Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Yabancı Kelimelere Türkçe Karşıllıklar
Mesaj: #1
YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR
======= A =======

Absürd : saçma,anlamsız
Absürd komedi : Saçma komedi
Adisyon : Hesap
Agreman : uygunluk
Air-conditioned : Havalandırmalı
Air-conditioner : Havalandırma
Akreditif : Güven yazısı,güven hesabı
Akredite olmak : Güvenilirliği onaylanmış olmak
Alakart : Seçmeli yemek
Alan markajı : Alan tutma
Amblem : Belirtke
Angajman : Bağlantı
Angaje : Bağlanmı
Angaje etmek : Bağlamak
Angaje olmak : Bağlanmak,üstlenmek
Animasyon : Canlandırma
Animatör : Canlandırıcı
Ankesörlü telefon : Kutulu telefon
Ansambl : Topluluk
Anti-damping : Karşı düşürüm
Antipati : İticilik,sevimsizlik,soğukluk
Antipati duymak : Kanı kaynamamak
Antipatik : Sevimsiz,itici,soğuk
Antre : Giriş
Aranje etmek : Düzenlemek,düzenlenmek
Aranjman : Düzenleme
Aranjör : Düzenlemeci
Arbitraj : Ara kazanç
Argüman : Kanıt,delil
Asist etmek : Yardım etmek
Asist : Yardımcısı
Asistlik : Yardımcılık
Aşağılık kompleksi : Aşağılık duygusu
Aut : Dış
Auta atmak : Dışa atmak
Auta çıkmak (gitmek) : Dışa çıkmak
Aut atışı (yapmak) : Dış atışı (yapmak)
Aut çizgisi : Dış çizgisi
Agresif : saldırgan,mütecaviz,girişken,yırtıcı
Akualand : su bahçesi
Akuistik : yankı bilimi,yankılanım
Almanak : yıllık
Amortisman : aşınma payı,yıpranma payı
Ampirik : deneye dayalı
Anakronizm : tarih yanılgısı
Anchorman : ana haber sunucusu
Anektot : fıkra,hikayecik
Anomali : aykırılık
Antet : başlık
Antikite : ilk çağ,eskilik
Aperitif : ön içki
Aroma : hoş koku,
Aromatik : hoş kokulu
Arometrapi : koku tedavisi
Artikülasyon : boğumlanma
Asparagas : şişirme haber
Avangart : öncü
Avans : öndelik
-1-
YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR
======= B =======

Back ground : arka plan, geçmiş
Bandrol : denetim pulu,denetim bağı
Bariyer : engel
Bar-kot : çizgi im
Baz : temel, taban
Best-seller: çoksatart
Bienal: yıl aşırı
Bilboard: duyuru tahtası,ilan tahtası
Blender : karıştırıcı
Blokaj : tutmak,durdurmak
Bloke para: tutulmuş para
Boarding cart : uçuş kartı
Bodyguard : koruma
Bodyguardlık : korumalık
Bounspas : sektirme pas
Branç: kuşluk yemegi
Branş: dal,şube,kol
Brick game : tuğla oyunu
Brifing : bilgilendirme
Brifing almak : bilgilendirilmek,bilgi almak
Brifing vermek : bilgilendirmek bilgi
vermekBrokır : simsar
Bungee-jumping : zıpzıp atlama
Business class : işlik orun
By-pass: damar aktarma,devre dışı bırakma
======= C =======

Cash cart : nakit kart
Casting : oyuncu seçimi,deneme seçimi
Catering: yemek hizmeti
Change: para değişimi,para alım satımı
Charter : dolmuş,dolmuş uçak
Check-in : giriş işlemiCheck-out : çıkış işlemi
Check-point : denetim noktası
Cheese cake : peynirli kek
Clip,clip kart : varlık kartı
Corner : korner,köşe,bayi
Corner vermek : bayilik vermek
Crash-test : çarpsına
======= Ç =======

Çek etmek : yoklamak,denetimlemek
Çekap: tam bakım
Çekap yaptırmak : tam bakım yaptırmak
Çip : yonga
-2-
YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR
======= D =======

Damping: düşürüm
Dansing : danslık
De fakto: edimli,edimli olarak
Dead line : süre sonu,zaman sınırı
Dealer : satımcı
Dealing room : satış odası,satış işlem odası
Deep-freeze : derin dondurucu
Defans: savunma
Defansif: savunmaya dayalı
Deflasyon: durgunluk,para kısıtlaması
Deflatör: para kısıtlayıcı
Dejenerasyon : yozlaşma,yozlaşmış,
yozlaştırmak,dejenere etmek
Deklarasyon : bildirge
Dekoder : çözücü
Dekolte : açık,açık giysi
Dekont : hesap belgesi
Demagog: laf ebesi,lafazan
Demagoji : laf ebeliği,lafazanlık
Demarke durum: boşta olma durumu
Demarke olma: boşta olma,sıyrılmak
Demostrasyon: gösteri
Depar: çıkış
Depar atmak: hızlanmak
Depar hakemi : çıkış hakemi
Depara kalkmak : hıza kalkmak
Deparı atmak: hızlanış yapmak
Departman: bölüm
Deplase olmak : yer değiştirmek
Deplasman: yabancı saha
Deplasmana çıkmak: yabancı sahaya çıkmak
Depresyon : çöküntü,ruh çöküntüsü
Destinasyon : varış yeri,hedef
Determinist: gerekirci
Determinizim : gerekircilik
Detone (olmak) : perdesizleşmek,perdesi
bozulmak
Devalüasyon : değer düşürme
Dezenformasyon : yanıltma haber,bilgi çarpıtma
Diaspora: kopuntu
Dinamo : sürükleyici,güç kaynağı
Disk: teker
Disk atmak : teker atmak
Disket: tekerci
Diskjokey : tekerçalarcı
Disk-player : tekerçalar
Disponibilite: hazır para
Distribütör : dağıtıcı
Dizayn : çizim,tasarım
Dizayn edilmek: tasarımlanmak
Dizayn etmek: tasarımlamak
Dizaynır : tasarımcı
Done, data: veri
Doping : uyarıcı
Double team: çifte kıskaç
Dripling : top sürme,sürüş
Duayen: kıdemli,aksakal
Dublaj : seslendirme
Duble: çift
Duble bad : ikili yatak
Dubleks: iki katlı
-3-
YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR
======= E =======

Editör : yayımlayan,yayımcı
Efekt: sesleme,etkileme
Efor: çaba,gayret,güç
Egale etmek : eşitlemek
Ekarte etmek: elemek,safdışı bırakmak
Ekipman: takım,donanım
Ekoloji : çevre bilimi
Ekolojik: çevreyle ilgili,çevre bilimiyle ilgili
Ekolojik denge : çevre dengesi
Ekolojik felaket: çevre felaketi,çevre yıkımı
Eksantrik : uçrak,tuhaf,garip,acayip
Ekspedisyon : sefer
Eksper : uzman
Ekspertiz : uzman incelemesi
Ekspertiz : uzman incelemesi
Ekspertiz raporu : uzman raporu
Ekspertiz raporu : uzman raporu
Eksperyans : deneme,deneyim,tecrübe
Ekspozisyon : sergileme,sergi
Ekspozisyon günleri : sergileme günleri
Ekstre : özet,hesap özeti
Ekstrem : aşırı
Eliminasyon : eleme
Elimine etmek : elemek
Elimine olma : elenmek
E-mail : e-posta,elmek
Emisyon : sürüm
Empati : duygydaşlik
Empoze: dayatılmış
Empoze etmek: dayatmak
Endeks: dizin,gösterge
Endeksleme,endekslenme : ayarlama,ayarlanma
Endeksli: ayarlı,bağlı
Endirekt (atış) : çift vuruş
Enflasyon : para şişkinligi,şişkinlik
Enformasyon : bilgilendirme
Enjeksiyon : akıtma,iğne yapma,iğne vurma
Enstalasyon: yerleştirme
Enstantane: anlık (görünüş)
Enstürüman : çalgı aleti,mili belge
Enstürümental: sözsüz
Ent : elle oynama
Ent var: el var
Ent yapmak: elle oynamak
Entegrasyon : bütünleşme,uyum
Entegre: bütünleşmiş
Entegre olma: bütünleşmek,uyum saglama
Enterkonnekte: bağlaşımlı
Envanter : döküm
Epikriz: çıkış özeti
Episot: dilim
Ergonomi: iş bilimi
Ergonomik: işe yarar,işe uygun
Eskalasyon: tırmanış
Eskort: koruma aracı
Esoterik: gizlem,gizlemli
Espionnage: casusluk,çaşıtlık
Establishment: kurum ileri
gelenler.seçkinler,egemen güçler,kodomanlar
Estamp: oyma baskı
Eşelmobil: değişken ölçü
Etap: adım,basamak,konak
Euro: avro
Eyeliner: göz kalemi
-4-
YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR
======= F =======

Factoring: aracı,aracılık
Fair-play : dürüst oyun
Faks: belgegeçer
Fakslamak: belgegeçerle göndermek
Fast break : hızlı akın,hızlı hücum
Faul : hata
Faul vuruşu: hata vuruşu
Fauna: hayvan varlığı
Fenomen: görüngü
Fenomenizm: görüngücülük
Fermantasyon : mayalanma
Festfud : ayak üstü,hazır yemek
Figürasyon: biçimleme
Fiklibustering: engelleme
Fiks menü : tek liste
Fikstür: karşilaşma takvimi,takvi
Fikşın: kurgu,bilim-kurgu
Fiktif : kurmaca
Filtre: süzek
Final : sonuç,sonuç karşılaşması
Final four : son dört
Finans: maliye,mali işler,para işleri
Finansal: mali
Finanse edilmek: parayla desteklenmek
Finansman: para desteği
Finansör: para destekçisi,mali destekçi
Finiş : variş
Finişe kalkmak: variş için hizlanmak
Firikik: serbest vuruş
Firmware : bellenim
First lady: başhanımefendi
First-class : birinci orun
Fitness center: sağlıklı yaşam merkezi
Fizibilite : uygulanabilirlik
Fizyoterapi: fizik tedav
iFizyoterapist: fizik tedavi uzmanı
Flash-back: geriye dönüş
Flaş: çakar,çakinti,çarpici,gözde
Flora: bitki varlığı
Forex: döviz,yabancı para
Formasyon: biçimlenme
Format: boyut,boyutlar
Formel-enformel : biçimsel,şekli
Forum : meydan,söz meydanı
Forvet: ileri uç oyuncusu,hücum oyuncusu
Forward : vadeli döviz ticareti
Fotokopi : tıpkı çekim
Fragman : parça
Fraksiyon: hizip,bölüntü
Franchising : isim hakkı
Free-shop : gümrüksüz mağaza
Full-time: tam gün
Fundamentalist: köktenci
Fundamentalizm: köktencilik
Fütürist : gelecekçi
-5-
YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR
======= G =======

Gardıfren : firen görevlisi,firenci
Garnitür : yanlık,bezenti
Global: küresel,dünya çapında
Globalleşme: küreselleşme
Global olarak: yuvarlak olarak
Grado : derece,düzey,seviye
Guard : oyun kurucu
Gurme : tatbilir
Gusto: zevk
======= H =======

Hakem triosu : hakem ve yardımcı hakemler
Handikap : engel
Handling : yer hizmetleri
Happy-hour : indirim saatleri
Hardware : donanım
Hat-trick: üçleme
Hedging : koruma
High-tech : yüksek,ileri teknoloji
Hijyen : sağlık bilgisi,sağlığa uygunluk
Hijyenik : sağlığa uygun,sağlıklı,sıhhi
Hinterland : art bölge
Hit : gözde
Holigan: serseri,hayta
Hukşat : çengelleme,çengel (atiş)
======= I =======

IQ : zeka düzeyi
Iskonto : indirim,kırdırma
İce-tea : buzlu çay
İdefiks : sabit fikir
İdol : put,mini put
İllüstrasyon : bezeme,resimleme
İllüstratif : bezekli
İllüstratör : bezeyici,resimleyici
İllüzyon : göz bağcılık,yanılsama,yanılmaca
İllüzyonist : göz bağcı
İn (olmak) : tutulmak,tutulur olmak
İndikatör : gösterge
İnisiyatif : öncelik,üstünlük
İnisiyatifi ele geçirmek : üstünlüğü ele geçirme
İnisiyatitifi ele almak: üstünlüğü ele almak
İnline skate : kaykaç
İnsider : iç hissedar
İnstant coffee : hazır kahve
İrredantizm : kurtarımcılık
İrrite edici : kızdırıcı,sinirlendirici
İrrite etmek : kızdırmak, öfkelendirmek,
sinirlendirmek
İzolasyon : yalıtma,yalıtım,izolasyon
İzolatör : yalıtkan
İzole etmek : soyutlamak
-6-
YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR
======= J =======

Jakoben : tepeden inmeci
Jakobenizm : tepeden inmecilik
Jakuzi : sağlık havuzu
Jalüzi : şerit perde
Jenerasyon : kuşak,nesil
Jenerik : tanıtımlık,tanıtma yazısı
Jogging: koşmaca
Joystick : yönetme kolu
======= K =======

Kadük : düşmüş
Kadük olmak : düşmek,düşmüş olmak
Kalifikasyon : niteliklilik,vasıflılık
Kalifiye : nitelikli,vasıflı
Kalitatif : niceleyici
Kampüs: yerleşke
Kamuflaj: gizlenme
Kamufle : gizlenmiş
Kamufle etmek : gizlemek
Kaos : kargaşa,karşiklik
Karambol : karmaşa
Kariyer: meslek,uzmanlaşma
Kariyer yapmak: meslekte yükselme,uzmanlaşma
Karizma : büyüleyici özellik
Kartvizit : tanıtma kartı
Kemoterapi : kimyasal tedavi
Kitsch : bayağı,bayağılık ,zevksizlik
Klasman grubu: alt küme
Klip: görüntüleme,görümsetme
Klon : kopyalama
Know-how: yöntem bigisi,bilgi satma,kiralama
Koç : çalıştırıcı
Kodfiye etmek: düzenlemek
Kodifikasyon: düzenleme
Kokpit : pilot köşkü
Kolaj : kesyap
Kolokyum : bilimsel toplantı
Kombinasyon : birleşim
Kombine : birleşik,toplu
Kombine akın: toplu akın
Kombine bilet: toplu bilet
Kombine savunma: toplu savunma
Kombine yarış: toplu yarış
Kompakt disk : yoğun teker
Kompetitif : yarışımcı,rekabetçi
Kompleks : karmaşik,ruh
karmaşasi,tesis,kuruluş,yan etki,istenmeyen
durum
Komplike : karışık
Komplo: tuzak
Komplo kurmak: tuzak kurmak
Kondisyon: erk
Kondisyoner : geliştirici
Konfirmasyon: doğrulama,geçerleme
Konfirme etme: doğrulamak,geçerlemek
Konfirme ettirmek : doğrulatmak,geçerletmek
Konformizm : uymacılık,uyarcılık
Kongre: kurultay
Konjoktivite : göz yangısı
Konjonktür: toplu durum
Konkordato : iflas anlaşmasi
Konsantrasyon: yoğunlaşma
Konsantre : yoğunlaştırılmış
-7-
YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR
Konsantre etmek : yoğunlaştırmak
Konsantre olmak : yoğunlaşmak
Konsensus : uzlaşma,mutabakat
Konsept : kavram
Konsolidasyon : pekiştirme
Konsolide : pekiştirilmiş
Konsolide bütçe : destekli bütçe
Konsorsiyum : şirketler birliği
Konstellasyon : yapı
Konteyner : taşımacılık
Kontör : konuşumluk
Kontrast : zıtlık,karşıtlık,tezat
Kontrastlık : zıt,karşıt,tezatlık
Kontratak: ani akın
Kontrespiyonaj: karşı casusluk
Konvertibilite : çevrilgenlik
Konvertibl : çevrilgen
Koprodüksiyon: ortak yapım
Korelasyon : ilgileşim
Korner : köşe
Korner vuruşu : köşe vuruşu
Kornere çıkarmak,çıkmak : köşeye çıkarmak
çıkmak
Kot: im
Kota : ülüş
Kotasyon : değer
Kotasyon vermek: değer açıklamak
Kote edilmek: ülüşe alinmak
Kote etmek: ülüşe almak
Kotlamak: imlemek
Krampon : tutmalık
Kreasyon : yaratım
Kreatif-kreatör: yaratımcı
Kredibilite : güvenilirlik
Kreditör: kredi açıcı
Krematoryum : yakmalık
Kripto: şifreli yazı,saklı yazı
Kriter : ölçüt,kıstas
Krupiye: oyun görevlisi,kumar ebesi
Kulvar: şerit,yol,çizgi
Kupür: kesik
Kümülasyon: katlanma,birikme,kümelenme
Kümülatif: katlanmış,birikmiş,kümeli
Kümülatif olarak : katlanmış olarak
Küratör: kollayıcı
======= L =======

Labirent : dolambaç,karmaşik
Labtop: dizüstü,dizüstü bilgisayarı
Lanse etmek: öne sürmek
Laser-disc : ışıklı teker
Lease etmek: kiralamak
Leasing : kiralama
Leasingci : kiralayıcı
Liberasyon : serbestlik,dış ticaret serbestliği
Libero: son adam
Lifting : gerdirme
Likidite: akışkanlık
Likit : sıvı,nakit akışkan
Limit : uç,sınır,üst sınır
Link : ilişim
Lisans : yetki belgesi,izin belgesi,yetkinlik
Literatür: edebiyat
Lobi : dalan
Lobici : dalancı
-8-
YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR
Lobicilik : dalancılık
Logo : ayırmaç
Lojistik: donanım
Lojistik komutanlık : donanım komutanlığı
Lojistik planlama şubesi: donanim planlama
şubesi
Lokal : yerel,mahalli,ev,eğlence evi,eğlence yeri
Lokal anestezi: sınırlı uyuşturma
Lokalize etmek : sınırlamak,sınırlandırmak
Lot : tutan
Lümpen : sefil,seviyesiz
======= M =======

Maç : karşilaşma
Makro : geniş,büyük
Makro açı: geniş açi
Makro ekonomi: bütüncü ekonomi
Makro hedef : büyük hedef
Makro ölçek: geniş ölçek
Maksimalist : dorukçu yaklaşı,aşırı
Maksimizasyon : en üst seviyeye
çıkarmak,doruklaştırmak
Maksimum : doruk,doruk noktası,en son,en
üst,en yüksek
Maksimum düzey : en üst düzey
Manipülasyon : hileli yönlendirme,hileyle
yönlendirme,güdümleme
Mantalite : zihniyet,anlayış
Maraton : uzun koşu
Maratoncu : uzun koşucu
Marj: pay
Marjinal : uç,uçta,sıra
Marjinal değer teorisi : son birim değer teorisi
Marjinal gelir : son birim gelir
Marjinal maliyet : son birim maliyeti
Marjinal yarar (fayda): son birim yararı (faydası)
Marjinalleşme: uca koyma,son birim
Markaj: (adam) tutma gölgeleme
Markaja alınmak : tutulmak,gölgelenmek
Markajcı : gölgeleyici
Marke etmek : (adam) tutmak,gölgelemek
Market : satış merkezi
Market maker : piyasa kurucu
Marketing : pazarlama
Matine: gündüzlük
Meditasyon : derin düşünme
Medya: iletişim araçlari,iletişim ortami
Mega: büyük,dev,devasa,muazzam
Mega store : büyük mağaza
Megapol : dev şehir,dev şar
Menecer : yürütücü
Menü : yemek listesi
Metafor: mecaz
Metaforik : mecazi,mecazlı
Metamorfizm : başkalaşım,değişim
Metamorfoz : başkalaşma,değişme
Metodoloji : yöntem bilimi,yöntem,yöntem
arayışı
Metraj : uzunluk
Metrapol : ana kent
Metro : yer altı (treni)
Mikro : dar,küçük
Mikro ekonomi: birimci ekonomi
Mikro milliyetçilik: dar milliyetçilik
Mikser : çırpıcı
-9-
YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR
Minimarket : bakkal
Minimize etmek : en aza indirmek
Misyon : (özel) görev,amaç
Mizanpaj : sayfa düzeni
Modem : çevirge
Modül : parça
Modüler sistem : parçalı sistem
Monetarist (monetarizm) : paracılık,paracı
Monetizasyon: para basma,paraya çevirme
Monetize etmek : paraya çevirmek,para basmak
Monitör: yetiştirici,mini gösterici
Monopol: tekel
Montaj : takyap,kurgu
Montör: takyapçı,takyap ustası
Moratoryum: borç ertelemek
Motivasyon: isteklendirme
Motive etmek : isteklendirmek
Multivizyon: multivizyon gösterisi,çok
yansıtmalı gösterim
======= N =======

Navigatör: yönleyici
Network : bilişim agi
New age : çağcıl müzik
New wave : yeni dalga
Nodül : düğümcük,yumrucuk
No-frost : karlanmaz
Nominal : saymaca,itibari
Non-stop: duraksız,molasız
Nostalji: sıla özlemi,özlem,hasret
Nostaljik : özlemli
Nosyon : kavrayış
Notebook : el bilgisayarı
Nörtalize : yansızlaştırılmış, tarafsızlaştırılmış,
etkisizleştirilmiş
Nötr: yansız,tarafsız
Nötrelizasyon : yansızlaştırma, etkisizleştirme,
tarafsızlaştırma
Nüans: çalar,ince ayrım
======= O/ö =======

O/n (overnight) : gecelik,bir gecelik
Obsesif : takınçlı
Obsesyon : takınç
Oditoryum : dinleme salonu
Ofans : hücum
Ofansif: hücuma dayalı
Off shore: kıyı bankacılığı
Off the record : yayın dışı
Ofsayt : açığa düşme
Ofsayt gerekçesi : açığa düşürme gerekçesi
Ofsayt taktiği: açığa düşürme taktiği
Ofsayta düşmek (düşürmek) : açığa düşmek
(düşürmek)
Ofsaytı bozmak: açığa düşürememek
Oligopol : takım tekeli
Ombudsman : kamu denetçisi
On screen : ekranda
On-line: çevrim içi
Oportünist: fırsatçı
Oportünizm: fırsatçılık
Opsiyon : seçme yetkisi,ödeme süresi,seçme
süresi
Optimal : en uygun
-10-
YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR
Optimist : iyimser
Optimizasyon : en uygun duruma getirme
Optimize etmek : en uygun duruma getirmek
Optimizm : iyimserlik
Optimum : uygun değer
Ordövr : yemek altı,ön yemek
Otomasyon : kendiişlerlik,otomatik,kendiişler
Out (olmak): tutulmak,tutulmaz
olmak,tutulmayanlar,tutulmaz olanlar
Outlet center : fabrikadan satış merkezi
Outsider : dış hissedar
Overnight : gecelik,bir gecelik
======= P =======

Padok : at gezdirmeliği
Panel : açık oturum
Pankart : uranlık
Panorama: genel görünüm
Panoramik : genel görünümlü
Paparazzi : olay fotocu
Paparazzilik : olay fotoculuk
Paradigma: değerler dizisi
Paradoks : çelişki,aykirilik,saçmalik
Paradoksal: çelişkili,aykiri,saçma
Paraf : imce
Parafe etmek : imcelemek
Paraflı : imceli
Parafsız : imcesiz
Parametre: değişen (sayı)
Parite: değer eşitliği
Parkur : koşu yolu,koşmalık
Partikül : parçacık
Par-time: yarım gün
Partner: eş,ortak,arkadaş
Pasör: pasçı,pasveren
Patchwork : kırkyama,yama işi
Paten : kaymalık
Patent: buluş
Patent hakkı : buluş hakkı
Patentine almak : tekeline almak
Patentli : buluşlu
Pedal: ayakça
Penaltı: ceza vuruşu
Penaltı alanı: ceza alanı
Penaltı atmak: ceza vuruşu vurmak
Penaltı kaçırmak: ceza vuruşu kaçırmak
Penaltı noktası: ceza noktası
Performans: başarim
Pergola : çardak
Periferi : kıyı,çevre
Periyodik : süreli,dönemli
Periyot : dönem,devir
Perküsyon : vurmalı (çalgı)
Persona non grata: istenmeyen kişi
Perspektif : bakış açısı,derinlik
Pesimist : kötümser
Pesimizm : kötümserlik
Pitoresk: görünümlü,resimsi,göz alıcı,renkli
Plaket : onurluk
Planetaryum : gök evi
Planton : emir eri
Plase : yerinde vuruş
Plaselemek: yerinde vuruş yapmak
Plasiyer : gezgin satıcı
Plasman: yatırım
-11-
YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR
Platform : alan
Play-back : söylemseme
Play-back yapmak: söylemsemek,söylemseme
yapmak
Playmaker : oyun kurucu
Play-off: üst küme
Podyum: çıkmalık
Polemik : kalem kavkası,söz dalaşı,dalaşma
Poligon: çokgen,atış alanı
Popülarite: (halkça) tutulma
Popülaritesi artmak : (halkça) daha çok tutulmak
Popülasyon: nüfus,varlık
Popüler : (halkça) tutulan,(halkça) tutulmuş
Popüler olmak: (halkça) tutulmak
Popülist : halkçı,halk yardakçısı
Popülizm : halkçılık,halk yardakçılığı,ucuz
halkçılık
Portföy : cüzdan,para cüzdanı,para çantası
Postülat : ön doğru
Poşet : torba
Potpuri : karmaca
Pozisyon: durum
Pragmatik : faydacı yararcı
Pragmatizm: faydacılık,yaracılık
Pres : baskı
Prestij : saygınlık,itibar
Prezantabl: eli yüzü düzgün, gösterişli
Prezantasyon : sunma,sunuş,gösterme;taniştirma
Prezante etmek: tanıtmak,sunmak
Prime-time : altın saatler
Printer : yazıcı
Prodüksiyon: yapım
Prodüktör: yapımcı
Profil : görünüş,görüntü
Projeksiyon : izdüşümü,kestirim,yansıtım
Projektör: ışıldak
Promosyon: özendirme
Prosedür: izlek
Proses : süreç
Prospektüs: tanıtmalık,tarife
Protez : takma
Protokol : tören düzeni,öncelik sırası,sözleşme
tutanağı,sözleşme
Prototip: ilk
Provizyon: karşılık
Provokasyon: kışkırtma
Provokatör : kışkırtıcı
Provokatör: kışkırtıcı
Provoke etmek : kışkırtmak
Prömiyer: ilk gösteri
Puzzle : yapboz
======= R =======

Radikal : köklü,kökten,köktenci
Radikalizm : köktencilik
Radyoterapi : ışın tedavisi
Radyoterapist: ışın tedavi uzmanı
Rafting: salcılık,Sal yarışı
Rambursman : ödeme,geri ödeme
Rant: getirim
Rantabl: verimli,getirimli
Rantiye : getirimci
Raportör: rapor yazıcı
Reality-show: gerçekleme (gösterisi)
Realizasyon : gerçekleştirme,kar amaçlı satış
-12-
YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR
Reasürans: ikili sigorta
Reel : gerçek
Reenkarnasyon : ruh göçü
Reesyon : ikinci kırdırma
Referandum : halk oylaması
Referans: iletme,güven
tanıklığı,yollama,kaynak,kaynak gösterme
Referans mektubu: tavsiye mektubu
Reflektif: yansıtıcı
Refüj : orta kaldırım
Regülasyon: tüzük,yönetmelik
Regülatör: düzenleyici
Rehabilitasyon : iyileştirme
Reklam spotu: reklam ışıntısı
Rekolte : (toplam) ürün,(yıllık) ürün
Rekonstrüksiyon : yeniden kurma
Rekreasyon : eğlendinlen alanı
Remix: bindirim
Repo: geri alım vaadi ile satım
Resepsiyon: kabul töreni,kabul yeri
Resesyon: durgunluk
Restorasyon: yenileme,onarım
Revalüasyon: değer artırma
Reverse repo: ters repo
Revize edilmek : düzeltilmek,yenilenmek
Revize etmek: düzeltmek yenilemek
Revizyon : düzeltme,yenileme,yenilenme
Revizyonist : değişimci
Reyting: değerlendirme,takdir
Rezonans: tınlaşım
Ribaunt: dönen top
Ribaunt almak : dönen topu kapmak
Ribaunt mücadelesi: dönen top mücadelesi
Ribaunta çıkmak: dönen topa çıkmak
Ritüel: ayinle ilgili
Rölanti : yavaşlatılmış
Rövanş : ikinci karşilaşma
Rövanşı almak : ikinci karşilaşmayi kazanmak
Röveşata : makaslama,makaslama vuruş
======= S/Ş =======

Sabotaj : baltalama
Sabote etmek : baltalamak,kundaklamak
Salvo : yaylım ateş
Sanitasyon: sağlık koruma
Sansasyon : dalgalanma,dalgalandırma
Sansasyonel : dalgalandırıcı
Santra : orta yuvarlak
Santrifüj: merkezkaç
Satrafor: orta uç
Sauna : buharlı hamam
Seans : oturum
Seksiyon: bölüm
Self-determinasyon: geleceklik hakkı
Self-servis: seçal
Seminer: toplu çalışma
Sempati : yakınlık,cana yakınlılık,sevimlilik
Sempati duymak: kanı kaynamak
Sempatik: sevimli,cana yakın
Sempozyum : bilgi şöleni
Semptom: belirti
Sendrom : hastalık tablosu,sıkıntı
Sensor: duyar
Sentır: merkez,iletişim merkezi,tam bakim
merkezi,ticaret merkezi
-13-
YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR
Sezon: mevsim
Shower screen: duş kabini,banyo
kabini,duşakabin
Siesta: öğle uykusu
Simultane: anında
Simülasyon: benzetim
Sinerji : görevdeşlik
Single: tekli
Sipekülatif: havadan,açıktan,düşüntülü
Sirkülasyon: dolaşım,hava dolaşımı,para dolaşımı
Sirküler : genelge,duyurum,imza sirküleri,imza
belgesi
Sit-com : durum güldürüsü
Skala : yelpaze,gösterge çizelgesi
Skeç : oyunca
Skor: durum,sayı
Skorboard : sayı göstergesi,sayı levhası
Slogan: uran
Smaç : çivileme,küt inme
Smaçör : çivileyici,küt inici
Snack-bar : atıştırma yeri atıştırmalık
Snobizm: züppelik
Snop: züppe
Sofistike: yanıltıcı,karmaşik,bilmiş
Software: yazılım
Solaryum: güneş odası
Sorti: çıkış
Sorti yapmak: çıkış yapmak
Spekülasyon : düşüntü,vurgunculuk
Spekülatör: vurguncu
Spesifik : çok özel,özellikli
Spesiyal : özel,kendine özgü
Spesiyalite: özel yemek
Sponsor : destekleyici
Spontane : kendiliğinden
Spot: peşin
Spot lambası : ışıntı lambası
Spot satış: peşin satış,ışıntı
Spread : fark
Sprint: kısa koşu
Squash : duvar topu
Stabil: oturmuş,istikrarli,sabit
Stabilizasyon : istikrar,oturmuşluk,sabitlik
Stabilize : oturtulmuş,sabitleştirilmiş
Stabilize yol: berkitme yol
Stagfasyon: durgun,şişkinlik
Stand-by: destek,yedekte
Stand-up: komedyenler,sözçalar
Stant : sergilik
Star: yıldız
Start: başla
Start vermek: başlatmak
Start yeri: başlama yeri
Statüko: mevcut durum,var olan durum
Step : hatalı yürüme
Steril: arınık,verimsiz
Sticker : çıkartma
Stopaj : ön kesinti
Stoper: durdurucu
Stop-loss: zarar kesme
Strapless: askısız
Stres : gerginlik
Strese girmek: gerginliğe girmek
Stresli: gergin
Stretching: germe
Suare: akşamlik
-14-
YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR
Sübvanse etmek : desteklemek
Sübvansiyon: destekleme
Süpermarket,hipermarket,grosmarkets : satış
sarayı
Süpervizör: üst denetçi
Swap: takaslama
Swift : hızlı
Şilt : ergilik
Şov: gösteri
Şov yapmak : gösteri yapmak
Şovmen: gösteri adami
Şovrum: sergi evi
Şutör : atıcı
======= T =======

Tabldot: seçmesiz yemek
Tabloid : küçük gazete
Taca çıkmak : yana çıkmak
Taç: yan
Taç atmak (atışi yapmak) : yan atışı yapmak
Taç çizgisi: yan çizgisi
Talk şov: çene yariştirma,söz gösterisi
Talk şovcu : çene yarıştırıcı
Tandans : eğilim
Tayming : zamanlama
Tefe : toptan eşya fiyatları göstergesi
Telekomand: uzaktan komut
Tempo : gidiş,hiz,vuruş
Tempo tutmak: vuruş yapmak
Terapi: tedavi
Terapist: tedavi uzmanı
Termoterapi : ısı tedavisi
Test etmek : denemek,ölçmek,tadına bakmak
Thalassotherapie: deniz tedavisi
Think-tank: beyin takımı
Tiraj : baskı sayısı
Tirbülans: burgaç,hava burgacı
Tonmayster: ses yönetmeni
Topless : üstsüz
Transfigürasyon: biçim değişimi
Transformasyon : dönüşüm,biçim
degiştirme,kabuk degiştirme,
Transparan: saydam,şeffaf,içgösterir
Transplantasyon : organ nakli,organ aktarımı
Travma: vuruk,incinme,sarsıntı
Travmatoloji : vuruk bilimi
Trekking : dağ yürüyüşü
Trend : eğilim
Tripleks: üç kat
Triyaj : ayırma,eleme,üçlü alan
Tubeless: içsiz
Tüfe : tüketici fiyatları göstergesi
======= U/Ü =======

Undercover: örtülü
Underground müzik: yeraltı müziği
Underground sanat: yer altı sanatı
Underground sinema: yer altı sineması
Underwriting: üstlenim
Ültimatom: kesin uyarı
Ütopik : hayali
Ütopist : hayalci
Ütopya: hayal,hayal ülke
-15-
YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR
======= V =======

Valör : geçerlilik
Valüasyon: değerleme
Vanmen şov : tek adam gösterisi
Vantilatör: yelveren,estireç
Versiyon : nüsha,biçimleme
Viraj : büküm,dönemeç
Virman: aktarım
Viyadük: köprü,yol
Vizyon : gösterim,uzak görüşlülük,geniş
görüşlülük
Vokal : seslik,ünlü
Vokalist: seslikçi
Volatilite: belirsizlik hali
Volüm : hacim,yoğunluk,ses yoğunluğu
======= W =======

Walkman: yürür çalar,gezer çalar
Workshop : fikir üretme,fikir üretme toplantısı
======= Z =======

Zaping: geçgeç
Zaping yapmak : geçgeçlemek,geçgeç yapmak


-16-

BEN SIRATIN CAMBAZI,
DOĞAL BİR FELAKET,
SOSYAL BİR BELAYIM...
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Türkçe paylaşım... abayraktar 1 1,233 06-08-2011 10:56 PM
Son Mesaj: hasan2505230
  Türkçe'de Ses Uyumlari egitiyorum 1 1,038 08-30-2010 01:32 AM
Son Mesaj: egitiyorum
  Yok Olan Türkçe sozdar 2 1,093 02-05-2008 01:24 PM
Son Mesaj: eyasminc
  OKS Türkçe Müfredatı onur 0 2,376 01-14-2008 01:03 PM
Son Mesaj: onur
  Türkçe Test sozdar 0 861 01-10-2008 05:38 PM
Son Mesaj: sozdar

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir