Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
SBS-Cümle Bilgisi
Mesaj: #1

V.CÜMLE (TÜMCE) BİLGİSİ
1.CÜMLENİN ÖĞELERİ
2.CÜMLE ÇEŞİTLERİ(anlamına,öğelerinin dizilişine,yüklemine,yapısına göre)
3.CÜMLEDE ANLAM
Ø Öznel-nesnel anlatım
Ø Değerlendirme(yorumlama-kritik etme)
Ø Neden(sebep)-sonuç
Ø Koşula(şarta)bağlılık
Ø Dolaylı ve düz anlatım
Ø Mecazlı anlatım
Ø Üslûp(anlatım biçimi,tarzı)
Ø Ön yargı(peşin hüküm)
Ø Olasılık(ihtimal)
Ø Varsayım
Ø Öneri
Ø Cümle tamamlama
Ø Cümle oluşturma
Ø Cümlenin konusu
Ø Atasözleri
Ø Özdeyiş(Vecize)

4.PARAGRAF
Ø Paragrafta yapı(giriş,gelişme,sonuç cümlesi)
Ø Paragraf türleri(düşünce,olay,duygu,tasvir paragrafı)
Ø Paragrafta ana düşünce(asıl,temel,vurgulanan düşünce)
Ø Paragrafta düşüncenin akışını bozan cümle
Ø Paragrafta başlık
Paragrafta anlatım biçimleri:
Ø Açıklama
Ø Tartışma
Ø Betimleme (Tasvir etme)
Ø Öyküleme(Hikâye etme)
Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yöntemleri:
a)Tanımlama
b)Örneklendirme
c)Karşılaştırma
d)Alıntılama (Tanık Gösterme)
e)Sorulara Bağlama
f)Sayılara Bağlama
g)Benzetme
5.İYİ BİR YAZININ ÖZELLİKLERİ
Ø Doğallık
Ø Duruluk
Ø Akıcılık
Ø Yoğunluk
Ø Tutarlılık
Ø Açıklık
Ø Özgünlük
Ø Özlülük-<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SORULAR[/b]-

1.“Küçük Ali”siyah gözlerini yırtık çarıklarına dikti.”cümlesindeki öğelerin dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Özne-belirtli nesne-dolaylı tümleç-yüklem
B)Özne- dolaylı tümleç-belirtli nesne-yüklem
C)Belirtli nesne- özne- dolaylı tümleç-yüklem
D)Dolaylı tümleç- belirtli nesne-özne-yüklem

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">2. [/b]“Gerçek insandan daha güzel bir şey yok yeryüzünde.”<B style="mso-bidi-font-weight: normal">cümlesinde [/b]“yüklem”<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?[/b]

A)güzel B)bir şey
C)yok D)yeryüzünde

3. “Dergileri masama bırakabilirsiniz.”cümlesinde geçen “dergileri” sözcüğü cümlenin hangi öğesidir?

A)Özne B)Yüklem
C)Dolaylı tümleç D)Nesne

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">4[/b].“Karanlıklarımız var ağartacağız,yurdumuz virandır,şenlendireceğiz.Yüz binlerce öksüz yavrumuz var,okutacağız...”<B style="mso-bidi-font-weight: normal">diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
A)Kararlı B)Kaygılı
C)İnançlı D)Korkusuz

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">5.Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde benzetme yapılmıştır?[/b]

A)Söz gümüşe,sükût altındır.
B)Yazın başı pişenin,kışın aşı pişer.
C)Adamın iyisi iş başında belli olur.
D)Yalancının evi yanmış,kimse inanmamış.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">6[/b]. “Hayatın ve tutacağın yol konusunda kararsızlığa düşüp de bir ışık aradığın zaman,düşüncesini sorduğun kişiyi iyi seç.” (Ali Fuat Başgil)

<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Yukarıdaki özdeyişin konusu aşağıdakilerden hangisidir?[/b]

A)İyilik B)Danışma
C)Yardımlaşma D)Birlik


<B style="mso-bidi-font-weight: normal">7[/b]. “Dünyada pek çok yetenekli kişi,küçük bir cesareti olmadığı için kaybolur.”<B style="mso-bidi-font-weight: normal">cümlesinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?[/b]

A)Yetenek B)Bilgi
C)Cesaret D)Kuvvet

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde korku ve heyecan söz konusudur?

A)İlk defa yurt dışına çıkıyordum.
B)Vah vah,demek iki oğlunu da kaybetmiş.
C)Yetişin,hırsız var!
D)Oh be,biraz olsun rahatladım!

9.Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

A)Bir elin nesi var,iki elin sesi var.
B)Baş başa vermeyince iş bitmez.
C)Başa gelmez iş olmaz,ava gelmez kuş olmaz.
D)Baş başa vermeyince taş yerinden oynamaz.

10.11.12.13.14.soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

“Geçen gün bir olay geçti başımdan.
Mahallenin yufkacısından iki yufka alayım dedim.Yufkacı,yirmilerinde bir genç,temiz yüzlü,efendi kılıklı.Kaçtır yufka alırken,elli liralık parayı büyük bir özenle önüne koyuyorum.Paranın üstünü bana kuruş kuruş,yırtık pırtık kâğıt paralarla veriyor.Bu kez dedim şuna,bir dostça,ağabeyce,babaca bir ders vereyim.Elli lirayı şöyle özene bezene,temiz temiz,onarılmış,ütülenmiş durumuyla önüne koydum.Bana,kuruş kuruş paralar verdi,şöyle bir afra tafrayla fırlatarak: “Bak oğlum,dedim,ben sana temiz bir para verdim.Sen benim önüme kuruş kuruş paraları attın.Olur mu?”Şöyle bir baktı yüzüme ve: “Sen (evet sen diyordu)hastasın.Bana parayı böyle veriyorlar,ben de sana öyle veriyorum.Hastasın sen!”
Evet hastayım ben.Sustum.Sessiz sedasız ayrıldım dükkândan,bir daha oraya ayağımı basmamak kararıyla.


<B style="mso-bidi-font-weight: normal">10.Parçaya göre yufkacı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?[/b]

A)Kıyafeti düzgündür. B)Gençtir.
C)Temiz yüzlüdür. D)Saygılıdır.


11.Yazar,yufkacıya para verirken hangi amacı güdüyor?

A)Ona hakaret etmek B)Ona bir ders vermek
C)Ona hoş görünmek D)Onu azarlamak

12.Yufkacı,yazarın konuşmasına karşılık nasıl bir tavır takınıyor?

A)Ondan özür diliyor.
B)Saygısızca onu tersliyor.
C)Ona,hiç karşılık vermiyor.
D)Utancından yerin dibine geçiyor.

13.Yazar,yufkacının davranışı karşısında ne yapıyor?

A)Onu bir dahaki sefere yola getireceğini düşünerek ayrılıyor.
B)Ona hak veriyor ve sözünü geri alıyor.
C)Susuyor ve bir daha bu dükkâna gelmemek üzere oradan ayrılıyor.
D)Onu ilgili yerlere şikâyet etmeyi düşünüyor.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">14[/b]. “Yazar,................”

Bu cümleyi parçaya göre aşağıdakilerden hangisi ile tamamlamalıyız?A)yufkacıdan yaşça küçüktür.
B)yufkacı il aynı yaştadır.
C)yufkacıdan yaşça bir hayli büyüktür.
D)yufkacı ile arkadaştır.

15. “Dostumuz bizi her nedense hatırlamamışlar.”cümlesinde “-ler” eki anlatıma aşağıdakilerden hangisini katmaktadır?

A)saygı B)üzüntüC)sitem D)sevgi

16. “Yolun kenarında oturmuş,annesini bekliyordu.”cümlesinde özne aşağıdakilerden hangisidir?

A)gizli özne-o B)gerçek özne-sen
C)gizli özne-ben D)gerçek özne-oturmuş

17. “Boş fıçı çok tangırdar.”atasözünün içerdiği anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A)Aç insanlar çok problemli olurlar.
B)Önemsiz işler bazen insanı çok yorar.
C)Amaçsız insanlar,hayat mücadelesinde yenik düşerler.
D)Bilgisiz kişi çok konuşur.

18.Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde bir öğüt söz konusu değildir?

A)Elmayı soy da ye,armudu say da ye.
B)Bugünün işini yarına bırakma.
C)Ayağını yorganına göre uzat.
D)Ateş olmayan yerden duman tütmez.

19. “oturanlar(1)-çaya(2)-soğuk(3)-düşkündürler(4)-yerlerde(5)-pek(6)

Yukarıdaki sözcüklerin anlamlı ve kurallı sıralanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?A)4-6-3-2-1-5 B)3-5-1-2-6-4
C)3-5-1-4-2-6 D)6-3-2-1-5-4

20. 1.yanlarına geldi
2.afacan bir çocuk
3.koşa koşa
4.az sonra

Yukarıdaki kelime ve kelime gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralanış nasıl olur?

A)3-2-4-1 B)2-4-3-1
C)4-1-2-3 D)3-4-1-2

21. “izin-şeylerin-engellemesine-yapamayacağın-verme-yapabileceklerini”sözcükleriyle anlamlı bir cümle kurulduğunda sondan üçüncüsü hangisi olur?

A)izinB)engellemesine
C)yapabileceklerini D)şeylerin

22.Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı söyleyiş yoktur?

A)Eski dost düşman olmaz.
B)El için kuyu kazan önce kendi düşer.
C)Yalnız taş,duvar olmaz.
D)Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

23.Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?

A)Bir ağacın gölgesinde bin sürü yatar.
B)Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez.
C)Dört ayak üstüne düştü.
D)Gülme komşuna gelir başına.


24. “Evet,çoğunlukla oltayla tutarım.”cümlesi,aşağıdaki soruların hangisinin cevabı olamaz?

A)Balık tutmayı sever misiniz?
B)Her zaman balık tutar mısınız?
C)Balığa çıkar mısınız?
D)Balığı ağla mı tutarsınız?

25. “İşte çocukların dostu geldi!Dün akşamdan beri lâpa lâpa kar yağıyor.Sanki gökten pamuklar dökülüyor.Bu sabah da okulda,karın pencerelere serpilişini,çerçevelerin dibine birikmesini sevinçle seyrettik.Öğretmen de bakıyor,elini ovuşturuyordu.Hepimiz kartopu oynamayı,sular buz tutunca üzerinde kaymayı,sonra da eve dönüp ocağın başında ısınmayı düşünüyorduk.”

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?

A)Çocukların karı çok sevdiğinden
B)Karın birçok eğlence olanağı yarattığından
C)Çocukların hastalanmasına yol açtığından
D)Çocuklara mutluluk verdiğinden

26. “Bozkırlarda ürün tırnakla kazınarak alınır.Saban işlemez topraklar,deve dikeninden ve iki santimlik otlardan başka birşeyi üzerlerinde yaşatmak istemezler,susuzluktan yanan göğüslerini,çırılçıplak gökyüzüne açmak isterler.”

Yukarıdaki paragrafta kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?

A)Gökyüzü B)SabanC)Deve dikeni D)Toprak

27. “Kitap”sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “özne”görevinde kullanılmıştır?

A)Kitap okumayı çok severim.
B)En iyi arkadaş kitaptır.
C)Kitaplar,sessiz öğretmenlerdir.
D)Kitaptan yararlanmayı bilmeliyiz.

28.Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumsuzdur?

A)Ben sorumluluklarımı bilmiyor değilim.
B)Anlattıklarından haberdar değilim.
C)Anlattıklarını anlamıyor değilim.
D)Ayşe,buraya doğru geliyor.

29. “Öykülerimde dostluğu anlatmaya çalıştım.”cümlesinin öğelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dolaylı tümleç-dolaylı tümleç-yüklem
B)Dolaylı tümleç-nesne-dolaylı tümleç-yüklem
C)Özne-dolaylı tümleç-nesne-yüklem
D)Dolaylı tümleç-özne-dolaylı tümleç-yüklem
BEN SIRATIN CAMBAZI,
DOĞAL BİR FELAKET,
SOSYAL BİR BELAYIM...
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Cümle çözümlemeleri egitiyorum 1 1,125 08-30-2010 01:32 AM
Son Mesaj: egitiyorum
  Cümle Bilgisi egitiyorum 1 769 08-30-2010 01:32 AM
Son Mesaj: egitiyorum
  CÜMLE ÇEŞİTLERİ sheenays 1 2,616 02-14-2008 12:13 AM
Son Mesaj: onur
  SBS-Şekil Bilgisi sozdar 0 940 01-11-2008 11:03 PM
Son Mesaj: sozdar
  SBS-Hece Bilgisi sozdar 0 718 01-11-2008 10:55 PM
Son Mesaj: sozdar

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir