Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Karaman ili Müzesi
Mesaj: #1İmages
etnografik sergi salonu

İmages
sikkeler

İmages
BİZANS ÇAĞI

İmages
ROMA ÇAĞI


İmages
YUNAN ÇAĞI

İmages
DEMİR ÇAĞI

İmages
HİTİT ÇAĞI

İmages
BRONZ ÇAĞI


İmages
KALKOLİTİK ÇAĞI

İmages
NEOLİTİK ÇAĞIİmages
MÜZENİN TARİHÇESİ

İmagesEdited by: onur
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
Mesaj: #2
sikkeler
Arkeolojik sergi salonu ile etnoğrafik sergi salonu arasında yer alan 4 adet vitrinde değişik uygarlıklara ait sikkeler sergilenmektedir. Sergilenen sikkelerin arka fonunda öndeki sikkenin ön ve arka yüzünün fotoğrafı bulunmaktadır. Klasik devirlerde Karaman'ın adı Laranda'dır.

İmages
Yunan Sikkeleri

12 No.lu vitrinde iki raf halinde M.Ö. 6.yy-M.S.3.yy da basılmış olan bronz ve gümüş Yunan sikkeleri örnekleri, bir raf halinde de M.S. 14.yy-18.yy arasında basılmış gümüş ve altın Venedik sikkeleri örnekleri kronolojik olarak, yer almaktadır.

İmages
Bizans ve Venedik Sikkeleri

13 No.lu vitrinde iki raf halinde M.Ö.1.yy-M.S.5.yy arasında basılmış olan gümüş ve bronz Roma sikkeleri, bir raf halinde de M.S.395-1453 yıllarında basılmış bronz, gümüş ve altın Bizans sikkeleri yine kronolojik olarak sergilenmektedir. Karaman çevresinde basılan ve üzerinde Laranda ibaresi bulunan en eski sikkeler M.S. III. yy ortalarında, Roma imparatoru iulius Philippus ve karısı Otacilia Severa adına basılan paralardır. Roma Devrinde Laranda çevresinde Barata, ilistra ve Derbe şehirlerinde M.S. II. ve III. yy.dapara basılmıştır.

İmages
Roma Sikkeleri

18 No.lu vitrinde üç raf halinde islami Beyliklere ait altın, gümüş ve bakır sikkeler sergilenmektedir. Bunlar M.S. 8-11 yy.a ait Emevî, Abbasî, Fatımî, Eyyübî, Zengi, Memlûk, Selçuklu ve Artuklu sikkeleridir.

İmages
Beylik Sikkeleri

19 No.lu vitrinde bir rafta Karamanoğulları Beyliğine ait sikkeler, bir rafta Osmanlı imparatorluğuna ait sikkeler, bir rafta da Cumhuriyet Devrinde basılmış olan bazı metal para örnekleri sergilenmektedir. Ayrıca vitrinin altında 19 Mayıs ilkokulu temel kazısında çıkan, gümüş 19 Mayıs ilkokulu definesi ile Siyaser Külliyesinin onarımında ele geçirilen altın sikke grubu para keselerinde sergilenmektedir. Her iki grup da Osmanlı Devrine aittir.
İmages
Karamanoğlu Sikkeleri
İmages
Osmanlı Sikkeleri

Yine bu vitrinde, 1982 yılında Kale çevresinde bulunmuş olan ve üzerinde; ağzında balık tutan ve sırt kısmında Oğuz boylarının altı köşeli yıldızı işlenmiş olan ve Karamanoğullarının ongunu olduğu söylenen kuş figürünün yer aldığı payza sergilenmektedir.
İmagesEdited by: onur
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
Mesaj: #3

Etnografik sergi salonu
Etnoğrafik sergi salonunda vitrinlerde ve açıkta, Selçuklu, Karamanoğulları, Osmanlı ve Cumhuriyet Devirlerine ait eşyalar sergilenmektedir. Bunlar; çini, maden sanatı, ahşap, tekstil, silah, el yazması ve takılardan oluşmaktadır.

Karamanoğulları çinicilikte Selçuklu sanatını aynen devam ettirmişlerdir. 1981 yılında Alaaddin Bey Türbesi yakınlarında bir toprak hafriyatından ele geçirilen iki tabak Karamanoğulları çini sanatının örnekleridir. 20 No.lu vitrinde sergilenen bu tabaklardan biri sır üstü teknikli, açık renk zemin üzerine mavi geometrik yazı desenlidir; diğeri sır altı teknikli, açık renk zemin üzeri kobalt mavi bitkisel dekorludur. Yine bu vitrinde; Minai çini parçaları, çini mozaik, çini stelaktit parça, çini tabaklar, sıraltı ve sırüstü çini parçaları, çini kandil ve buhurluk, Çanakkale, Kütahya vazo ve testileri, kabartma nesih yazılı alçı örnekleri sergilenmektedir.

21 ve 22 No.lu vitrinlerde Selçuklu ve Osmanlı Devirlerine ait madeni eşyalar sergilenmektedir. Madeni eserler dökme veya dövme teknikleri ile yapılmış, üzerleri kabartma, kazıma, ajurlu olarak işlenmiş, figürlü geometrik ve bitkisel süslerin yanında kufi ve nesih yazılarla dekore edilmiştir. 21 No.lu vitrinde Selçuklu ve Osmanlı devrilerine ait şerbet kazanı ve değişik formda bakır kaplar, 22 No.lu vitrinde Osmanlı Devrine ait çingil, sefer tası, meydan sinisi, şifa tası ve leğen örnekleri sergilenmektedir.
İmages

24 ve 25 No.lu vitrinlerde çevreden derlenmiş ahşap eserler sergilenmektedir. 24 No.lu vitrinde; kaşık muhafazası, ezme havanı, çıkrık, aynalık, sedef kakmalı mücevher sandığı, rahle, testi, nalın, kirman, ellik örnekleri vardır.

25 No.lu vitrinde de kahve değirmeni, kahve soğutucusu, kahve kutusu, urup, dibek, buhurdan, ibrik, fincan örnekleri vardır. Bu eserlerden bazılarının üzeri geometrik kazıma çizgilerle, bazılarının üzeri de kakmalarla dekore edilmiştir. 25 no.lu vitrinde yer alan daha çok kahve ile ilgili madeni eşyaların saplarının göçer kültürüne uygun olarak katlanabilir olarak yapıldığı dikkat çekmektedir. Kahve tavasının sap kısmı kabara, pirinç kakma ve çizgi kazıma süslerle dekore edilmiştir. Bu vitrinin bir bölümünde de çoban kavalı örnekleri ile kudüm sergilenmektedir.

26 ve 27 No.lu vitrinlerde daha çok Toroslardaki göçer sanatının kumaş ve deri örnekleri sergilenmektedir. Bunlar cepken ve yan yağlık, bazı giyim eşyaları ile çadır süs eşyaları, sırt beşiği, sallama beşik, at gerdanlığı ve deri çizme örnekleridir. Kumaş eşyaların çoğunun deniz kabukları, renkli düğmeler ve kuş tüyleri ile süslenmiş olması dikkat çekicidir.
İmagesİmages

28 ve 29 No.lu vitrinlerde el yazması eserler sergilenmektedir. Bunlar tezhipli Kuranlar, divani hatla yazılan fermanlar, şecereler, şeriat mahkemesi kararları, Ahi Evran Fütüvvetnamesi ve günlükyaşamla ilgili bazı evrak örnekleridir.

28 No.lu vitrinde sergilenen Hattat Hüseyin Bin Ali ivaz El Meragi tarafından yazılan Karaman Beyliği Devrine ait M.1394 tarihli, deri ciltli, iç sayfalan daire içinde tüm harfleri ve çevre süsleri altın yaldızla tezhipli Kuranı Kerim nadir bir örnektir.

Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde önemli bir kuruluş olan ahilik; kardeşlik diye anılır. Prensiplerini tasavvuftan alan, emeğin saygıdeğer bir kuvvet olduğunu kabul eden ahiliğin amacı yardımlaşma, toplu düzen kurma, üretim ve tüketim faaliyetlerinde kalite ve kazancı sürekli kontrol etme olarak özetlenebilir. Karaman'da ahilik oldukça etkin olmuştur. 29 no.lu vitrinde sergilenen, Müzeye sayacı ustası yiğitbaşısı merhum M.Metin Yiğit tarafından armağan edilen Ahi Evran Fütüvvetnamesi şeceresi; 3,20 m. uzunluğundadır, 79 mesleğin bağlı oldukları kuralları, bu mesleklerin pirlerini, çırak-kalfa ve usta ilişkilerinde geçerli olan prensipleri açıklamaktadır. Bu vitrinde astronomi, matematik, tıp, coğrafya, edebiyat, Arap-Fars dilbilgisi ve tarih dallarında yazılmış el yazması kitaplar ile cönk ve ferman örnekleri bulunmaktadır.

İmagesİmages
İmagesİmages
İmages


30 No.lu vitrinde 19.yy'a ait bazı gaz lambası ve lamba şişesi örnekleri sergilenmektedir.

31 No.lu vitrinde gümüş takı örnekleri, tepelik, zülüflük, kıstı, çildir, yüzük, bilezik, toka, sikkeli fes, muskalık, küpe ve cep saati örnekleri sergilenmektedir.

32 No.lu vitrinde ve 19,24,25 No.lu vitrinlerde yün dokuma ya da dokuma kumaş üzerine sim ve renkli iplerle değişik tekniklerle işlenmiş çoraplar, .heybe, uçkur, peşkir, nazarlık, traş önlüğü, kolçak, yün kuşak, yaygı, para ve tütün kesesi örnekleri sergilenmektedir. Bunlardan dokuma kumaş üzerine işlenmiş bazı el işleri yörede; yılanlı bahçe, doktor gözlüğü, yaver kordonu, millet bahçesi, bekar biti, koç boynuzu gibi adlarla tanınırlar.

33 No.lu vitrinde göçer kültürünün ve hayvancılığın vazgeçilmez gereçlerinden birisi olan çan koleksiyonu sergilenmektedir. Bunlar içerisinde deri üzerine sırımlarla dekore edilen zincir çengellerine bağlı olarak mekik, döş, kulak gibi adlarla tanımlanan büyük-küçük 20 adet bronz çandan oluşan deve çanı takımı dikkat çekici bir örnektir.
İmagesİmages
İmages

Etnografik sergi salonu ortasında bir masa vitrininde silah örnekleri sergilenmektedir. Bunlar içerisinde Karadağ ve çoban tipi tabancalar, kakma teknikli bitkisel dekorlu av tüfeği, gümüş kapaklı kamış ve deriden sırmaların zemine geçirilmesiyle dekore edilmiş fişeklik, kurşun dökme makası, barutluk, üzerleri kabartma, bitkisel ve yazı dekorlu kılıç, meç ve pala bulunmaktadır. Bazı silahların üzerinde altın kakma ile yapan ustanın adı ve nesih yazı yer almaktadır. Tabancalar yerel özelliktedir.

Bu salonun ortasında açıkta sergilenen Karaman Beyliği Devrine ait 18cm. çapında bronz döküm top 14.yy. top tekniğinin nadir bir örneğidir.

Yine etnoğrafik sergi salonu ortasında bulunan bir diğer vitrinde; debbağ demiri, döküm kapı tokmağı, madeni kilit, el kantarı, tespih, ağızlık, mum makası, çakmak, tılsım mühürü, kumaş baskı kalıbı, kırbaç, kaşık, altın tartmada kullanılan vezne, divit takımı, muskalık, makas, sürmedan, mühür gibi artık yok olan küçük araç ve gereçler sergilenmektedir. Bu vitrin içerisinde bulunan ve gemicilikte kullanılan irtifa tahtası ilgi çekici bir örnektir.

Etnografik salon ortasında açıkta sergilenen Selçuklu Dönemine ait, por taştan, son derece iyi işlenmiş geyiğe saldıran arslan kabartması önemli bir eserdir.

Etnografik salonun değişik yerlerine asılmış vaziyette halı ile cicim ve düz tarzda dokunmuş kilim, heybe, yastık yüzü v.b. örnekler sergilenmektedir. Karaman Taşkale ve Ayrancı çevresi halen önemli oranda halı ve kilim üretmektedir.

Müzede sergilenen bir Taşkale (Kızıllar) Halısı; dikdörtgen biçiminde iç ve dış bordürlerle geometrik ve stilize edilmiş çengel motifleriyle doldurulmuş, kırmızı, sarı, mor beyaz ve gri renkler halının bütününde çokça kullanılmış ve bunlar desenle iyi uyum sağlamıştır.
Müze alt katında yer alan ve etnoğrafik salondan inilen ikinci bir salon vardır. Bu salonda Karaman sivil mimarisine ait kapı, dolap, raf, tabaklık, yüklük çerçevesi, silahlık, aynalık, demir şebekeler v.b. eserler mimaride kullanıldığı şekilde duvara monte edilmiş olarak sergilenmektedir. Bu eserlerde kırmızı, yeşil, mor kumaşların üzerine eğri kesim tekniğiyle Barok üslupta bitkisel dekorlu ahşap süslemeler monte edilmiştir. Bunlardan bazıları ince düz silmelerle ampirik üslupla yapılmışlardır.

Bu salonun bir bölümü Hacı Emin Ağa Evi Köşesi olarak düzenlenmiştir. Bu bölümde 1876 yılında yapılan ve günümüzde yıkılmış olan Hacı Ömer Ağa'nın evinden gelmiş olan taş ocak, vitray pencereler ve dolaplar yer almaktadır. Vitraylardan soldakinde Ali, Osman, Ömer ve yıl olarak 1201, sağdakinde Ya Muhammed yazılıdır. Bu eve ait dolaplar kündekari tekniğiyle yapılmış, tek oymalı, iki kapaklı ve üzerleri iri dövme çivilidir. Süsleme amacıyla yapılmış taş ocağın üst yüzeyleri geometrik bitki bezemelidir. (1 .sayfa 3.fotoğraf)

Günümüzde artık yok olmuş pulluk, kara saban, kağnı, dirgen, döven gibi tarım araçlarının da sergilendiği bu salonda zaman zaman geçici Karaman evi sergileri düzenlenmekte, Hacı Emin Ağa Evi Köşesinde bir Karaman odası mankenlerle canlandırılmaktadır.

Müze çevresinde yer alan yaklaşık 2500 m2 lik yeşil alan üzerinde arkeolojik ve etnoğrafik taş eserler sergilenmektedir. Arkeolojik taş eserler genellikle Toroslar üzerindeki Roma Devri yerleşmelerinden getirilmiştir. Bunlar içerisinde mezar stelleri ve bina kitabeleri çoğunluktadır. En dikkat çekici olanları; içerisinde Derbe adının geçtiği mezar taşı, sidemara tipi bir lahit, girlandlı lahit ve sunak parçaları, kanatlı bir tanrıça (Nike) heykeli, Meryem'in takdisi sahnesinin kabartması, büyük depo küpleri ve stellerdir.
İmagesİmagesİmages
İmages
İmages
İmages
İmagesİmages


İmages


İmages


İmages


İmages


İmages


İmages


İmages


İmages


İmages


İmages


İmages


İmages


İmages


İmages


İmages


İmages


İmages


İmages


İmages


İmages


İmages


İmages


İmages


İmages


jhistory.back%28%29]
Edited by: onur
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
Mesaj: #4


BİZANS ÇAĞI
Karaman çevresinde Roma Devri ve Bizans Devrine ait yoğun bir yerleşme vardır. Bunlar arasında Binbirkilise örenyeri, Manazan Kaya yerleşmesi ile Derbe antik kenti yer almaktadır.
7 No.lu vitrinde Roma Devrine ait eserlerle karışık halde bulunan Bizans Devrine ait cam şişe, gözyaşı şişesi, parfüm şişesi ve vazolar renk ve form olarak dikkat çekici cam eserlerdir. Eserlerin çoğu Akçaşehir, Kılbasan, Yeşildere ve Akarköy'den gelmiştir. Birkaç örnek de Adıyaman ve Çukurova yöresinden gelmiştir.

Kılbasan Kasabası çevresinde ele geçirilmiş olan ve 8 No'lu vitrinde sergilenen bir kapı kanadı ve bir mezar kapağı örneği özenli işçilikleri ve Bizans sanatı açısından çok önemli buluntulardır. Ayrıca aynı vitrinde bölmelerinde koku şişeleri olan makyaj kutusu ile üzerlerinde Kapadokya Bölgesinin peri bacaları ve dört quadriga'nın yarışı sahnesi bulunan iki kutu parçası, bir bronz takdis haçı, figürin ve kapı tokmağı da yer almaktadır.
9 No.lu vitrinde Bizans Çağı maden sanatının güzel örnekleri olan madalyon, haç, kandil, çinifigürin, bronz bilezik ve yüzük, altın yüzük ve küpe, altın ağız bantları ile çini tabak örnekleri sergilenmektedir. Madalyon ve haçlar üzerine genellikle isa ve Meryem figürleri ile dini konular işlenmiştir. Figürler cepheden tasvir edilmiş olup alçak kazıma tekniği uygulanmıştır. Bu vitrinde yer alan çini tabakta; krem zemin üzerine sgraffito tekniğinde, kirli sarı ve yeşil renklerde kenar suyu bitkisel ağla süslenmiş, tabak içine ayakta duran ve iki elinde balık tutan (bereket sembolü) bir insan figürü stilize olarak işlenmiştir.

Taşkale ve Yeşildere Kasabası arasında yer alan, Bizans Devrinde çevrenin önemli yerleşmelerinden birisi olan Manazan Kaya yerleşmesi kil oranı yüksek kireç taşı arazide, kayaya oyulmuş beş katlı toplu meskenler halindedir. Buradan çıkan ve M.S. 6.-7. yy'a tarihlenen, genç bir bayana ait, ceset kalıntısı arkeolojik sergi salonu ortasında bir vitrinde sergilenmektedir. Ceset killi kireç taşının ısı ve nemi sabit tutma özelliğinin sonucu olarak çürümeden kalabilmiştir. Cesedin üzerinde bulunan kumaş parçası renk ve desenleri açısından önemlidir.

Arkeolojik sergi solonunda duvarda asılı halde 19. yy.a ait kilise kor kapısı sergilenmektedir. Bu kapı kiliselerde bema bölümü ile naos arasında eikonostasion (ikonaların asıldığı duvar) adı verilen bölümü ayıran kapıdır. Üstte Meryem'in müjde sahnesi, altta asker azizler boyayla kabartma ve boyalı olarak işlenmiştir. Meryem'in yanında "MeterTeo" (Tanrı Anası) yazılıdır.İmages

İmages

İmages
İmages
İmages


İmages


İmages


İmages


İmagesEdited by: onur
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
Mesaj: #5
ROMA ÇAĞI


Roma Devrinde Karaman'daki yerleşim merkezi sayısında artış olmuştur. Karaman'da bu devirden kalma birçok höyük ve örenyeri bulunmaktadır. Dolayısıyla Roma Devrine ait eserlere Karaman'ın bütün bölgelerinde rastlanır.. 6 No.lu vitrinde sergilenen Roma eserleri Karaman yöresine aittir Bunların arasında pişmiş topraktan yapılmış insan figürinleri (terra kotta), ritonlar, kandiller, küçük testiler, tabaklar, gözyaşı şişeleri, askoslar ve bir payza yer almaktadır. Devrin genel karakterine uyan kırmızı, devetüyü ve kiremit renkli çanak çömlek eserlerden sergide olan bazılarının üzeri siyah ve kırmızı renkte geometrik desenlerle dekore edilmiş, tabakların üzerine yapan ustanın arması minyatür ayak izleri işlenmiştir, insan figürinleri içerisinde sergilenen, Bayır Köyü'nde bulunmuş olan terra kotta kadın heykelciği, bu bölgeye yaptığı gezi esnasında Orta Toroslarda ölen Kraliçe Faustina Junior'a (arka kapak) aittir. Yine bu vitrinde sergilenen ritonlar (törensel içki kabı) Yeşildere'de bulunmuştur ve bu çevreye özgü özellikler göstermektedir.
7 No.lu vitrinde Bizans Devri eserleriyle birlikte sergilenen Roma Devrine ait cam şişe koleksiyonu form ve renk açısından zengin bir görüntü oluşturur.

Arkeolojik Sergi Salonunda açıkta sergilenen, M.S. II. yy.a tarihlenen Sağlık Tanrısı Asklepios heykeli Kazımkarabekir ilçesi'nde bulunmuştur. Müzenin önemli plastik sanat eserlerinden birisidir.

Arkeolojik sergi salonu ile etnoğrafik sergi salonu arasındaki geçiş bölümünde sergilenen M.S. III. yy.a tarihlendirilebilecek Sidemara tipi lahit Konya Müzesi'nden gelmiştir.
İmages


İmages


İmagesİmages

İmages


İmages

İmagesİmagesİmagesİmages


jhistory.back%28%29]
Edited by: onur
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Kırıkkale ili Silah Müzesi onur 0 1,572 03-03-2008 12:50 AM
Son Mesaj: onur
  Karaman ili kaleleri onur 0 584 02-22-2008 11:05 PM
Son Mesaj: onur
  Karaman ili türbeleri onur 0 693 02-22-2008 10:35 PM
Son Mesaj: onur
  Karaman ili hamamları onur 0 605 02-22-2008 10:35 PM
Son Mesaj: onur
  Karaman ili medreseleri onur 0 569 02-22-2008 10:34 PM
Son Mesaj: onur

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir