Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gustav Mahler
Mesaj: #1
İmages
İmages
Gustav Mahler (7 Temmuz 1860, Bohemya - 18 Mayıs 1911, Viyana), Yahudi asıllı Avusturyalı besteci ve orkestra şefi.

On
senfonisi ve romantizmin farklı birçok türünü bir araya getiren
orkestra eşlikli şarkılarıyla ünlüdür. Ölümünden sonra müziği 50 yıl
görmezlikten gelinmiş, ama daha sonra 20. yüzyıl bestecilik
tekniklerinin öncülerinden biri olduğu Arnold Schoenberg, Dmitri
Şostakoviç ve Benjamin Britten gibi bestecileri etkilediği kabul
edilmiştir
Başlangıç [değiştir]Mahler’in müzik dehası çok erken
yaşlarda dikkati çekti.Dört yaşındayken yöredeki kışladaki askeri
müziğin ve köylülerin çalışırken söyledikleri Çek halk şarkılarından
etkilendi.Hem akordeon hem piyanoyla bu şarkıları çalıyor,bir yandan da
kendi bestelerini yapıyordu.Doğadaki seslerin yanı sıra , askeri müzik
ve halk müziği onun olgunluk çağının başlıca esin kaynakları
oldu.Piyanist olarak ilk kez Jihlava’da izleyicilerin karşısına
çıktı.On yaşında müzikte ulaştığı seviye,onun Viyana Devlet
Konservatuvarı’na kabul edilmesini sağadı.Çeşitli piyano ve kompozisyon
ödülleri kazandıktan ve okulunu bitirdikten sonra ,bir yandan kendini
besteci olarak kabul ettirmeye,bir yandan da müzik dersleri vererek
geçimini sağlamaya çalıştı.İlk önemli yapıtı olan Das Klagende Lied
(Yakınma Şarkısı) adlı kantatı ile konservatuvarın koyduğu Beethoven
Kompozisyon Ödülü’nü kazanamadı ve beste yapmayı uzun yaz tatillerine
bıraktı;kendisine daha güvenli bir geçim sağlama amavıyla orkestra
şefliğine yöneldi.


Orkestra Şefliği

Bundan sonraki
17 yıl boyunca şeflikte adım adım yükseldi.Avusturya’da yönettiği
müzikal Farsların ardından Budapeşte ve Hamburg gibi önemli operalarda
çalıştı ve nihayet 37 yaşındayken, Viyana Sanat Operası’nın sanat
yönetmenliğine getirildi.Şef olarak yaygın ününe
karşılık,besteciliğinin ilk yıllarında müzik izleyicilerinin
anlayışsızlığıyla karşı karşıya kaldı.bu,onun moralini bozsa da
Mahler'i yıldırmadı.

Mahler, şef olarak daha çok geleneksel
operalar ile ilgilenmeyi tercih etti.Bu nedenle olgunluk dönemindeki
tüm eserlerinin senfonik olması insana şaşırtıcı gelebilir.Bununla
birlikte Mahler’in müzikteki tek amacı kendi yaşam hikayesini
yazmaktı.Biraz da Wagner ile Liszt’den etkilenerek, kişisel dünya
görüşünü müzikle ifade etmeye çalıştı.Bu iş için ise,içerdiği lirizm
sebebiyle şarkı Wagner ve Liszt’in yaklaşımının yardımıyla içerdiği
öznel anlatım gücüyle senfoni,hüzünlük bir atmosfer yaratan operadan
daha uygun iki araçtı.


Müzik yaşamının İlk Dönemi

Mahler,
bestecilik hayatını oluşturan üç dönemin her birinde birer senfoni
üçlemesi üretti.İlk döneminin üç senfonisi de planlı müzik
örnekleriydi.Mahler,o dönemdeki geleneksel dört bölümlü senfonilerden
daha fazla bölüm içeren senfoniler bestelemek için Beethoven’in
Pastoral Senfonisi ile Berlioz’un Symphonie Fantastique’ini örnek
aldı.Yapıtın süresini uzatmakta,müziğindeki orkestral kaynakları
geliştirmekte ve engellenmemiş duyguları ifade etmekte Wagner’ müzikli
dramlarını ,solocuların ve koronun seslendirdiği sözlü metinleri
aktarmakta ise Beethoven’in Koral senfonisinden esinlendi.Daha önceki
eserlerini (örn. Des Knaben Wunderhorn’dan yaptığı şarkı besteleri)
kullanarak yeni parçalar üretirken ,Schubert’in bazı oda müziği
yapıtlarından da esinlendi Mahler ,bütün bunları , gerilimli ve
işlenmiş üslubuyla,olağanüstü canlı orkestra düzenlemesiyle ve popüler
müziği alaycı bir şekilde kullanmasıyla birleştirerek, kendi yaratıcı
kişiliğini ve senfonik egemenliğini de yansıtan, daha önce eşi
görülmemiş ölçüde zıtlıklar içeren üç senfoni yarattı. Bunlardan salt
orkestral Re Majör Senfonisi (Titan) kendi yaşamöyküsünden izler taşır.

Sergilediği
yaşama sevinci, özünde bir halk müziği parodisi olan Callot tarzında
cenaze marşı başlıklı bölümde ölüm saplantısıyla bulutlanır, bu da
yerini parlak bir final içinde ,huzura bırakır.Beş bölümlü ikinci
senfoni(Ölümden Sonra Diriliş) gene ölüm saplantısıyla başlar ve
hıristyanların ölümsüzlük inancını hissettirerek zirveye ulaşır.Bu Son
Yargıyı canlandıran görkemli finaldir ve Alman yazar Friedrich
Klopstock ‘ un ‘Ölümden Sonra Diriliş’ od’undan solo ve koro için
düzenlenmiş bir müzikle biter.Daha uzun bir yapıt olan Re Majör Üçüncü
Senfoni’de (Bir Yaz sabahı Rüyası) altı bölüm içinde , cansız doğadan
insan bilincine ve kurtarıcı tanrı sevgisine kadar uzanan büyük bir
varlık zinciri Dionysiosçu bakışla dinleyiviye sunar.

Mahler’in
bu yapıtlarında din öğesi çok anlamlıdır.Çalkantı içinde geçen çocukluk
hayatına,koyu bir Yahudi inancı taşıması da (çünkü babası hür iradeli
bir insandır) eklenince Mahler kendini metafizik bir fırtına içinde
bulmuştu.Bu fırtınayı,Hıristyanlığa sarılarak atlatmayı denedi.Viyana
Devlet Operasına atanmasını kolaylaştıracağı için 1897 de kendisini
vaftiz ettirmesinde bir çıkar hesabı bulunsa daşüphesiz gerçek bir
eğiliminin sonucuydu. Bu operada geçirdiği 10 yıl ,onun sanatının daha
dengeli orta dönemini oluşturur.Benimsediği yeni inanç ve yeni görev
kendine güven duymasını ve olgunlaşmasını sağladı. 1902'de evlendiği
Alma Maria Schindler'den 1902 ve 1904 yıllarında iki kızı oldu.


Müzik
Yaşamının Orta Dönemi [değiştir]Viyana Devlet Operasının (ve bir süre
Viyana Filarmoni Orkestrasının) konserlerinin yöneticisi olarak
Mahler,o güne dek eşi görülmemiş bir yorum ve çalış düzeyine
ulaştı.Orta döneminin yapıtlarının çoğu ,Mahler'in daha sonraki
olgunluk döneminin ateşli dinamizmini yansıtır.Bu çerçevenin dışında
kalan tek yapıtı,daha çok ilk döneminin ürünü sayılabilecek Dördüncü
Senfonisidir.Altı bölümlü olarak tasarlanmış bu senfoninin finali
soprano ses için bir Wunderhorn şarkısından oluşur.Basit hıristyan
köylülerinin kafasındaki cennet kavramını hatırlatan bu bölüm önce
üçüncü senfoninin bir bölümü olarak tasarlanmıştır.

Beşinci
senfoni belirlenmiş bir programa ve koroya yer vermemesi ,normal
orkestral bir senfoniye daha yakın olması bakımından Mahler'in orta
dönemdeki üçlemesi Beşinci, Altıncı ve Yedinci senfonileri haber
vermektedir. Bunlar salt orkestral senfoniler,programa hiç yer vermeyen
yapıtlardır;böyle olmasına rağmen her biri sonunda çözüme ulaşan tinsel
bir çalışmayı dile getirir.İkisi de beş bölümlü olan Beşinci ve Yedinci
senfoniler karanlıktan aydınlığa doğru ilerler.ama bu öbür dünyadan
yansıyan bir aydınlık değil,olanaca canlılığıyla yaşamın yeryüzündeki
kendi ışığıdır.Bu iki senfoninin arasında ,Mahler'in "Trajik Senfoni"
olarak andığı, La Minör altıncı senfoni bulunur.Altıncı Senfoni
karanlıktan zorlukla sıyrılsa da ,gecenin karanlığına tekrar geri
döner.Bu üçlemeden sonra Mahler şarkılarını senfonilerinde kullanmaktan
vazgeçti.Bununla beraber senfonilerinde,Kindetotenlieder denen çocuklar
için ölüm şarkısı anlamına gelen şarkıları kullandı.

Sekiz solo
ses ve,çift koro ve orkestra için anıtsal Mi Bemol Majör Sekizinci
Senfonisini besteledi. Bu yapıt çalınması için çok alet gerektirmesi
nedeniyle "Binler Senfonisi"olarak da bilinir. Çalınması için çok alet
gerektirmesinin yanı sıra çok sayıda insan sesine gerek duyulduğu için
'Binler Senfonisi' adını almıştır.

Mahlerin ilk dönemindeki
yaygın metafizik eğilimlerine bir dönüş sayıldığı için ayrı bir yeri
olan bu senfonide bu eğilimlerin daha da arttığı gözlenir.binler
Senfonisi ayrıca başta sona korolu ve orkestral olan ilk
senfonidir.Yapıta insan özlemlerinin görkemli bir bildirisi gözüyle
bakılabileceği gibi,hem dinsel ,hem hümanist görüş açılarından
aydınlığa erişme uğrunda bir haykırış olarak yorumlanabilir. İlk
bölümünde kullanılan ezgi, Pentekostes ayinlerinde okunan "Veni Creator
Spiritus" ilahisinin bestesidir.Geleneksel senfoninin üç bölümlü türüne
karşılık gelen ikinci bölümün sözleri Goethe’nin Faust’unun bitiş
sahnesinden alınmıştır.Bu eser Mahler’in olgunluk döneminin zirvesini
oluşturur.


Müzik Yaşamının Son Dönemi [değiştir]Mahler'in
son dönemi 47 yaşında başladı. 1907'de Viyana Operası’ndan ayrılmak
zorunda bırakıldıktan sonra ABD’ye gitti; Metropolitan Operasının
konserlerini yönetti ve New York Filarmoni Derneği'nin orkestrasını
yöneterek kendine tekrar bir ün sağladı. Ama yine her yaz Avusturya
kırlarına gidip, orada besteler yapmayı sürdürüyordu. 1911 yılında
Viyana’ya döndü ve orada öldü.

Avusturyalı besteci Gustav
Mahler'in son dönem yapıtlarından Das Lied von der Erde (Yeryüzü
Şarkısı) gerçekte bir senfoni formundadır ve bestecinin senfonileri
arasında dokuzuncu sırada yer alır. Ama Mahler batıl inançları
nedeniyle, Beethoven ve Bruckner örneklerine bakarak dokuzuncu sıradaki
senfoninin ölümünden önceki son senfonisi olacağına inanmış ve Yeyüzü
Şarkısı'na Dokuzuncu Senfoni adını vermemiştir. Daha sonra Dokuzuncu
Senfoni'ye başladığında şaka yollu artık tehlikenin geçtiğini, çünkü bu
senfoninin gerçekte onuncu senfoni olduğunu söylemiştir. Oysa Dokuzuncu
Senfoni Mahler'in de son senfonisi oldu, Onuncu Senfoni bitmeden taslak
olarak kaldı.


Değerlendirme [değiştir]Çağdaş müzik
eleştirmenleri,Mahler’in ,müzikteki değişim dönemini güçlü bir şekilde
etkilediğine dikkat çeker. Onu yapıtları, 20.yüzyılda kullanılan köklü
yöntemlerin habercisi niteliğindedir.Bu yöntemler arasında, ilerleyici
tonalite (bir eserin başladığı ton ile bitmemesi) ,tonalitenin
çözülümü(yabancı akorları sürekli kullanarak tonaliteyi
bulanıklaştırma), büyük orkestra gruplarında solo çalgı grupları için
iç içe melodiler üzerine kurulmuş kontrapuntal bir yapıyı yeğleyerek
orkestranın tümünün ürettiği armoniden kopuş,temaları tekrarlamak
yerine temayı sürekli değiştirme,popüler üsluplardan ve günlük
yaşamdaki seslerden alaycı alıntılar yapma ve Liszt ‘in çevrimsel
biçiminden ustalıkla yararlanan teknikleri senfonide biçim yönünden
yeni bir birlik sağlama sayılabilir.

Sanatını kişisel içeriğini
ise en çok çağının hak ve özgürlüklerden yoksun insanını tinsel
çalkantısını başka herhangi bir besteciden çok daha fazla yaşamış
olması etkileniş, bu da onun kişiliği ile müziğini özdeşleştirmiştir.


Diğer
Önemli Yapıtları [değiştir]Lieder und Gesänge aus der
Jugendzeit(gençlik liedleri ve Şarkılar), Lieder eines fahrenden
Gesellen (1883-1885;gezginci bir gencin Şarkıları), Fünf Lieder Nach
Rückert(1901-02;Rückert’den 5 şarkı).

İmages


Eserleri için linkleri inceleyin
http://www.mahlerarchives.net/archives.h...hives.html
http://w3.rz-berlin.mpg.de/cmp/mahler.ht...ahler.html
http://www.karadar.com/Dictionary/m...ahler.html

Eserlerini Dinlemek için...
(WERKE yazan bölümüinceleyin)
http://www.gustav-mahler.at/]http://www....mahler.at/

İmages
Doğaya adanmış müzik... Gustav Mahler
http://www.kesfetmekicinbak.com/kultur/o...ers/07115/

Hakkındaki Yazılar

Trajik Yaşam, Trajik Senfoni: Gustav Mahler
http://www.ayrinti.net/index.php?opti...&Itemid=27
Hasan Ersel-Gustav Mahler üzerine 50 yıl
http://www.referansgazetesi.com/haber.as..._KOD=90973


Fotoğraf Arşivi
http://www.gustav-mahler.es/album.1.htm]...lbum.1.htm
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir