Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kars tabyaları
Mesaj: #1
Askeri Stratejik veya taktik yönden önemli bir yerin savunulması için meydana getirilen tahkimli yerdir. Diğer bir tanımla burçların cephelerinin ilerisine konulan ve burçları örtme görevi yapmak üzere onlardan bir hendekle ayrılmış bulunan tahkimli tesislerdir.


Genellikle içinde muhtelif sayıda kuvvetleri barındıran koruganların ardındaki açık top mevzileri ile avcı siperlerinin bütün etrafını çepeçevre çeviren engel hendeğini ve içinde ayrıca meskun mahalleri, cephanelikleri, toplama ve eğitim yelerini, nizamiye ve hazır kıt'a mahallerini, bölük, tabur veya alay binalarını, subay yatma yerlerini içerir. Kendi kendine yeterlilik sağlayan ve kuşatılsa dahi uzun müddet düşman karşısında direnebilen, hakim noktalara yapılmış gözetleme olanakları bol ve her tarafa karşı savunulabilen taş, kargir, beton veya demirli betondan inşa edilmiş kapalı mevzilere verilen isimdir.


Bir tabya 6 kısımdan meydana gelmektedir.


1nci kısım
Tabyanın çevresini çevreleyen engel özelliği bulunan hendektir (Süvari hendeği oldukları düşünülmektedir).


2nci kısım
Piyade siperlerini içerir.


3ncü kısım
Personelin dinlenmesi için yapılmış betonlar ve topçu mevzileri.


4ncü kısım
Tabya Komutanının komuta yeri ile karargahın çalışacağı binalardan meydana gelmiştir.


5nci kısım
Tabyanın genellikle ortasında eğitim ve yoklamaların yapıldığı geniş alandır.


6nci kısım
Tabyanın giriş kapısını teşkil eder.Kars ilinde ilk tabyalar 1734 yılında yapılmaya başlanmıştır. Bunların en eskisi Timur Paşa Kulesidir. Yine aynı yıllarda yapılan Tahmasb Tabyası (ismini Afşarlı Nadir Ali Han'ın 150 bin kişilik ordusuyla konduğu yerden alır) ve Yeni Tabya 1807'deki savaşla Kanlı Tabya adını almıştır. Daha sonra 1853, 54, 55 yıllarında müttefikimiz İngilizlerin planlamasına göre. Hafız Paşa, Veli Paşa, Karadağ, Arap Tabya, İnönü Tabya ve Çukur Tabya yapılmıştır.


Sultan Abdülaziz zamanında Müşir Fosfor Mustafa Paşa Komutasındaki tahkimat heyeti 1864-1876 yılları arasında 12 yıl süre ile yukarıda adı geçen tabyaları tahkim etmişlerdir. 93 (1877) savaşında bu tabyalar Türk Ordusunun çok işine yaramıştır. Koruganlar ise 1941 - 44 yılları arasında Tanksavar ve Makineli Tüfek yuvalan, tank engel hendekleri olarak Kars Çayı'nın sağında ve solunda yapılmışlardır. Kars'ta 1853 - 54 yıllarında yapılan tabyaların adları o zamanki Paşa ve Albay rütbeli kimselerin adlarını (hatırasını) taşımaktadır. Çayın sağındakilerden Kerim Paşa Tabyası, Baba Kerim denilen Abdülkerim Paşanın; Fevzi Bey Tabyası, Fevzi Bey'in; Çayın solundakilerden Veli Paşa Tabyası, Kars Tümen Komutanı Veliyüddin Paşanın adı geçen tabyalardır. Ordumuz 1854 sonbaharını, Kars tabyalarını yapmak ve eskiden yapılanları kuvvetlendirmekle geçirmiş ve bu konuda Erkanı Harp Reisi Abdülkerim Paşanın büyük gayreti olmuştur. Bu konuda Albay Williams'ında önerisiyle Erzurum'daki mühendis Albay Lake Kars'a çağrılmıştır. Bu arada kışı beraber Erzurum'da geçiren Albay Williams terfi ederek paşa olmuş Vasfi Paşa ile beraber 1855 Martından itibaren Erzurum Tabyalarının da gereği gibi yapılması için çalışmıştır. Burada yapılan 15 tabyaya Erzurumlular her gün hesaplarına gönüllü bin işçi vermişler ve tabyalar aynı yılın Mayıs sonlarında törenle açılmıştır.İmagesBu tabyaların en büyüğüne Mecidiye, ikincisine Vasıfiye ve üçüncüsüne Williams adları verilmiştir. Rusların 1854'teki başarıları üzerine Murat Irmağı başlarına sokularak, buradan Akdeniz'e ilerleyeceklerini ve tarafsız olan iran Devletini kendilerine dost ve müttefik yapacaklarını büyük bir hazırlık ve çoklukla ilerleyen ordularla Kars'ı düşürdükten sonra Erzurum — Sivas üzerinden yürüyüp İstanbul ile Çanakkale boğazını tehdit ederek Karadeniz'deki müttefik kuvvetlerinin yolunu keseceğini düşünen ingiltere; Anadolu Ordusuna kuvvet gönderilmesine çok gayret gösterdi. Fakat İngiltere İmparatorluğunun yakın doğudaki kuvvet ve nüfuzlarını çekemeyen Fransa İmparatorluğu bu hususlara önem vermiyor, Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve Avrupa Devletleri dengesini koruma uğruna Kırım'a gönderdiği kuvvetlerin Komutanı General Pelissier Anadolu'ya asker gönderilmesini istemiyordu. 1854 sonlarında siyasi baskılarla İran'ı yola getirip İstanbul'da dostluk antlaşması imzalamaya mecbur bırakan İngiltere gönderdiği uzman subaylarla, İran Ordusunun düzen ve eğitimini geliştirmiş, Hint yolunu korumak üzere bu ülkeyi emniyet altına almış bulunuyordu. Bütün bu düşüncelerle, İngiliz Birlikleri yerine, Kars ve Erzurum'a gönderilen 5-6 subayla, Anadolu'nun doğu yollarını düşmana kapayabilen bu iki kalemizin istihkam ve iyi yerleştirilmiş toplarla kuvvetlendirilmesini çok isteyen İngiltere General Williams ile Erzurum konsolosluğu vasıtası ile bu hususların gelişmesine çalışıyordu. 1855 baharında yukarıda anılan Erzurum tabyaları yapılırken Ordu Başkomutanı Vasıf Paşa hep orada kalmış, tabyalardan üçünün bitirilmesi törenine katıldıktan sonra Kars'a gelmişti. Daha önce General Guyun tarafından Kars'ı kuzeyden gelecek hücumlara karşı korumak için, Kars Çayı solunda ve Dereiçi kuzeyindeki sırtlarda şimdiki telsiz ile hastane arasında uygun planlara göre üç küçük Tabya Albay Lake tarafından yapılmıştır.Bunlara doğudan batıya doğru; Tizdeyl, Çhurchill ve Zohrab adları verilip İngiliz tabyaları denilmiştir. 1855 yılında batıyı koruyan Tasmahb Tabyası da kuvvetlendirilmiştir. Buranın kuzeyi ile kuzeydoğusunda; Yüksek Tabya, Gürcü Tabyası, Laz Tabyası adlı tabyaların yapılması bitirilmiştir. 1918 Nisanında Ermenilerin çekilirken yaktığı ve bugün harabeleri şehrin İnönü Meydanı doğusunda duran Mecidiye adlı süvari kışlaları da bu sırada bitirilmiştir. Arabistan Ordusuna mensup Şam'dan gelen askerlerimize kuzeydoğuda ve hakim bir tepe üzerine yaptıkları tabya Arap Tabya olarak adlandırılmıştır. Erzurum, Kars ve aradaki yollar bu şekilde mevzi savunmanın gereği gibi tahkim edilmiştir.
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
Mesaj: #2
Coğrafi mevki itibariyle Erzurum-Kars Yaylası; Mezopotamya-iran Kafkasya ve Anadolu arasında bir düğüm noktası teşkil ettiği gibi, bu ülkelerde binlerce yıldan beri parlayıp sönen medeniyetlerin de bir kavşak noktası olmuştur. Ağrı ve Erzincan illerini de içine alan Erzurum-Kars bölgesi (yaylası) coğrafik olarak Anadolu'nun giriş kapısıdır. Osmanlıar da bu bölgeyi sınırları içine almayı ve savunma bölge emniyeti açısından bir zorunluluk olarak görmüşler ve bölgenin savunmasını XVIII nci yy.'dan itibaren tabyalar vasıtası ile yapmışlardır. Tabyaların yapılması ve savunma hatları bölgenin coğrafik yapısıyla yakından ilgilidir.


Kars ilinde toplam 23 adet tabya bulunmakta olup bugüne kadar 14 adedi tahrip ve deforme olmuş, ancak 10 adedi, gezilebilmektedir.


KARS TABYALARI1.
http://www.kars.gov.tr/trz_tbya3.htm#isimsiz]İnönü Tabya,
13.
Çukur Tabya,

2.
http://www.kars.gov.tr/trz_tbya3.htm#arap]Arap Tabya,
14.
Çim Tabya (Halen üzerinde Veterinerlik Fakültesi bulunmaktadır),

3.
http://www.kars.gov.tr/trz_tbya3.htm#karadag]Karadağ Tabya,
15.
Fevzi Paşa Tabya,

4.
http://www.kars.gov.tr/trz_tbya3.htm#hpasa]Hafız Paşa Tabya,
16.
Thomson Tabya,

5.
Gaziler Tabya,
17.

http://www.kars.gov.tr/trz_tbya3.htm#huseyinp]Hüseyin Paşa Tabya,İmages

6.
http://www.kars.gov.tr/trz_tbya3.htm#kpasa]Kerim Paşa tabya,
18.
Dik Tabya,

7.
http://www.kars.gov.tr/trz_tbya3.htm#kanli]Kanlı Tabya,
19.
http://www.kars.gov.tr/trz_tbya3.htm#velip]Veli Paşa Tabya,İmages

8.
http://www.kars.gov.tr/trz_tbya3.htm#cenup]Cenup Tabya,
20.
http://www.kars.gov.tr/trz_tbya3.htm#cakmak]Çakmak Tabya,İmages

9.
Şimendifer Tabya,
21
Churchil Tabya,

10.
Yusuf Paşa Tabya,
22
http://www.kars.gov.tr/trz_tbya3.htm#williams]Zohrab Tabya Williams Tabya,İmages

11.
http://www.kars.gov.tr/trz_tbya3.htm#suvari]Süvari Tabya,
23.
Muhlis Paşa Tabya
(Teasdale Tabya),
İmages

12.
Çifte Göğüs Tabya,
İmages - İşareti Askeri Yasak Bölge İçinde Korumaya Alınmıştır Anlamına Gelmektedir.
KARS TABYALARININ ÖZELLİKLERİKARS KALESİ

http://www.kars.gov.tr/images/turizm/tab...arsrb.jpg]İmages


http://www.kars.gov.tr/images/turizm/tab...arshb.jpg]İmages
Mevkii
:
Kaleiçi mahallesinde bulunmaktadır.


Yapım Tarihi
:
1152 tarihinde yaptırılmıştır.


Kimin Zamanında Yapıldığı
:
Saltuklu Sultanı Melik İzzetin Saltuk tarafından yaptırılmıştır.


Hangi Muharebelere Sahne Olduğu
:
1225 Harzemşahlarla yahılan savaşlar
1358 Celayiroğulları ile yapılan savaşlar
1467 Akkoyunlular ile yapılan savaşlar
1514 Avşarlılar ile yapılan savaşlar
1616 Osmanlı ile yapılan savaşlar
1722 Osmanlı-İran Savaşları
1877 Osmanlı-Rus Savaşı
1918 Osmanlı-İran Savaşları


Kapasitesi
:
2000 Kişi (Yaklaşık1 Tugay) kapasitesi vardır.


Özellikleri
:
Yeri dolayısıyla çevreye hakim olmak amacıyla yapılmıştır. İç kale ve kale içini çevreleyen urlar ve burçların çevresi 3500 m. dış mahalleyi çevreleyen tek katlı duvar ve bütün çevresi 27000m. dir. Melik İzzetin'in emri ile Veziri Firuz Aka tarafından yaptırılmıştır. Kale; İç, Orta ve Dış olarak 3 bölümden oluşmaktadır.


Ulaşım İmkanı
:
Kale içi mahallesinden araç ile kaleye ulaşilabilmektedir.


http://www.kars.gov.tr/trz_tbya3.htm#ust]

İSİMSİZ (İNÖNÜ)TABYA

Mevkii
:
Dereiçi mevkiinde yer alan Elektrik Santralinin doğu sırtında yer almaktadır.


Yapım Tarihi
:
1848 - 1853 tarihleri arasında yaptırılmıştır.


Kimin Zamanında Yapıldığı
:
Sultan Abdulmecit zamanında yaptırılmıştır.


Hangi Muharebelere Sahne Olduğu
:
1855 Osmanlı - Rus Savaşı
1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı
1918 - 1920 Osmanlı - Ermeni SavaşıKapasitesi
:
250 Kişi (Yaklaşık1 Tabur) kapasitesi vardır.


Özellikleri
:
Körkuyu tepesinde yapılmış irtibat hendekleri ile tepenin Kuzey ve güneyindeki Tank hendeklerinden oluşmaktadır. Açık araziyi ateş altına alan koruganları vardır. Karadağ ve Arap Tabya ile bir üçgen oluşturur.


Ulaşım İmkanı
:
Atatürk mahallesinden Terminale giden yoldan soldaki tali yola girilerek ulaşılır.


http://www.kars.gov.tr/trz_tbya3.htm#ust]

ARAP TABYA

http://www.kars.gov.tr/images/turizm/tab...arbrb.jpg]İmages
http://www.kars.gov.tr/images/turizm/tab...rabhb.jpg]İmages

Mevkii
:
Atatürk Mahallesi üstündeki mobil telefon baz istasyonun bulunduğu tepede yer almaktadır.


Yapım Tarihi
:
1848 - 1853 tarihleri arasında yaptırılmıştır.


Kimin Zamanında Yapıldığı
:
Sultan Abdulmecit zamanında yaptırılmıştır.


Hangi Muharebelere Sahne Olduğu
:
1855 Osmanlı - Rus Savaşı
1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı
1918 - 1920 Osmanlı - Ermeni Savaşı


Kapasitesi
:
250 Kişi (Yaklaşık1 Tabur) kapasitesi vardır.


Özellikleri
:
Etrafı süvari hendeği ile çevrili olup top ve km.tf. mevzileri düşmanı istenen bölgeye çekerek imha etmek amacı ile yapılmıştır. Kışla binası Peç sistemi ile ısıtılmıştır. İnönü ve Karadağ Tabyalarıyla birlikte çepeçevre savunma imkanı sağlamaktadır. İrtibat hendekleri ile Karadağ Tabya'ya bağlanmaktadır. Buta bölümünün savunması ucuruma dayandırılmıştır. Tabya halk arasında Kırktüneller olarak da bilinmektedir.


Ulaşım İmkanı
:
Yeni terminal yolundan Atatürk mahallesine girilmek suretiyle mobil telefon baz istasyonuna giden yol takib edilerek ulaşılır.http://www.kars.gov.tr/trz_tbya3.htm#ust]

KARADAĞ TABYA

http://www.kars.gov.tr/images/turizm/tab...krdrb.jpg]İmages
http://www.kars.gov.tr/images/turizm/tab...krdhb.jpg]İmages


Mevkii
:
Atatürk Mahallesi üstündeki mobil telefon baz istasyonun bulunduğu tepede yer almaktadır.


Yapım Tarihi
:
1848 - 1853 tarihleri arasında yaptırılmıştır.


Kimin Zamanında Yapıldığı
:
Sultan Abdulmecit zamanında yaptırılmıştır.


Hangi Muharebelere Sahne Olduğu
:
1855 Osmanlı - Rus Savaşı
1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı
1918 - 1920 Osmanlı - Ermeni Savaşı


Kapasitesi
:
250 Kişi (Yaklaşık1 Tabur) kapasitesi vardır.


Özellikleri
:
En büyük tabyalardan biridir. Arap ve İnönü Tabyaları ile birlikte bölgede çepeçevre savunma imkanı sağlamaktadır. Tabyada sığınak, kışla binası, süvari hendeği, hendeği ateş altına alan mazgallar ve irtibat hendekleri mevcuttur. Tabyada Arap Baba olarak bilinen, Karadağ Muhafız ve Topçu Takım Komutanı M. Haşimi Kanevi'nin mezarı vardır. Tabya 20nci Yüzyıl başlarında Ermeni hapisanesi olarak kullanılmıştır.


Ulaşım İmkanı
:
Yeni terminal yolundan Atatürk mahallesine girilmek suretiyle mobil telefon baz istasyonun bulunduğu tepeye(Karadağ T.) ulaşılır.http://www.kars.gov.tr/trz_tbya3.htm#ust]

HAFIZPAŞA TABYA


http://www.kars.gov.tr/images/turizm/tab...hfprb.jpg]İmages
http://www.kars.gov.tr/images/turizm/tab..._hphb.jpg]İmagesMevkii
:
Hafız Paşa Kışlası içerisinde bulunmaktadır.


Yapım Tarihi
:
1853 tarihinde yaptırılmıştır.


Kimin Zamanında Yapıldığı
:
Hafız Paşa tarafından yaptırılmıştır.


Hangi Muharebelere Sahne Olduğu
:
1855 Osmanlı - Rus Savaşı
1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı
1918 - 1920 Osmanlı - Ermeni Savaşı


Kapasitesi
:
70 - 80 Kişi (Yaklaşık 1 Bölük) kapasitesi vardır.


Özellikleri
:
2 bölümden oluşmaktadır. a) Dibiyok kuyusu; Tk. Mevzii seviyesinde suni sütreler mevcuttur. 3 adet Mk.Tf.Yuvası bulunmakta olup zamanla tahrip olmuştur. B) İç tarafta ise suni tesis edilmiş ve komuta yeri mevcuttur. Bu tabyanın savunmada hiçbir hüviyeti yoktur. Tabyadan geriye suni toprak sütreler ve hendek kalıntıları kalmıştır.


Ulaşım İmkanı
:
Digor yolu üzerinde H.Paşa kışlası nizamiyesinden girilir.http://www.kars.gov.tr/trz_tbya3.htm#ust]

KERİM PAŞA TABYA

http://www.kars.gov.tr/images/turizm/tab...krprb.jpg]İmages
http://www.kars.gov.tr/images/turizm/tab...krphb.jpg]İmages
Mevkii
:
Dereiçi mevkiinin güneydoğu sırtındadır.


Yapım Tarihi
:
1854 tarihinde yaptırılmıştır.


Kimin Zamanında Yapıldığı
:
Kerim Paşa tarafından yaptırılmıştır.


Hangi Muharebelere Sahne Olduğu
:
1855 Osmanlı - Rus Savaşı
1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı
1918 - 1920 Osmanlı - Ermeni Savaşı


Kapasitesi
:
70 - 80 Kişi (Yaklaşık 1 Bölük) kapasitesi vardır.


Özellikleri
:
Kuzey kesimi uçurum tarafından sınırlandırılmıştır. Kışla binası etrafı yüksek bir koruganla sevrelenmiştir. Kışla binasının kuzeyinde Dereiçi mevkiine hakim bir mk.tf. yuvası mevcuttur. Karadağ ve Arap Tabyalarla beraber geniş bir alanı kontrol altında tutar.


Ulaşım İmkanı
:
Atatürk mahallesinden baz istasyonuna çıkan yoldan sola dönmek suretiyle ulaşılır.http://www.kars.gov.tr/trz_tbya3.htm#ust]

KANLI TABYA

http://www.kars.gov.tr/images/turizm/tab...knlrb.jpg]İmages
http://www.kars.gov.tr/images/turizm/tab...knlhb.jpg]İmages
Mevkii
:
Bülbül Mahallesinde bulunmaktadır.


Yapım Tarihi
:
1722 - 1732 tarihleri arasında yaptırılmıştır.


Kimin Zamanında Yapıldığı
:
İran hükümdarı 2nci Tahmasb zamanında yapılmıştır.


Hangi Muharebelere Sahne Olduğu
:
1722 - 1732 Osmanlı - İran Savaşı
1807 Osmanlı - Rus Savaşı
1823 Osmanlı - İran Savaşı
1828 Osmanlı - Rus Savaşı
1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı
1918 - 1920 Osmanlı - Ermeni


Kapasitesi
:
800 - 1000 Kişi (Yaklaşık 1 Alay) kapasitesi vardır.


Özellikleri
:
2 nci Tahmasb kaleyi kuşattığı zaman kale savunmasına karşılık bir karargah olarak yaptırılmıştır. Tabya etrafında suni toprak sütreler mevcuttur. Osmanlı - Rus Savaşlarında (1827-1828) en çetin çarpışmalardan biri bu Tabya'da yapıldığı için Tabyanın adı Büyük Tabya iken halk tarafından Kanlı Tabya olarak anılmaya başlanmıştır.


Ulaşım İmkanı
:
Şehir merkezine 700 m mesafede DSİ Lojmanları yakınında olup her türlü araçla ulaşılabilmektedir.http://www.kars.gov.tr/trz_tbya3.htm#ust]

CENUP TABYA

http://www.kars.gov.tr/images/turizm/tab..._ckrb.jpg]İmages
http://www.kars.gov.tr/images/turizm/tab..._ckhb.jpg]İmages
Mevkii
:
Karacaören Köyünün 500 m. Kuzeydoğusundadır.


Yapım Tarihi
:
1848 - 1853 tarihleri arasında yaptırılmıştır.


Kimin Zamanında Yapıldığı
:
Sultan Abdulmecit zamanında yaptırılmıştır.


Hangi Muharebelere Sahne Olduğu
:
1855 Osmanlı - Rus Savaşı
1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı
1918 - 1920 Osmanlı - Ermeni Savaşı


Kapasitesi
:
200 Kişi (Yaklaşık1 Tabur) kapasitesi vardır.


Özellikleri
:
Bir bağlantı hendeğiyle irtibatlanmış olup. İki dairesi hendekle çevrelenmiş koruganlar, makineli tüfek yuvaları ve mevziiden oluşur. Tabyanın batı kesimi Kars ilinin özellikle güney düzlüğüne hakim bir sıtta yer almaktadır. Tabya genel olarak da güney ve güneydoğuyu ateş altına alacak şekilde inşa edilip tahkimatlandırılmıştır.


Ulaşım İmkanı
:
Kars'a Erzurum istikametinden gelirken, şehrin girişinde anayoldan sağa dönülerek Karacaören köyü'ne ve tabyaya ulaşılabilmektedir.http://www.kars.gov.tr/trz_tbya3.htm#ust]

SUVARİ TABYA

http://www.kars.gov.tr/images/turizm/tab...svrrb.jpg]İmages
http://www.kars.gov.tr/images/turizm/tab...svrhb.jpg]İmages
Mevkii
:
Eski Kars-Erzurum yolunun sağında. Kars çayı kenasında, Simer Oteli karşısında bulunmaktadır.


Yapım Tarihi
:
1722 - 1732 tarihleri arasında yaptırılmıştır.


Kimin Zamanında Yapıldığı
:
İran Hükümdarı 2. Tahmasb tarafından yaptırılmıştır.


Hangi Muharebelere Sahne Olduğu
:
1722 - 1732 Osmanlı - İran Savaşı
1807 Osmanlı - Rus Savaşı
1823 Osmanlı - İran Savaşı
1828 Osmanlı - Rus Savaşı
1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı
1918 - 1920 Osmanlı - Ermeni


Kapasitesi
:
200 Kişi (Yaklaşık1 Tabur) kapasitesi vardır.


Özellikleri
:
İçinde mazgallı sığınark, etrafı yarım ay şeklinde hendekle çevrilidir. Bugün sığınağın demir mazgalı ve demir kapısı sağlam durumdadır. Kuzey kesimi Kars çayınca sınırlandırılmıştır. Restore edilerek turizme açılmıştır.


Ulaşım İmkanı
:
Kars'tan Çakma Köy'e ve Üniversiteye giden araçlarla ulaşılabilir.http://www.kars.gov.tr/trz_tbya3.htm#ust]

İmages HÜSEYİN PAŞA TABYA

http://www.kars.gov.tr/images/turizm/tab..._hprb.jpg]İmages
http://www.kars.gov.tr/images/turizm/tab..._hphb.jpg]İmages
Mevkii
:
E/H Tb.nun 500 m. güneyindedir.


Yapım Tarihi
:
1848 - 1853 tarihleri arasında yaptırılmıştır.


Kimin Zamanında Yapıldığı
:
Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılmıştır.


Hangi Muharebelere Sahne Olduğu
:
1855 Osmanlı - Rus Savaşı
1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı
1918 - 1920 Osmanlı - Ermeni Savaşı


Kapasitesi
:
200 Kişi (Yaklaşık1 Tabur) kapasitesi vardır.


Özellikleri
:
Şehri tahkim etmek için kullanılmıştır. Tabyada havalandırma ve ışıklandırma oldukça iyidir. Tabyanın içinde sığınak, kışla binası, Tabyayı çevreleyen hendek, hendeği ateşleri ile karşılıklı destekyebilen mazgallar, 8 adet korugan, 4 adet makineli tüfek yuvası ve irtibat hendekleri mevcuttur. Tabyada bulunan koruganlar halen cephanelik olarak kullanılmaktadır.


Ulaşım İmkanı
:
Çakma Köy yolu üzerindeki Çakmak Batı kışlası nizamiyesinden girilir.
Askeri Yasaklı Bölge içinde korumaya alınmıştır.http://www.kars.gov.tr/trz_tbya3.htm#ust]

İmages VELİ PAŞA TABYA

http://www.kars.gov.tr/images/turizm/tab..._vprb.jpg]İmages
http://www.kars.gov.tr/images/turizm/tab..._vphb.jpg]İmages
Mevkii
:
Çakmak Doğu Kışla içerisinde bulunmaktadır.


Yapım Tarihi
:
1854 tarihinde yapılmıştır.


Kimin Zamanında Yapıldığı
:
Veliyüddin Paşa tarafından yaptırılmıştır.


Hangi Muharebelere Sahne Olduğu
:
1855 Osmanlı - Rus Savaşı
1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı
1918 - 1920 Osmanlı - Ermeni Savaşı


Kapasitesi
:
200 - 250 Kişi (Yaklaşık1 Tabur) kapasitesi vardır.


Özellikleri
:
İngiliz hatları hendeği ile çevrelenmiş olup cephanelik amacı ile yapılmış ikili korugandan oluşmaktadır. Genellikle piyade mevzii olarak hendek gerisindeki toprak sütrelerden istifade edilir. Tabyanın güneddoğusu uçurum olup doğal engel oluşturmaktadır. Şehrin tahkim etmek için kullanılmıştır. İki adet makineli tüfek yuvası bulunmaktadır. Bu yapılar günümüzde cephanelik ve depo olarak kullanılmaktadır.


Ulaşım İmkanı
:
Çakma Köy yolundan sağa dönülerek Çakmak Doğu Kışla nizamiyesinden girilir.
Askeri Yasaklı Bölge içinde korumaya alınmıştır.http://www.kars.gov.tr/trz_tbya3.htm#ust]

İmages ÇAKMAK TABYA

http://www.kars.gov.tr/images/turizm/tab..._ckrb.jpg]İmages
http://www.kars.gov.tr/images/turizm/tab..._ckhb.jpg]İmages
Mevkii
:
Çakmak Batı Kışlasının kuzeyinde bulunmaktadır.


Yapım Tarihi
:
1848 - 1853 tarihleri arasında yaptırılmıştır.


Kimin Zamanında Yapıldığı
:
Sultan Abdulmecid tarafından yaptırılmıştır.


Hangi Muharebelere Sahne Olduğu
:
1855 Osmanlı - Rus Savaşı
1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı
1918 - 1920 Osmanlı - Ermeni Savaşı


Kapasitesi
:
200 Kişi (Yaklaşık1 Tabur) kapasitesi vardır.


Özellikleri
:
1950 Rakımlı Çakmak Tepede İnşa edilmiş U şeklinde hendek, 5 adet korugan, tepenin batısında yaklaşık 550 m. boyunda ikinci bir hendek ile bu hendeği ileriden koruyan, kısmen tahrip edilmiş olan 2 adet makineli tüfek yuvası, tabyanın güneydoğu sırtlarını koruyan 1 adet makineli tüfek yuvasından oluşmaktadır.


Ulaşım İmkanı
:
Çakma Köy yolundan sağa dönülerek Çakmak Batı Kışla nizamiyesinden girilir.
Askeri Yasaklı Bölge içinde korumaya alınmıştır.http://www.kars.gov.tr/trz_tbya3.htm#ust]

İmages WILLIAMS TABYA

http://www.kars.gov.tr/images/turizm/tab...y_wrb.jpg]İmages
http://www.kars.gov.tr/images/turizm/tab...y_whb.jpg]İmages
Mevkii
:
Çakmak Doğu Kışla içerisinde bulunmaktadır.


Yapım Tarihi
:
1848 - 1853 tarihleri arasında yaptırılmıştır.


Kimin Zamanında Yapıldığı
:
Sultan Abdulmecid tarafından yaptırılmıştır.


Hangi Muharebelere Sahne Olduğu
:
1855 Osmanlı - Rus Savaşı
1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı
1918 - 1920 Osmanlı - Ermeni Savaşı


Kapasitesi
:
200 Kişi (Yaklaşık1 Tabur) kapasitesi vardır.


Özellikleri
:
Şehri kuzeydoğudan tahkim etmek için kullanılmıştır. Tabya'da havalandırma ve ışıklandırma çok iyidir. Tabyanın içinde sığınak, kışla binası, tabyayı çevreleyen taş duvarlarla sağlamlaştırılmış hendekler, hendeği ateşi ile koruyabilen mazgallar ve irtibat hendekleri, 2 adet Mk. Tf. yuvası mevcuttur. Kışla binası ve koruganlar günümüzde kullanılmaktadır.


Ulaşım İmkanı
:
Çakma Köy yolundan sağa dönülerek Çakmak Doğu Kışla nizamiyesinden girilir.
Askeri Yasaklı Bölge içinde korumaya alınmıştır.http://www.kars.gov.tr/trz_tbya3.htm#ust]

İmages MUHLİS PAŞA TABYA

http://www.kars.gov.tr/images/turizm/tab..._mhrb.jpg]İmages
http://www.kars.gov.tr/images/turizm/tab..._mhhb.jpg]İmages
Mevkii
:
Çakmak Doğu Kışla içerisinde bulunmaktadır.


Yapım Tarihi
:
1848 - 1853 tarihleri arasında yaptırılmıştır.


Kimin Zamanında Yapıldığı
:
Sultan Abdulmecid tarafından yaptırılmıştır.


Hangi Muharebelere Sahne Olduğu
:
1855 Osmanlı - Rus Savaşı
1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı
1918 - 1920 Osmanlı - Ermeni Savaşı


Kapasitesi
:
200 - 250 Kişi (Yaklaşık1 Tabur) kapasitesi vardır.


Özellikleri
:
5 adet korugan ve muhtelif yerlerde yıkıntıya uğrayan toplam olarak 3,75 m. boyundaki hat ile çevrilmiş bulunmaktadır. Hendeğin ölçüleri yer yer değişmektedir. Erat koğuşunun arkasında bir adet korugan bulunmaktadır. Tabyanın güneydoğusu uçurumdur. Bugün koruganlar cephanelik olarak kullanılmaktadır.


Ulaşım İmkanı
:
Çakma Köy yolundan sağa dönülerek Çakmak Doğu Kışla nizamiyesinden girilir.
Askeri Yasaklı Bölge içinde korumaya alınmıştır.Edited by: onur
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Kars ili İlçeleri onur 5 2,717 02-24-2008 03:01 PM
Son Mesaj: onur
  Kars şehitlikleri onur 0 688 02-24-2008 02:44 PM
Son Mesaj: onur
  Kars ili coğrafi konumu onur 5 4,083 02-24-2008 01:53 PM
Son Mesaj: onur
  Kars ili gelenek ve görenekler onur 3 2,025 02-24-2008 01:35 PM
Son Mesaj: onur
  kars ili mimari yarı onur 0 736 02-24-2008 01:23 PM
Son Mesaj: onur

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir