Cevapla 
 
Değerlendir:
 • 0 Oy - 0 Yüzde
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Halk edebiyatı
Mesaj: #1
HALK EDEBİYATI
Halk Edebiyatı, sözlü edebiyatın uzantısıdır. Halkın yarattığı sözlü eserlerden oluşur. Dil., biçim, konular, duyarlıklar bakımından halk kültürüne sıkı sıkıya bağlıdır.
HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ
 1. İslamiyet'ten önceki edebiyatımızın İslam uygarlığı içindeki biçimidir. Bir anlamda sözlü edebiyat dönemimizin gelişmiş biçimi olarak düşünebiliriz.
 2. Halk edebiyatı ürünleri yazılı değildir. Müzik eşliğinde sözlü olarak oluşur.
 3. Divan edebiyatında olduğu gibi şiir yine egemen türdür.
 4. Şiirlerde başlık yoktur, biçimiyle adlandırılır.
 5. Nazım birimi dörtlüktür.
 6. Ölçü, hece ölçüsüdür, En çok yedili, sekizli, on birli kalıplar kullanılmıştır.
 7. Şiirlere genel olarak yarım uyak hakimdir.
 8. Dil halkın konuştuğu günlük konuşma dilidir.
 9. Halk edebiyatı gözleme dayalıdır. Benzetmeler somut kavramlardan yararlanılarak yapılır. Söyledikleri her şey gerçek yaşamdan alınmadır.

 • Özellikle 18. yüzyıldan itibaren halk şairleri, divan şairlerinden etkilenerek aruzun belirli kalıplarıyla şiirler yazmayı denemişlerdir. Hatta divan şiirinin mazmunlarını da kullanmışlardır. Bu durumun ortaya çıkmasında halk şairlerinin, aydınlar ve divan şairlerince hor görülmelerinin, değersiz ve güçsüz sayılmalarının etkisi de vardır.
 • [/list]

  Halk şiirinde “mâni” ve “koşma” tipi olarak iki ana biçim vardır. Aslında az sayıda olan öteki biçimler bu iki ana biçimden çıkmıştır.
  Dizelerin kümelenişi, dizelerin hece sayısı ve uyak düzeni bakımından özellik gösterenler “biçim”, biçimi ne olursa olsun konu bakımından benzerlerinden ayrılanlar da tür adı altında toplanmıştır.
  I. Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri:
  MÂNİ: Halk şiirinde en küçük nazım biçimidir. Yedi heceli dört dizeden oluşur. Uyak düzeni aaxa şeklindedir. Birinci ve üçüncü dizeleri serbest, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı mâniler de vardır (xaxa).
  http://www.edebiyatogretmeni.net/maniler.htm]Mânilerin ilk iki dizesi uyağı doldurmak ya da temel düşünceye bir giriş yapmak için söylenir. Temel duygu ve düşünce son dizede ortaya çıkar. Başlıca konusu aşk olmakla birlikte bunun dışında türlü konularda da yazılabilir.

  Le beni eyle beni İpek yorgan düreyim
  Elekten ele beni Aç koynuna gireyim
  Alacaksan al artık Açıldıkça ört beni
  Düşürme dile beni Var olduğun bileyim

  Birinci dizesi yedi heceden az olan mâniler de vardır. Dizeleri cinaslı uyaklarla kurulduğu için böyle mânilere “Cinaslı Mâni” ya da “Kesik Mâni” denir.

  Bugün al Sürüne
  Yârim giymiş bugün al Madem çoban değilsin
  Şâd edersen bugün et Ardındaki sürü ne
  Can alırsan bugün al Ben bir körpe kuzuyum
  Al kat beni sürüne
  Beni böyle yandıran
  Sürüm sürüm sürüne
  TÜRKÜ: Türlü ezgilerle söylenen anonim halk şiiri nazım biçimidir. Söyleyeni belli türküler de vardır. Halk edebiyatının en zengin alanıdır. Anadolu halkı bütün acılarını ve sevinçlerini türkülerle dile getirmiştir.
  Türkü iki bölümden oluşur. Birinci bölüm asıl sözlerin bulunduğu bölümdür ki buna “bent” adı verilir.
  İkinci bölüm ise bentlerin sonunda yinelenen nakarattır. Bu bölüme “bağlama” ya da “kavuştak” denir.
  Türküler, genellikle yedili, sekizli, on birli hece kalıplarıyla yazılmıştır. Konuları çok değişik olabilir. Ninniler de bu gruptandır.
  Söğüdün yaprağı narindir narin
  İçerim yanıyor dışarım serin( bent )
  Zeynep’i bu hafta ettiler gelin

  Zeynebim Zeynebim anlı Zeynebim
  Üç köyün içinde şanlı Zeynebim
  ( nakarat )

  II. Âşık Edebiyatı Nazım Biçimleri:

  KOŞMA: Halk edebiyatında en çok kullanılan biçimdir. Genellikle hece ölçüsünün on birli (6+5 ya da 4+4+3) kalıbıyla yazılır. Dörtlük sayısı üç ile beş arasında değişir. Şair koşmanın son dörtlüğünde adını ya da mahlasını söyler. Uyak düzeni genellikle şöyle olur:
  baba – ccca – ddda...

  Eğer benim ile gitmek dilersen
  Eğlen güzel yaz olsun da gidelim
  Bizim iller kıraçlıdır aşılmaz
  Yollar çamu kurusun da gidelim
  ...... ...... .....
  Karac’oğlan der ki buna ne fayda
  Hiç rağbet kalmadı yoksula bayda
  Bu ayda olmazsa gelecek ayda
  Onbir ayın birisinde gidelim
  DESTAN: Dört dizeli bentlerden oluşan, oldukça uzun bir nazım biçimidir. Kimi destanlarda dörtlük sayısı yüzden fazladır. Genellikle hece ölçüsünün on birli kalıbıyla yazılır. Uyak düzeni koşma gibidir.
  baba – ccca – ddda
  Destanın son dörtlüğünde şair mahlasını söyler.
  Konuları bakımından destanları savaş, yangın, deprem, salgın hastalık, ünlü kişilerin yaşamları, mizahi....gibi gruplanadırabiliriz.
  Esnaf Destanı
  ...................................
  Nalbant oldum kırdım nalın çoğunu
  Bir katır nalladım dinle oyunu
  Meğer acemiymiş bilmem huyunu
  Çenemi teptirdim nalın sökerken
  Manav oldum elma armut tez çürür
  Cambaz oldum ip üstünde kim yürür
  Kasap oldum her gün gözüm kan görür
  Yüreğim bayıldı kana bakaraken
  Ben bu sanatları bir bir dolaştım
  Tekrar gelip şairliğe bulaştım
  Kâmili mürşidin eline düştüm
  Tekke-i aşk içre çile çekerken.
  SEMÂİ: Hece ölçüsünün sekizli kalıbıyla yazılır (4+4 duraklı ya da duraksız). Dörtlük sayısı üç ile beş arasında değişir. Semâilerin kendine özgü bir ezgisi vardır ve bu ezgiyle okunur. Uyak düzeni koşma gibidir:
  baba – ccca – ddda
  Semâilerde daja çok sevgi, doğa, güzellik gibi konular işlenir.
  İncecikten bir kar yağar Karac’oğlan eğmelerin
  Tozar Elif Elif diye Gönül sevmez değmelerin
  Dedil gönül abdal olmuşİliklemiş düğmelerin
  Gezer Elif Elif diyeÇözer Elif Elif diye.
  VARSAĞI: Güney Anadolu bölgesinde yaşayan Varsak Türklerinin özel bir ezgiyle söyledikleri türkülerden gelişmiş bir biçimdir. Dörtlük sayısı ve uyak düzeni “Semâi” gibidir. Varsağılar yiğitçe, mertçe bir üslupla söylenir. Bu da dörtlüklerin içindeki “bre” “hey” “behey” gibi ünlemlerle sağlanır. Halk edebiyatında en çok varsağı söylemiş şair Karacaoğlan’dır.
  Bre ağalar bre beylerBehey elâ gözlü dilber
  Ölmeden bir dem sürelimVaktin geçer demedim mi
  Gözümüze kara toprakHarami olmuş gözlerin
  Dolmadan bir dem sürelim Beller keser demedim mi
  Karacoğlan
  TÜRKÜ: Hece ölçüsünün türlü kalıplarıyla söylenen ezgili, anonim şiirlerdir. Bazen de kime ait olduğu bilinen şiirler, türkü formlarıyla söylenir. Türkülerde genellikle iki bölüm bulunur. Birincisi, şiirin iskeletini oluşturan “asıl bölüm” ; ikincisi “kavuştak”tır. Kavuştaklar, asıl bölümlerin arasına gelerek onları birbirine bağlar.

\'\'BU MEMLEKETİN EKMEĞİNİ YİYİPTE İHANET EDEN BİRGÜN MUTLAKA YEDİĞİ YERDEN KURŞUNU YER...\'\'
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Osmanlı Türkçesi Edebiyatı - 18. Yüzyıl ogretiyorum 1 1,329 09-01-2010 12:27 PM
Son Mesaj: ogretiyorum
  Osmanlı Türkçesi Edebiyatı - 20. Yüzyıl ogretiyorum 1 1,693 09-01-2010 12:27 PM
Son Mesaj: ogretiyorum
  Osmanlı Türkçesi Edebiyatı - 14. Yüzyıl ogretiyorum 1 1,584 09-01-2010 12:27 PM
Son Mesaj: ogretiyorum
  Osmanlı Türkçesi Edebiyatı - 17. Yüzyıl ogretiyorum 1 840 09-01-2010 12:27 PM
Son Mesaj: ogretiyorum
  Osmanlı Türkçesi Edebiyatı - 19. Yüzyıl ogretiyorum 1 888 09-01-2010 12:26 PM
Son Mesaj: ogretiyorum

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir