Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kendİnden Kopyalı ReÇeteli SaĞlık Karnelerİ
Mesaj: #1


İmages


SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKendİnden KopyalI ReÇetelİ SaĞlIk Karnelerİ

SAYI
:B.08.0.SDB.0.31.06.01/01252 ANKARA
01 /03/ 2002

KONU


:Kendinden Kopyalı Reçeteli Sağlık Karneleri
GENELGE


2002/20
İLGİ : a) Devlet Memurlarının Tedavi Yarıdımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği.
b) Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
c) Maliye Bakanlığının 28/06/2001 tarih ve BMK. 743/13453 sayılı yazısı.
d) Millî Eğitim Bakanlığının 04/01/2002 tarih ve SDB. 0.31.06.01/61 sayılı yazısı.

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 38 ve 40 ıncı maddeleri, 15/06/2001 tarih ve 2443 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ilgi (b) Yönetmelik ile değiştirilmiştir. Buna göre ilgi (a) Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanlara 15/06/2002 tarihine kadar “Kendinden Kopyalı Reçeteli Sağlık Karneleri” verilecektir.
Bakanlığımızın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilâtında görevli personel ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile bireylerine, Kendinden Kopyalı Reçeteli Sağlık Karnelerinin zamanında düzenlenebilmesi için konuyla ilgili bazı açıklamaların yapılmasında yarar görülmektedir.
1. Sağlık Karnesi Verilecek Olanlar
657 Sayılı Kanunun 206, 209 ve ilgi (a) Yönetmeliğin 3 üncü maddesi gereğince Devlet Memurlarının;
a) Kendisi,
b) Sağlık yardımından yararlanamayan eşi,
c) Bakmakla yükümlü olduğu, sağlık yardımından yararlanamayan ve aynı zamanda 2022 Sayılı Yasa kapsamında yaşlılık, sakatlık veya malüllük aylığı almayan ana ve babası,
d) Orta öğretimde 19, yüksek öğretimde 25 yaşını dolduruncaya kadar öğrenci olan Erkek çocukları,
e) Öğrenim durumuna bakılmaksızın 25 yaşını dolduruncaya kadar evlenmemiş kız çocukları,
f) Üvey ve resmen evlat edildiği çocukları, (Açıklanan yaş sınırına göre)
g) Yaş sınırına bakılmaksızın çalışmayacak derecede malüllükleri resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları,
2. Memurun Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişleri Bildirmesi (Tedavi Yardımı Beyannamesi
İlgi (a) Yönetmeliğin ilgi (b) Yönetmelikle değiştirilen 40 ıncı maddesine göre;
a) Her memur tedavi yardımından yararlanabilecek eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarını gösteren yeni bir Tedavi Yardımı Beyannamesi doldurarak görevli bulunduğu kurumun birim amirine verecektir. (Ek-1)
b) Karı ve kocanın her ikisinin de bu Yönetmelikten yararlanan memur olmaları durumunda tedavi yardımına hak kazanan çocuklar, anne veya babadan yalnız biri tarafından; boşanma ve ayrılma durumunda ise mahkemece çocuklarının velayeti kime verilmişse çocuklar velayet yetkisi olan tarafından, düzenlenecek beyannamede gösterilecektir.
c) Beyannamede gösterilenlerin durumunda bir değişiklik olduğunda, memur tarafından 15 gün içinde yeniden bir beyanname düzenlenerek verilecektir.
d) Tedavi Yardımı Beyannamesine 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu gereğince tutarı heryıl belirlenen damga pulu (2002 yılında 210.000TL.) yapıştırılacak, tarih yazılıp pulun üzeri ve açığı memur tarafından imzalanacaktır.
3. Memurdan İstenecek Belgeler
a) Memur tarafından doldurulan Tedavi Yardımı Beyannamesi ile birlikte memurun bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine ilşkin Ek-2'de gösterilen belgeler kurum amirine verilecektir.
b) Önceden verilen ve geçerliliğini yitirmemiş olan belgeler aynen kullanılacaktır. Aile bireylerinin durumunda bir değişiklik olmuş ise buna göre yeni belgeler beyannameye eklenecektir.
c) Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR Genel Müdürlükleri veya Şube Müdürlüklerinden alınacak olan ve sağlık karnesinin düzenlenmesi sırasında kurumuna verilmeyen belgeler için, memur tarafından en kısa sürede tamamlayacağına ilişkin bir beyan dilekçesi verilecektir. (Ek-3) Eksik belgelerin ilgililere tamamlatılması kurumunca sağlanacaktır.
d) Memurdan istenen belgeler ilgi (a) Yönetmeliğin 39 uncu maddesi gereğince her Devlet Memuru ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için tutulan sağlık dosyalarında saklanacaktır.
4. Sağlık Karnelerinin Düzenlenmesi
a) Maliye Bakanlığının ilgi ( c) genelgesi gereğince okul ve kurumlarımızın ihtiyaç duydukları Kendinden Kopyalı Reçeteli Sağlık Karnesi sayılarını önceden Devlet Malzeme Ofisine bildirmeleri ve karnelerin bu kurumdan ücretle sağlanacağı ilgi (d) yazımzla valiliklere duyurulmuştur.
Bir çok ilimizin gereken karne sayılarını bildirmedikleri öğrenildiğinden Bakanlığımız teşkilatının Ülkemiz düzeyinde ve illere göre yaklaşık karne ihtiyaçları Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir.
b) Okul ve kurumlar, memur ve aile bireyleri için ihtiyaç duydukları yeni sağlık karnelerini Devlet Malzeme Ofisinin Bölge Müdürlüklerinden satın alacaklardır. Merkez ve yurtdışı teşkilatı personeli ile aile bireylerinin sağlık karneleri İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca satın alınarak Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına verilecektir.
c) Bakanlığımız merkez teşkilatı personeli ile yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanan memur ve aile bireylerinin sağlık karneleri Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, taşra teşkilatında görevli personel ve aile bireylerinin sağlık karneleri ise bağlı bulundukları okul ve kurum müdürlükleri tarafından düzenlenecektir.
d) Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinde çalışan personeli beyannameleri ve beyannamelerine ekli belgeleri, birim amirliklerince bir listeye bağlanarak en geç 29 Mart 2002 tarihine kadar Sağlı İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilecek, karneler düzenlendikten sonra birimleri aracılığıyla ilgili personele verilecektir.
e) Yurtdışı teşkilâtında eğitim müşaviri, ataşe ve ataşe yardımcılığı vb. sürekli görevlerde çalışan personelin tedavi yardımı beyannameleri ile beyannamelere eklenen belgeleri, bağlı bulundukları Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Yurtdışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü aracılığıyla Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Sağlık karneleri Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca düzenlendikten sonra aynı yöntemle ilgililere ulaştırılacaktır.
f) Yurtdışında geçici görevlendirilen öğretmenler ve aile bireylerinin sağlık karneleri Türkiye'de kadrolarının bulunduğu okul ve kurum müdürlüklerince düzenlenecektir. Bu nedenle söz konusu personelin tedavi yardımı beyannameleri ile biyannamelerine eklenen belgeleri, kendileri veya yakınları tarafından kadrolarının bulunduğu okul ve kurumlara ulaştırılacaktır.
5. Sağlık Karnelerinin İşlenmesi, Yenilenmesi, İptali
İlgi (a) Yönetmeliğin 8, 38, 42 ve 43 üncü maddeleri gereğince;
a) Sağlık kuruluşlarına, Hastanın Muayene İsteği Belgesi ve sağlık karnesiyle birlikte başvurulacaktır.
b) Konulan teşhis, yapılan tedavi, gerekli görülen ilaçlar ve verilen istirahat süresi tabip tarafından sağlık karnelerine yazılarak imzalanacak, baştabip tarafından tasdik edilecektir.
c) Gözlük camı ve çerçevesi, işitme cihazı, diş ve diğer protezler satın alındıkları veya yapıldıkları tarih belirtilmek suretiyle sağlık karnelerine ödemeyi yapan kurumca işlenecektir.
d) Zamanla dolan veya kaybedilen sağlık karnelerinin yerine, ilgili makama yapılacak yazılı başvuru üzerine yenileri verilecektir. Sağlık karnesi ve sağlık dosyasında bulunması zorunlu olan bilgiler ve kaçıncı kez verildiği karneye yazılacaktır.
e) Memurun herhangi bir sebeple Devlet Memuru sıfatını kaybetmesi durumunda kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere verilmiş olan sağlık karnelerinin tamamı; bakmakla yükümlü olduğu kişilerden birinin bu hakkı kaybetmesi durumunda ise ona ait sağlık karnesi kurumunca iptal edilecektir.
f) Yaprakları dolan ve iptal edilen sağlık karneleri MEB. Arşiv Hizmetleri Yönergesine göre beş yıl saklanacaktır.
Mevcut sağlık karneleri ve reçeteler 15/06/2002 tarihinden sonra işlemden kaldırılacağından, Kendinden Kopyalı Reçeteli Sağlık Karnelerinin belirtilen tarihe kadar düzenlenerek tedavi yardımından yararlanacak olanlara verilmesi konusunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.


Mehmet TEMEL
Bakan a.
Müsteşar V.
EKLER :
Ek-1 Tedavi Yardımı Beyannemesi
Ek-2 İstenecek Belgeler Listesi
Ek-3 Beyan Dilekçe Örneği
DAĞITIM:
A Planı
B Planı
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/Ekler/967.doc]EKLER
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandı onur 0 792 01-06-2008 06:24 PM
Son Mesaj: onur

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir