Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Düzce ili ilçeleri
Mesaj: #1


Akçakoca
http://www.duzce.gov.tr/index2.php?opti&...Itemid=75]
http://www.duzce.gov.tr/index2.php?opti&...itemid=75]


Akçakoca, Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nün en batısınde yar alan ve doğudan Zonguldak İli’nin Alaplı İlçesi, Batıdan Sakaryı İli’nin Kocaali İlçesi, güneyden Düzce İli’nin Yığılca ve Cumayeri İlçeleri Kuzeyden Karadeniz ile çevrilidir. İlçenin yüzölçümü 463 kilometrekaredir.
Tarihi
Akçakoca ve çevresinden tarihi hakkında kesin bilgi ve belgeler olmamakla birlikte bölgede yapılan kazılar sonucunda elde edilen bir takım eşyanın M.Ö. 1220 yıllarında Trakya yolu ile Anadolu’ya geçen Trak Kabilelerine ait olduğu tahmin edilmektedir.
Roma ve Bizans dönemlerinde DİAPOLİS adıyla önemli bir liman ve ticaret merkezi olarak tanının ve 13. asırda Cenevizlilerin eline geçen bölge, Osmanlı Beyliği döneminde 1323 yılında Orhan Gazi’nin Lalası ve Akıncı Beylerden AKÇAKOCA BEY tarafından fethedilerek Türklerin eline geçmiş ve günümüze kadar kesintisiz Türk Egemenliği altında kalmıştır.
1962 yılına kadar Bolu Sancak Beyliği’ne bağlı bir Voyvodalık ve 1934 yılına kadar da AKÇAŞEHİR adıyla nahiye olan bölge, 1934 yılında da isim değişikliği yapılarak bölgenin Fatihi AKÇAKOCA BEY’in adını alarak AKÇAKOCA ilçesi olmuştur. Aralık 1999 tarihinde Düzce’nin il olması nedeniyle Akçakoca ilçesi Düzce iline bağlanmıştır.
Coğrafi Yapı
Akçakoca ilçesinin sınırları içinde kalan alan, genel de kuzeyden güneye ve batıdan doğuya doğru yükselen bir özellik taşımakta olup kayda değer en önemli yükseltiler güneyde Kaplandere ve Orhan Dağları, doğuda ise Kızıltepe (1.486 m)’dir. İlçe dahilindeki en büyük akarsu Melen Çayı olup bu çay aynı zamanda Sakarya ile mevcut idari sınırı teşkil etmektedir. Çayağazı, Hiciz, Orhan ve Değirmenağzı dereleri diğer önemli akarsuları teşkil etmektedir. İlçenin sahil uzunluğu 35 km’dir ve sahil geniş ve uzun haliyle tabii bir plaj halindedir. Ilıman deniz ikliminin hakim olduğu ilçe, iklim özellikleri bakımından Karadeniz ve Marmara Bölgesi arasında bir geçiş niteliğindedir. Yıllık yağış ortalaması 990 mm olup en sıcak ay ortalaması (Temmuz) 23 derece, en soğuk ay ortalaması (Ocak) 5 derecedir. İlçenin hakim rüzgarı poyrazdır.
Nüfus
İlçe ve çevresinin nüfusu 93 Harbi ve 1917 Bolşevik İhtilalinden sonra Kuzey Kafkasya ve Doğu Karadeniz yörelerinden göçenlerin yerleşmesiyle artmıştır. 30 Kasım 1997 Genel Nüfus Tespitine göre ilçe nüfusu 36.972’dir. Merkez nüfus 19.604, köy nüfusu ise 17.368’dir. İlçede kilometrekare başına 81 kişi düşmektedir. Sahil kesiminde ise bu oran 90 kişi civarına yükselmektedir.
Eğitim
Akçakoca ilçesinde 7’si merkezde, 12’si köylerde olmak üzere 19 İlköğretim okulu bulunmaktadır. Bu okullarda 4.986 öğrenci eğitim görmektedir. İlköğretim alanında 205 öğretmen görev yapmaktadır. Orta Öğretim de ise Merkezde 1 Lise, 1 Ticaret Meslek Lisesi, 1 Endüstri Meslek Lisesi, 1 Kız Meslek Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi ve 1 Pratik Kız Sanat Okulu bulunmaktadır. İlçede ortaöğretim alanında 1.015 öğrenci 75 öğretmenle öğrenimlerine devam etmektedir. Akçakoca’da Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlı 4 yıllık Akçakoca Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu ve 2 yıllık Akçakoca İşletmecilik Yüksek Okulu bulunmaktadır. Burada toplam öğrenci sayısı ise 500’dür. Akçakoca halk Eğitim Merkezi tarafından 1999-2000 sezonunda Giyim, Bilgisayar, Makine Nakışı, el Sanatları ve Saz olmak üzere muhtelif konularda kurslar açılmıştır. Burada 132 öğrenci eğitim görmektedir. Akçakoca ilçesinde 1 Halk Kütüphanesi bulunmaktadır. Kütüphanenin kitap sayısı ise 8.873’dür.


Spor
İlçede 2.000 kişilik çim menşeli tribünlü 1 futbol stadyumu, 250 kişilik 1 kapalı spor salonu mevcut olup, Aktaş, Kınık köylerinde voleybol/basketbol sahası, Çayağzı, Uğurlu, Kurukavak, Ortanca ve Melenağzı köylerinde futbol sahaları mevcuttur.
Sağlık
Akçakoca’da 50 yatıklı 1 Devlet Hastanesi, 2’si Merkezde 4’ü de Köylerde olmak üzere 6 Sağlık Ocağı bulunmaktadır. Sağlık Ocakları şunlardır: 1 Nolu Merkez Sağlık Ocağı, 2 Nolu Merkez Sağlık Ocağı, Beyören Sağlık Ocağı, Uğurlu Sağlık Ocağı, Melenağzı Sağlık Ocağı ve Kurukavak Sağlık Ocağı. Sağlık ocaklarına bağlık 11 köyde de sağlık evleri mevcuttur. Depremden sonra 50 yataklı devlet hastanesi orta hasarlı hale geldiğinden sadece Sağlık Merkezi binası faaliyette olup yatak sayısı 25’tir.Akçakoca ilçesinde 100 yataklı Devlet Hastanesi inşaatı yapımına başlanmış, inşaatın %90’ı tamamlanmıştır.
Ekonomi
Akçakoca halkının genel ekonomik faaliyetleri ve ana geçim kaynakları tarım (özellikle fındık tarımı), tavukçuluk ve balıkçılıktır.
Tarım
Akçakoca’da tarımsal faaliyetler açısından fındık üretimi %95 gibi bir orana sahiptir. Arazinin engebeli oluşu nedeniyle diğer tarımsal ürünler yetiştiriciliği oldukça düşüktür. 1999 yılı itibariyle bölgede fındık üretimi 14 bin tondur. İlçede son yıllar itibariyle yapılan meteorolojik rasat çalışmaları baz alındığından sera ve örtü altı yetiştiriciliği için uygun değerler arasında iklimin hüküm sürdüğü gözlenmiş, demostrasyon niteliğinde başlayan örtü altı yetiştiriciliği bugün için bir gelir kaynağı şekline dönüşmüştür. İlçede fındık üretimine alternatif ürün çalışmaları doğrultusunda ceviz bahçesi konusuna ağırlık verilmiştir. Ceviz üretimi teşvik edilmektedir. Akçakoca’da son yıllarda kiwi üretimi de önemli bir hale gelmiştir. Bu yönde çalışmalar sürdürülmektedir.
Hayvancılık
Akçakoca’da 7.750 civarında büyükbaş hayvan bulunmaktadır. İlçede 180 civarında kümes ve broiler ve 2.000 civarında fenni kovan bulunmaktadır. Yıllık piliç üretimi 7.500.000 adettir. Yıllık beyaz et üretimi ise 15.5000 tondur. Akçakoca’da 150 civarında teskereli balıkçı ve 60 civarında ruhsatlı tekne mevcuttur.
Ormancılık
İlçede 16.953 hektar ormanlık saha vardır. Tamamen yapraklı ağaçlardan müteşekkil orman varlığı ise yaklaşık 2.500.000 metreküptür. Ormanlardan yılda yaklaşık 7.500 metreküp yapacak ve yaklaşık 500 ster yakacak üretimi gerçekleştirilmektedir.
Ticaret
İlçenin ulaşım durumu özelliği ve halkın geleneksel alışkanlıkları nedeniyle bağlı köylerden doğuda kalanlar Alaplı ve Ereğli ilçeleri ile, güneydeki köyler Düzce İli ile batıda kalan köyler ise Karasu ve Adapazarı ile ticari ilişkilerini sürdürdüklerinden ve özellikle de fındık üretiminin az emek ve işçilik gerektirmesine rağmen yüksek gelir getirmesi nedeniyle ilçede ticari hayat yeterince gelişmemiştir. Ana üretim fındık olduğundan mevsiminde fındık ticareti ve Haziran-Eylül dönemlerinde de turizm girdileri ile nakliyecilik ilçe ticaretini hareketlendirmektedir. Akçakoca’da 2’si devlet bankası olmak üzere 3 adet banka şubesi mevcuttur.
Sanayi
Akçakoca ilçesinde sanayi yeterince gelişmemiştir. Ancak son yıllarda bu yönde gelişmeler gözlenmektedir. İlçede Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ne ait 222 ton/yıl kapasiteli 1 adet Fındık Kırma Fabrikası mevcuttur. Ayrıca Has iş Hasan İşleyen Fındık Koza Makinesi Saç İmalatı ve Yılmaz Yem Hayvansal Ürünler Sanayi tesisi mevcuttur. Bunun yanında Ereğli Demir Çelik Tesisi ürünlerini işleyen Sevil Demir Çelik Sanayi, Sevil Boru Profil Sanayi, Ağır Haddecilik Makine Sanayi, Çınar Boru Profil Sanayi ve Ümran Spiral Kaynaklı Boru Sanayi olmak üzere 6 adet tesis faaliyet göstermektedir.
Turizm
Akçakoca ilçesi ekonomisinde turizm faaliyetleri önemli bir yer tutar. Yaz aylarında ortalama 150.000 civarında yerli turist ilçeye gelmektedir. İlçenin 35 km uzunluğundaki kıyı şeridinde yer alan geniş ve kaliteli kumsalı, berrak ve temiz denizi, Ceneviz Kalesi, Fakıllı Mağarası ve hepsinden önemlisi halkının candan ve sıcak oluşu şehri aranan merkez haline getirmektedir. İlçede ev pansiyonculuğunda yatak kapasitesi 1.500 civarındadır. Kampinglerde çadır, karavan, motor karavanlarıyla gelenlere yönelik 2.000 kişilik konaklama kapasitesi bulunmaktadır. Akçakoca’da 331’i Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgeli, 850 kadarı da mahalli idarelerden ruhsatlı toplam 1.181 resmi yatak kapasitesi bulunmaktadır. Özel sektöre ait 150 yatak kapasiteli 4 yıldızlı Akçakoca Otel, 140 yatak kapasiteli 3 yıldızlı Diapolis Otel, 69 yatık kapasiteli Katyun Otel, 70 yatak kapasiteli Koçan Otel’, 60 yatak kapasiteli Yılmaz Otel ve 40 yatak kapasiteli Mesen Otel bulunmaktadır.
İdari Yapı
Akçakoca’nın 8 mahallesi ve 43 köyü vardır. İlçe nüfus mozaiğinin karışık olması toplu köy yerleşimine imkan vermediğinden dağınık yerleşim hakim özelliktedir.


Akçakoca’nın Köyleri
Akkaya, Deredibi, Hemşin, Melenağzı, Aktaş, Dereköy, Kalkın, Nazımbey, Altınçay, Dilaver, Karatavuk, Ortanca, Arabacı, Doğancılar, Kepenç, Paşalar, Balatlı, Döngelli, Kınık, Sarıyayla, Bayhanlı, Edilli, Kirazlı, Subaşı, Beyören, Esmahanım, Koçar, Tahirli, Çayağzı, Fakıllı, Koçullu, Tepeköy, Çiçekpınar, Göktepe, Küpler, Uğurlu, Dadalı, Hasançavuş, Kurugöl, Yenice, Davutağa, Kurukavak, Yeşilköy
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
Mesaj: #2


Çilimli
http://www.duzce.gov.tr/index2.php?opti&...Itemid=75]
http://www.duzce.gov.tr/index2.php?opti&...itemid=75]


Çilimli Batı Karadeniz Bölgesinde yer almakta olup, doğusunda ve güneyinde Düzce ili, batısında Cumayeri ilçesi ve kuzeyinde Akçakoca ilçesi bulunmaktadır.
Tarih
Moğol istilası ile çöken Selçuklu Devleti’nden sonra Anadolu’da 26 Türk Beyliği kurulmuştur. Bu beyliklerden biri olan ve Söğüt yöresinde bulunan Osmanlı Beyliği Bizanslılarla sınırdaştı. Bu Beylik zamanla sınırlarını aşarak topraklarını genişletmeye başladı. Osman Gazi’den sonra yerine geçen oğlu Orhan Gazi’nin Komutanlarından Konuralp Bey, Bizans tekfurları ile yaptığı savaşlar sonunda Konuralp ve çevresindeki Çilimli’yi Türk Hakimiyeti altına almıştır. Osmanlı Bizans döneminde Gümüşova’da çıkarılan madenlerin işlendiği ve zamanın darphanesi olduğu adının da buradan geldiği, “Çil’mi” sözcüğünün zamanla “Çilimli” olarak değişikliğe uğradığı halk arasında yaygın olarak söylenmektedir. 1869 yılına kadar Kastamonu Vilayeti Bolu Mutasarrıflığı Göynük Kasabasına bağlı bir köy olan Çilimli, Düzce’nin kaza olmasından sonra Düzce’ye bağlanmıştır. 1957 yılında Belediye teşkilatı kurulmuştur. Çilimli 1958 yılında nahiye olmuş 1990 yılında da ilçe olmuştur. Çilimli, Aralık 1999 tarihinde Düzce’nin il olması nedeniyle Düzce’ye bağlanmıştır.

Coğrafi Yapı
Çilimli’nin deniz seviyesinden yüksekliği 120 metredir. Kuzeye doğru gidildikçe rakım yükselmekte yer yer 600-700 metreyi bulabilmektedir. İlçenin yüzölçümü 7.022 hektardır. Şehir merkezinden güneye doğru inildikçe arazi ova şeklindedir. Kaplandere dağlarından doğan Bıçkı Deresi ve Bayramali Derisi’nin birleşmesiyle meydana gelen Akdere Suyu ilçe merkezinden geçmektedir.
Çilimli 1. derece deprem kuşağı üzerindedir. İlçenin yıllık sıcaklık ortalaması 13.7 derecedir. Ortalama yağış miktarı ise metrekareye 845 kg.dir. İlçe bol yağışlı ve nemli bir iklim karakteri taşımaktadır. Özellikle kış aylarında Düzce Ovası’nda görülen sis tabakasına Çilimli ve civarında rastalınmamakta bu 8nedenle yerleşim alanı olarak ideal bir konumdadır.

Nüfus
Çilimli ilçe olması ile birlikte yapılaşmada kısmende olsa bir hareketlilik gözlenmiş, ancak ilçenin konumu büyük yerleşim merkezlerinin güzergahında bulunmayışı, Düzce’ye yakın oluşu ve halkın çoğunluğunun Düzce ile irtibatı olması nedeniyle nüfus oranında bir azalma gözlenmektedir. En son 1997 yılında yapılan Genel Nüfus sayımına göre ilçenin toplam nüfusu 14.871’dir. Köylerde yaşayanların sayısı 10.910, şehirde yaşayanların sayısı ise 3.961’dir.

Eğitim
Çilimli’de 1 adet Çok Programlı Lise, 24 adet ilköğretim okulu bulunmaktadır. Bu ilköğretim okullarından 14’ünde taşımalı eğitim yapılmaktadır. İlköğretimde 1.125 kız, 1.170 erkek öğrenci olmak üzere toplam 2.295 öğrenci eğitim görmektedir. Lise’de ise toplam 54 öğrenci bulunmaktadır. İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Temel Giyim ve Makine Nakışı kurslarına 30 öğrenci devam etmektedir. İlçede okuma yazma oranı %95’dir.

Spor
Çilimli’nin 1. Amatör Küme Liginde mücadelesini sürdürmekte olan 1 spor kulübü mevcuttur. İlçede 1 adet stadyum ve belediyeye ait 1 adet de halı saha bulunmaktadır.

Sağlık
Çilimli’de 1’i Merkez’de olmak üzere Dikmeli ve Pırpır Sağlık Ocakları olmak üzere 3 adet sağlık ocağı bulunmaktadır. Bu sağlık ocaklarına bağlı sağlık evleri de halka sağlık hizmetlerini sunmaktadır. İlçe merkezinde 10 yataklı sağlık merkezi tamamlanmıştır.

Ekonomi
İlçenin ekonomisi genelde tarıma dayalıdır. Yörede başlıca fındık, mısır, tütün, şeker pancarı ve diğer sebze çeşitleri ile çeltik üretilmektedir. İlçe 7.022 hektar alana sahip olup, bu arazinin 2.219 hektarı tarla arazisi, 3.816 hektarı bağ-bahçe arazisi, 195 hektarı çayır ve mera arazisi, 387 hektarı ormanlık, 215 hektarı tarıma elverişsiz alan ve 190 hektarı iskan alanıdır. İlçenin %54,34’ü fındık ve bağ-bahçe arazisidir. İlçenin 1999 fındık üretimi 4.500 tondur. İlçede 5.700 adet büyük baş, 500 adet küçük baş, 92.750 civarında da kanatlı hayvan bulunmaktadır. 1.200 adet fenni kovan mevcut olup yıllık bal üretimi 32 tondur. 1999 yılında kırmızı et üretimi 105 tondur. İlçede özel sektöre ait 2 adet fındık kırma fabrikası bulunmaktadır. Bunun yanında 3K Kelebek Mobilya ve Dekorasyon Tesisleri’de ilçede faaliyet göstermektedir. Ayrıca ilçede Düzkap Sunta Fabrikası, İto Kilit Fabrikası, Parrot Tekstil Fabrikası, Rotmans, Marlboro Tütün Fabrikası ve Karaüçler Gıda Sanayi A.Ş.’de ilçe ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. İlçede Ziraat Bankası’nın şubesi de bulunmaktadır.

İdari Durum
Çilimli 1990 tarihinde Düzce’den ayrılarak müstakil bir ilçe olmuştur. Aralık 1999 tarihinde de Düzce’nin il olmasıyla birlikte Çilimli, Düzce’ye bağlanmıştır. İlçe merkezinde bir belediye teşkilatı bulunmaktadır. İlçenin 3 mahallesi ve 22 köyü vardır. Yerleşim yerleri birbirine yakın bir konumdadır.

Çilimli'nin Köyleri:


Alacamescit
İshaklar
Söğütlü

Arabacı
Kafyayla
Tepeköy

Bıçkıbaşı
Karaçörtlen
Topçular

Çalılık
Kırkharman
Yeniköy

Dikmeli
Kirazarla
Yenivakıf

Döngelli
Kuşoğlu
Yukarıkaraköy

Esenli
Pırpır

Hızardere
Sarımeşe
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
Mesaj: #3


Cumayeri
http://www.duzce.gov.tr/index2.php?opti&...Itemid=75]
http://www.duzce.gov.tr/index2.php?opti&...itemid=75]


Cumayeri 1987 yılında Gümüşova beldesiyle birlikte birleşerek Cumaova adı altında ilçe olmuştur. Cumayeri, 1993 tarihinde Gümüşova’dan ayrılmış ve müstakil bir ilçe olmuştur. Cumayeri, Aralık 1999’da Düzce’nin il olmasıyla birlikte Düzce’ye bağlanmıştır.
Konumu
Düzce’nin kuzeybatısında yer alan Cumayeri ilçesi batıda Sakarya ili, Kuzeyde Akçakoca ilçesi, doğuda Çilimli ilçesi ve güneyde Gümüşova ilçesiyle komşudur.
Nüfus
1997 Genel Nüfus Sayımına göre ilçenin nüfusu 11.501’dir. İlçe Merkezinin nüfusu 6.719, köy nüfusu ise 4.982’dir.

Coğrafi Yapı
Cumayeri’nin yüzölçümü 10.011 hektardır. İlçe Batı Karadeniz dağlarının sahile paralel olarak uzanan şeridin hududunu teşkil etmektedir. İlçe topraklarının 5.619 hektarı fındık bahçeleri, 214 hektarı tarla arazisi, 163 hektarı mera arazisi, 3.520’si ormanlık saha ve 200’üde başka arazileri teşkil eder. Buna göre %55’i meyvelik saha, %3’ü tarla arazisi, %3’ü mera, %34’ü ormanlık, %2’si diğer ve %3’ü elverişsiz arazidir.
Ekonomi
İlçe ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıdır. Arazi yapısının genellikle meyilli oluşu nedeniyle ilçe genelinde fındık üretimi yoğunluktadır. İlçede yıllık fındık üretimi ortalama 8.5000 tondur. Bunun yanında nispeten düz olan arazide mısır, tütün, buğday ve şekerpancarı üretimi yapılmaktadır.İlçede hayvancılık da önemli bir yere sahip olmakla birlikte istenilen düzeye ulaşamamıştır. Cumayeri’nde 3.351 adet sığır, 395 adet koyun, 8.520 adet kümes hayvanı, 260 adet de arı kovanı bulunmaktadır. Cuma günleri ilçede büyük bir pazar kurulur. İlçe çevresinden gelen insanlarla Cuma günleri şehir en hareketli günün yaşar.

Eğitim
Cumayeri’nde 1 adet Çok Programlı Lise, 24 adet de ilköğretim okulu bulunmaktadır. Bu ilköğretim okullarından bazılarında taşımalı eğitim uygulanmaktadır.

Sağlık
İlçe Merkezinde 1 adet Sağlık Ocağı bulunmaktadır. Bu sağlık ocağı 20 köye hizmet vermektedir. Merkez Sağlık Ocağı’na bağlık Akpınar, Dokuzdeğirmen, Iğdır ve Ordulukaradere köylerinde de birer Sağlık Evi bulunmaktadır.

İdari Yapı
Cumayeri’ne bağlı 5 mahalle ve 20 köy vardır.

Cumayeri’nin Köyleri:


Akpınar
Harmankaya
Subaşı

Avlıyan
Iğdır
Taşlık

Büyükmelen
Kızılüzüm
Üvezbeli

Çamlıpınar
Mısırlık
Yenitepe

Dokutdeğirmen
Ordulukaradere
Yeşiltepe

Esentepe
Ören
Yukarıavlıyan

Hamascık
Sırtpınar
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
Mesaj: #4


Gölyaka
http://www.duzce.gov.tr/index2.php?opti&...Itemid=75]
http://www.duzce.gov.tr/index2.php?opti&...itemid=75]


Gölyaka ilçesi Batı Karadeniz Bölgesi, batı sınırları içerisinde Düzce İlinin en batı ucunda yer almaktadır. Doğuda Düzce ili, batıda Sakarya’nın Hendek ilçesi, kuzeyde Gümüşova ilçesi ve güneyde Bolu’nun Mudurnu ilçesi ile çevrilidir.
Tarih
İlçede, tarih öncesi insan yaşantısına dair kesin delil ve kalıntılar bulunmamasına rağmen, sahip olduğu coğrafi konumu ve tabiatı itibariyle ilk çağlardan itibaren insan yerleşmesine uygun bir yöre olarak karşımıza çıkmaktadır. Gölyaka’yı içine alan toprakların ilk sahipleri Proto Hititler’dir. Gölyaka ve civarına yapılan göçler sırasında yaklaşık 400 yıldır burada yaşayan ve yerli Türklerin bulunduğu görülmüştür. Gölyaka bir göl ve yanı başında kurulan imamlara Köyü ile tarih sahnesine çıkmıştır. Evliya Çelebi, Katip Çelebi ve batı batılı gezginlerin ilgisini çekebilmiştir. Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında Osmanlı İmparatorluğu’nca kaybedilen veya Osmanlı otoritesinin sarsıldığı bölgelerden Kafkasya’dan, Doğu Karadeniz Bölgesi’nden, Balkanlar’dan, Akdeniz Bölgesi’nden ve Kuzey Irak’tan olmak üzere beş ana grupta bölgemize büyük göçler olmuştur. İmamlar Köyü 1932 yılında nahiye olmuş, 3 yıl sonra nahiyeliği kaldırılmış tekrar köye dönüştürülmüştür. İmamlar ismi 1962 yılında Gölyaka olarak değiştirilmiştir. Gölyaka nahiyesinde 1967 yılında Belediye teşkilatı kurulmuştur. Gölyaka Belediyesi Düzce ilçesine bağlık bir nahiye (bucak) iken 1987’de ilçe yapılarak Bolu’ya bağlanmıştır. Gölyaka 17 Ağustos Körfez depreminde en fazla hasar gören yerlerden biri olmuştur. 12 Kasım Düzce depreminde de ilçe büyük hasar görmüştür. Her iki depremde de toplam 106 kişi hayatını kaybetmiş ve 317 kişi yaralanmıştır. Depremlerin ardından Aralık 1999’da Düzce’nin il olması nedeniyle Gölyaka, Düzce’ye bağlanmıştır.

Coğrafi Yapı
Düzce ilinin batı ucunda yer alan Gölyaka’nın yüzölçümü 219.983 km2’dir.İlçe, kuzeyde ve güneyde bulunan Bolu ve Köroğlu Dağlarının uzantısı olan sıra dağlar arasında yer almaktadır. Güneydeki dağlar daha yüksek olduğundan ilçenin güney kesimi yüksek dağ kitlesi ve ormanlık alanlar ile kaplıdır. İlçenin kuzey bölümü kuzeye doğru genişleyen bir ovadır ve bu ova Düzce Ovası ile bitişik durumdadır. İlçeyi Düzce Ovası’ndan ayıran Büyük Melen Irmağı ve Efteni Gölü’dür. İlçe Merkezi Efteni Gölü’nün batısında düz ovada kurulmuş olup, rakımı 100 metre civarındadır. Yerleşim durumu olarak ova kısımları düz, dağlık ve yüksek kısımları topografik yapı olarak dik bir eğime sahiptir. Arazi yapısı olarak genellikle kumlu-killi ve yer yer mil karışımı alüvyonlu topraklardan ve çok sulak gevşek bir yapıya sahiptir. Gölyaka su kaynakları bakımından Düzce’nin en zengin ilçelerinden biridir. İlçenin şu göller bulunur: Efteni Gölü, Kara Göl, Sarı Göl, Cılbız Kuyusu, Gölcük, Kuru Göl ve Katır Gölü. Gölyaka yaylaları açısından da zengindir. Pürenli, Kardüz, Yanık, Unluk ve Kızık yaylaları en başta gelen yaylalarıdır. Bu yaylalar yayla turizmi açısından gelecek vaadetmektedir. Özellikle de Kardüz yaylası kış sporları ve turizmi için geleceğin merkezleri arasında gösterilmektedir.Melen Irmağı ve Aksu Çayı’da Gölyaka’nın ırmaklarından en başta gelenleridir. Bu ırmaklarda balıkçılık sporu yapılmaktadır. Gölyaka bütün bu güzelliklerinin yanı sıra ormanlarıyla da doğanın tüm güzelliğini sergiler. Başlıca ormanları şunlardır. Karamahmut, Keltepe, Güney, Çamlık, Koruluk, Büyük ve Küçük Balkaya, Karadağ, Mercantepe, Emeksiz, Konaş Sağlamsu, Unluk ve Baltepe. İlçe Kuzeydoğu Anadolu aktif fayı üzerinde bulunduğundan 1. derecede deprem bölgesidir. 17 Ağustos depreminde ilçede derin çatlak ve yarıklar oluşmuş yer yer kaymalar meydana gelmiştir. Bunun en büyük nedenlerinden biri fayın üzerinde oluşudur. Diğeri ise toprak yapısının sulak oluşudur.

Nüfus
2000 yılı içinde yapılan son nüfus sayımına göre İlçe Merkezinin 4.773 erkek, 4.593 kadın olmak üzere 9.366, bağlı 22 köyünde ise 4.951 erkek, 5.295 kadın olmak üzere toplam 10.246 olup İlçenin genel nüfusu 19. 612 olarak tespit edilmiştir. Önceki nüfus sayımına göre % 0 –0.83 oranında 1.919 kişilik nüfus artışı olmuştur. İlçedeki nüfus yoğunluğu km2’de 222 kişidir. İlçe genelinde 210 özürlü vatandaş bulunmaktadır.

Eğitim
1 Adet Çok Programlı Lise, 1 Adet Anadolu Lisesi ve 12 adet İlköğretim Okulu bulunmaktadır. İlköğretim Okulu öğrenci sayısı 2.926Lise öğrenci sayısı ise 673

Deprem
17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara bölgesinde meydana gelen depremde yüzey kırığı Düzce’nin yaklaşık 6 km. güney batısında Gölyaka yakınlarında bitmektedir. Bu depremden üç ay sonra meydana gelen Düzce Depremi, 17 Ağustos kırığının kuzey doğu ucu ile Bolu tüneli arasındaki kesimi kırmıştır. 12 Kasım 1999 kuzey kırığının batı ucunda yaklaşık 9 km. lik kısım 17 Ağustos Depreminde de kırılmıştır. Ancak 17 Ağustos Depreminde bu kısım üzerindeki yanal yer değiştirme, batıdan doğuya doğru azalarak devam etmiş, Gölyaka civarında 30 cm. ye kadar azalmış ve kırığın sonuna doğru yanal yer değiştirme kaybolarak kuzey kırığı yalnızca çatlaklar biçiminde takip edilebilmiştir. 12 Kasım kuzey kırığı 17 Ağustos kuzey kırığının tam doğu ucu doğrultusunda gelişmemiş bu bölgede sağa sıçrama yaparak gelişmiştir. Bu sağa sıçramanın olduğu bölgede düşey yer değiştirme egemendir. 12 Kasım 1999 Depreminde Hacıyakup Köyü civarında yanal yer değiştirme 40-50 cm. civarında iken düşey yer değiştirme yer yer 3 metreye varmaktadır. En büyük düşey yer değiştirme Efteni Gölü’nün güneyinde görülmektedir. Efteni Gölü’nün güneydoğusunda ve daha güneye doğru sıvılaşma yapıları gelişmiştir. Her iki depremden de büyük hasar alan Gölyaka’da toplam 106 kişi hayatını kaybetmiş, 317 kişi de yaralanmıştır. İlçede ağır/yıkık bina sayısı konut sayısı 1.225, orta hasarlı konut sayısı 538 ve hafif hasarlı konut sayısı ise 766’dır. Ağır/yıkık işyeri sayısı 317, orta hasarlı işyeri sayısı 538 ve hafif hasarlı işyeri sayısı 99’dur.

İdari Yapı

İlçe 3392 Sayılı Yasa ile müstakil İlçe olarak l988 yılından itibaren faaliyete geçmiş bulunmaktadır. İlçenin 22 köy ve İlçe merkezinde 9 mahallesi bulunmaktadır. İlçe merkezinde olmak üzere bir tek Belediye kuruluşu bulunmaktadır.


Gölyaka’nın Köyleri:


Açma
Hacısüleymanbey
Sarıdere

Aksu
Hacıyakup
Taşlık

Bakacak
Hamamüstü
Yazlık

Bekiroğlu
İçmeler
Yeşilova

Çamlıbel
Kemeryanı
Yunusefendi

Çayköy
Kuyudüzü
Zekeriyaköy

Değirmentepe
Muhapdede


Güzeldere
Saçmalıpınar
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
Mesaj: #5


Gümüşova
http://www.duzce.gov.tr/index2.php?opti&...Itemid=75]
http://www.duzce.gov.tr/index2.php?opti&...itemid=75]


1 – TARİHİ VE İDARİ YAPISI :
Gümüşova İlçesi 1321 yılında Osman Bey'in silah arkadaşı Konuralp Gazi tarafından Düzce ve Üskübü ile birlikte fethedilmiştir. Bu bölge yerleşim yeri olarak Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren kullanılmaya başlanılmıştır. Daha sonra bu bölge büyük askeri yararlılıklar gösteren Davut Paşa'ya Fatih Sultan Mehmet tarafından tımar olarak verilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu ordusunda bulunan hayvanların kışlaklıyacağı ahırların Gümüşova'da yapılması sebebiyle Kışla adını almıştır.

Kışla'ya 19.yy.sonunda Bolu sancağına bağlı bir İlçe olarak tüzel kişilik kazandırmışlardır. Birinci Dünya Savaşı esnasında Kışla işgale uğramıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarında cereyan eden Düzce isyanları ,yoğunluk ile bu bölgede etkisini göstermiştir. Daha sonra bu isyanlar Ali Fuat CEBESOY ile Fevzi ÇAKMAK tarafından önlenmiştir.
CUMHURİYET DÖNEMİNDE ;
Kışla 1927 yılında nahiyelik sıfatını kazanmıştır.1936 yılında da Jandarma Karakolu kurulmuştur.Kışla’da 1963 yılında Belediye Teşkilatı kurulmuştur. Kışla Belediyesi 19.06.1987 tarih ve 3392 sayılı kanun ile Cumayeri Belediyesi ile birleşerek Cumaova İlçesi ve Belediyesi adını almıştır . Ancak daha sonra 27.12.1993 tarih ve 3949 sayılı kanun ile Cumaova İlçesi Cumayeri olarak isim değiştirmiş ve Gümüşova adı altında yeni bir İlçe kurulması hükmü getirilmiştir. 27.03.1994 seçimlerinden sonra Gümüş ova Belediye teşkilatı yeniden kurulmuştur.12.09.1994 tarihinden itibaren Gümüşova Kaymakamlığı ve diğer birimlerin teşkilatlanması başlamıştır. İlçemizde Adliye teşkilatı hariç tüm birimler kuruluş işlemlerini tamamlamışlardır.

2 - COĞRAFİ YAPISI :
Gümüşova İlçesi D-100 Kara yolu üzerinde bulunmaktadır. İlçe Bolu İline 62 Km. Düzce İline 18 Km. mesafede olup, Düzce ovasının bitişiğindedir. Sakarya İli sınırında bulunan İlçenin Sakarya İli Hendek İlçesine mesafesi 18 Km.dir. Gümüşova İlçesinde tipik bir Karadeniz iklimi hüküm sürer. Yazları sıcak ve yağışlı , kışları serin ve yağışlıdır. Gümüşova İlçesinin yüzölçümü yaklaşık 9000 hk. Olup, rakımı 128 dir. Özellikle ilkbahar ve sonbahar da sis oranı yüksek olup oldukça zengin sayılacak bitki örtüsüne sahiptir. Avlanmanın serbest olduğu zamanlarda Melen çayında az ölçüde balık avcılığı yapılmaktadır. Bitki örtüsü fındık,çay ve diğer kayın,ceviz gibi Karadeniz iklimine has bitki dokusuna sahiptir.
3- NÜFUS DURUMU :

İlçemizin,İlçe merkez Nüfusu 2000 genel Nüfus sayımına göre 12.103 dür. Köyler nüfusu da 5.940 olup, Toplam Nüfus 18.043 dür. Nüfusun 1/3 ‘ü kırsal alanda ikamet etmektedir. İlçe halkı Türkçe konuşur. Ancak bazı köylerimizde Abaza ve Çerkez lehçesi konuşulmaktadır. İlçe ve köy merkezlerinde Nüfusun tamamı İslam Dinine tabidir.
En son Nüfus sayımına göre merkez ve köylerin nüfusu Ek- 1 çizelgededir.

4 - EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUMU :
Cumhuriyet öncesi her yerde olduğu gibi İlçemizde de eğitim medreselerde yapılmakta idi.İlçemizde ilk defa okul 1930 yılında yapılmıştır.1963 yılında bu okul yıkılarak yerine lise yapılmıştır.
İlçemizde basım evi, tiyatro ve sinema yoktur. Gümüşova İlçesinde okuma yazma oranı %95 dir.
Kültürel faaliyetler Belediye Düğün Salonu, Öğretmenevi ve Belediye aşevinde icra edilmektedir.
İlçemizin sosyo kültürel yapısı Manavlar (Yerli), Karadeniz yöresinden gelenler Balkanlardan gelen Muhacirler ile Kafkasyadan gelen Abaza ve Çerkez vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.
Her kesim kendine has örf ve adetlerini devam ettirmekte ve bu yönüyle İlçemiz geniş bir kültür dokusuna sahip olmaktadır.
6 - EKONOMİK DURUM :
a. Ekonomik Hayatın Gelişimi:
İlçenin ekonomik açıdan gelişimini inceleyecek olursak Osmanlı döneminde ordunun kışlak olarak kullandığı bölge ve bir çeşit geçiş bölgesi olması sebebiyle o dönem ticari açıdan faal olan ve sonraları orman ürünleri açısından etkinlik gösteren bir gelişim izlemiştir.
Cumhuriyet döneminde ise tahrip edilen orman arazilerine açmalar neticesinde fındık dikimi yapılmış olup,İlçenin zirai ve ticari gelirinin % 70 ine fındık üretimi gelirleri kaynak sağlamaktadır.
D 100 karayolu üzerinde bulunan dinlenme tesisleri otoban girişinin açılması sebebiyle büyük zararlara uğramış bir kısmı kapanmış ve üç adedi ise kamyoncular konağı olarak hizmet vermektedir. Küçük esnaf ve sanatkarlar İlçe düzeyinde hizmet verecek seviyededir. D-100 karayolunun işlek olması İlçeye ekonomik katkıda bulunmaktadır.
Düzce ovasının bitişik kısmında kalan 4 köyümüzde tütün ve pancar üretimi yapılmaktadır.

b.Sanayii :

İlçemizde 5 adet Fındık Fabrikası,1 adet Ambalaj Fabrikası, 1 adet aktif olmayan Aliminyum Fabrikası bulunmakta idi. Bunların bir tanesi entegre fındık fabrikasıdır.
2004 yılında çıkarılan 5084 Sayılı İstihdamın Arttırılması yönündeki
teşvik kanunundan sonra gelişen sanayi : İl gelişim ve çevre düzeni
planlarında İlçemizin sanayi alanı olarak belirlenmesinden sonra, ilgili teşvik kanunu çerçevesinde;
1- Onur Plastik Ambalaj San.Tic.Ltd.Şti.
2- Uluslu Aliminyum
3- Ova Tekstil Tic.Ltd.Şti.
4- Tuval Tekstil Tic.Ltd.Şti.
5- Adyton Büro Sistemleri Ltd.Şti.
6- Confetti Halı San.Tic.Aş.
7- Boncuk Triko Tic.Ldt.Şti.
8- Dendro Parke San.Tic.Aş.
9- Uçak Makine Tic.San.
10- Gönenç Aliminyum Prf.San.
11- Gerd- Wolf Makine San.
12- Roder Yapı Sistemleri San.
13- Jaws Gıda San. Tic.Aş.
Yatırımları gelmiş yaklaşık 1200 kişilik yeni istihdam alanları açılmış ve bu yöndeki çalışmalar devam ettirilmektedir. Ancak; bu alanda plan ve programlar dışına çıkmadan ve çevre ile uyum içerisinde olunmasına azami dikkat gösterilmektedir.
c.Tarım ve Hayvancılık :
Tarım ürünlerinde fındık birinci sırada olup,bunu mısır,buğday,tütün ve pancar izlemektedir. İlçemizin kültür arazisinin % 80’ i engebeli % 20 si düz ve taban arazidir.
İlçemizde hayvancılık ile uğraşan çiftçi sayısı azdır. Yaklaşık olarak 4500 büyükbaş hayvan, 750 civarında küçükbaş hayvan ve 1600 kovanla arıcılık yapan çiftçilerimiz mevcuttur. İlçemizde Gümüşova Fındık Tarım Satış Kooperatifi , Gümüşova Tarım Kredi Kooperatifi, S.S. Elmacık, Yıldıztepe ve Dededüzü Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri bulunmaktadır.
İdari Durum

Gümüşova’nın 6 mahallesi ve 18 köyü vardır.

Gümüşova’nın Köyleri:


Adaköy
Elmacık
Pazarcık
Yeşilyayla

Ardıçdibi
Hacıkadirler
Selamlar
Yıldıztepe

Çaybükü
Halilbey
Soğuksu
Yongalık

Deddüzü
Kahveleryanı
Sultaniye

Dereköy
Kıyıköy
Yakabaşı
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Kırıkkale ili ilçeleri onur 13 12,546 03-03-2008 01:27 AM
Son Mesaj: onur
  Kayseri ili ,ilçeleri onur 28 15,623 03-02-2008 09:23 PM
Son Mesaj: onur
  Kastamonu ili ilçeleri onur 18 9,204 02-28-2008 06:37 PM
Son Mesaj: onur
  Kars ili İlçeleri onur 5 2,597 02-24-2008 03:01 PM
Son Mesaj: onur
  Kahraman maraş ili ,ilçeleri onur 8 5,218 02-22-2008 11:04 AM
Son Mesaj: onur

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir