Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Değişim Süreci ile İlgili Temel Bilgiler
Mesaj: #1
Başvuru kriterleri


Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya,

- Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkelerden birinin vatandaşı veya,

- Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke vatandaşı veya,

- Türkiye Cumhuriyeti tarafından mülteci olarak tanınmış, vatansız veya daimi ikamet almış olması gerekmektedir.

İstanbul Üniversitesi öğrencisi olmak (lisans veya lisans üstü)

Üniversitedeki 1.sınıfın 1. yarıyılını tamamlamış olmak

Ağırlıklı not ortalaması 2,0/4,00 olmalı (lisans öğrencileri)

Ağırlıklı not ortalaması 2,5/4,00 olmalı (lisansüstü öğrencileri)

Disiplin cezası almamış olmak.


Aday Öğrencinin başvuru işlemleri


Okudugunuz Üniversitenin Erasmus Takvimi 'ni incelemek.

Ön Başvuru Formu'nu doldurarak başvuruları Fakülte/Bölüm/ /Yüksekokul Koordinatörüne yapmak.


Aday Öğrenci değerlendirme ve seçme işlemleri


Erasmus değişimine başvuran aday öğrencilerin dil düzeyinin belirlenmesi için İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü'nde yabancı dil sınavı (Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca) yapılmaktadır. Başvuruda bulunan tüm öğrenciler gidecekleri dönem için düzenlenen bu sınava katılmak zorundadırlar. Gidecekleri üniversitenin eğitim dili hangisi ise, o dilden sınva girme zorunluluğu vardır. Sınavı geçme barajı 50 dir.http://www.turkforum.net/forumdisplay.php?f=1093

Mülakatlar kaldırılmıştır.

Başvurular değerlendirirken ağırlıklı puanlama sistemine göre aşağıdaki değerlendirme ölçütleri uygulanacaktır:

Akademik başarı düzeyi (AGNO) : % 50

Dil düzeyi : % 50

Seçilen Erasmus Öğrencisinin değişim öncesi yapması gerekenler


Seçildikten sonra Fakülte/Bölüm Erasmus koordinatörüyle ve İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kurulu' yla sürekli irtibat halinde olmak.

Fakülte/Bölüm/Yüksekokul Koordinatörü ile temasa geçerek gidilecek üniversitenin bilgi paketini ve kurs kataloğunu incelemek. Gidilecek üniversitenin akademik takvimini öğrenmek.

Gidilecek üniversitenin başvuru formunu, varsa konaklama formunu ve istenilen diğer belgeleri eksiksiz ve son başvuru tarihlerini dikkate alarak doldurmak ve gidilecek üniversiteye göndermek.

Gidilecek ülkede Erasmus Yoğun Yabancı Dil Kursu'na (Erasmus Intensive Language Courses EILC) katılma gereği duyuluyorsa, kursların olup olmadığı http://ec.europa.eu/education/progra.../index_en.html adresinden kontrol edilebilinir. Kurslar Almanca, Fransızca ve İngilizce dilleri için sunulmamaktadır . Katıldığınız Erasmus Yoğun Yabancı Dil Kursu'na ilişkin katılım belgesi getirdiğiniz takdirde size kurs süresi boyunca aylık Erasmus hibesi ödenecektir. Dikkat : Katıldığınız kurs eğitim dönemini kapsadığı takdirde ödeme yapılmayacaktır.


Seçilen Erasmus Öğrencisinin değişim öncesi İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu'ndan alacağı belge ve evraklar

Seçilen Erasmus Öğrencisi için İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu tarafından hazırlanan yazılar


* Harçsız Öğrenci Pasaportu çıkartmak için yazı

* Vize başvuru yazısı


Seçilen Erasmus Öğrencisi için İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu tarafından verilen ve öğrencinin doldurması gerektiği evraklarÖğrenim Anlaşması (Learning Agreement): Öğrencinin misafir olacağı üniversitede alacağı derslerinin belirtildiği hem ev sahibi kurumun temsilcilerinin hem de kendi kurumunun temsilcileri tarafından onaylandığı bir belgedir. Bu belge, öğrenci ve Fakülte/Bölüm/Yüksekokulu koordinatörü tarafından doldurulur.

Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi: Öğrencin ERASMUS kapsamındaki sorumluluklarını belirten ve öğrenci ile kurum arasında imzalanan bir belgedir.

Erasmus Öğrenci Raporu Formu: ERASMUS ile gidecek olan öğrencilerin değişim sonrası misafir olunan üniversite ve değişim süreci ile ilgili bilgileri aktardığı belgedir.

Öğrenciler İçin İstenen Bilgiler Formu: Öğrencinin ERASMUS kapsamındaki genel bilgilerini içeren bir belgedir

Katılım Belgesi (Certificate of Attendance): ERASMUS ile gidecek olan öğrencinin öğrenimi süresince üniversitede okuduğunu gösteren belgedir. Öğrencinin misafir olduğu üniversite tarafından doldurulup onaylanması gerekmektedir.


Seçilen Erasmus Öğrencisi için İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu tarafından verilen diğer evraklar

Erasmus Öğrenci Beyannamesi (Erasmus Student Charter): Öğrencinin, ERASMUS kapsamındaki hak ve sorumluluklarını belirten bir karttır.


Seçilen Erasmus Öğrencisinin değişim öncesi yapması gereken diğer işlemler

* Pasaport işlemleri


Pasaport işlemleri için ayrıntılı bilgi için: http://www.iem.gov.tr/iem/?m=2&s=17


Yeşil pasaport sahibi öğrencilerin de yurt dışı giriş ve çıkışlarda zorluklarla karşılaşmamaları için vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

* Vize İşlemleri


Yurtdışındaki üniversiteden kabul yazısı (acceptance letter) geldikten sonra vize işlemlerine başlanabilinir. Vize işlemleri ile igili olarak bkz. http://www.disisleri.gov.tr/MFA_tr. Vize alma sorumluluğu öğrenciye aittir. Başvuru sırasında, gidilecek ülkenin konsolosluğu/büyükelçiliği tarafından ilan edilen ve istenilen bütün evrakların tamamlanmış olmasına çok dikkat edilmelidir. Yeşil pasaport sahibi öğrencilerin de vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.http://www.Turkforum.Net


* Almanya Başkonsolosluğu'ndan gelen bilgiye erişmek için tıklayınız.
* Hollanda Başkolosluğu'ndan gelen bilgiye erişmek için tıklayınız.


* Sigorta İşlemleriGidilecek üniversitenin sağlık sigortasıyla ilgili koşullarını incelemek ve gerektiğinde uluslararası geçerliliği olan Sağlık Sigortası yaptırmak. Sağlık sigortası yaptırma sorumluluğu öğrenciye aittir . Ancak bunun yurtdışına çıkmadan önce yapılması gerekmektedir (Türkiye'de yaptırmak çoğu ülkeye göre daha hesaplı olmaktadır). Öğrencilerimizin yurtdışında kaldıkları dönem için gerekli olan sağlık sigortaları ile ilgili olarak Ulusal Ajans'tan gelen yazı aşağıda yer almaktadır.

Ebeveyni SSK'lı olan öğrenciler için:


Halihazırda, AB üyesi ülkelerden Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve Belçika ile yürütülmekte olan uygulamaya göre;


Ebeveyninden biri SSK'lı olmak kaydıyla, 25 yaşını aşmamış lisans (burada lisansüstü öğrencileri dahil edilmiyor) öğrencilerinin yurtdışına öğrenci olarak gitmeleri durumunda, -devam eden bir rahatsızlıkları için değil de - orada bulundukları sırada acil tedaviler için kullanabilecekleri bir sigorta güvencesini, ebeveyninin bağlı bulunduğu Sosyal Sigorta İl Müdürlüklerinden (yurtdışı hizmetleri biriminden) alacakları belgelerle sağlayabilirler. Öğrencilerin, kendi okullarından, ERASMUS öğrencisi olarak yurtdışına gideceğini bildirir bir yazıyı İl Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Konuyla ilgili, SSK Genel Müdürlüğü Yurtdışı Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan (0 312 458 70 00'dan) bilgi alınabilir.

Ebeveyni Emekli Sandığı'na bağlı olan öğrenciler için:


Ebeveyninden biri Emekli Sandığı'na olmak suretiyle, öğrenci olması hasebiyle 25 yaşına dek ebeveyninin sosyal güvencesini kullanabilen öğrenciler, (burada yüksek lisans ilk yılında olan öğrenciler dahil) yurtdışında öğrenci olarak bulundukları dönemde yapacakları sağlık masraflarını bulundukları ülkenin Türk konsolosluğuna onaylatmak suretiyle, yaptıkları masrafı Türkiye'ye dönüşlerinde Türk lirasına çevrilmiş bir şekilde Emekli Sandığı'ndan alabilirler. Konuyla ilgili bilgi, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan alınabilir: 0 312 298 30 16 (Bu kısımda ülke fark etmemektedir.)

Bağ-kur kapsamında olanlar için bu tür bir uygulama maalesef bulunmamaktadır.

Öğrenim Sözleşmesi (Learning agreement) ile ilgili İşlemler


Öğrenim sözleşmesi (Learning agreement) öğrencinin gitmeden önce titizlikle üzerinde durulması gereken bir husustur. Öğrenci gitmeden önce gidilecek üniversitenin kurs kataloğunu incelemek ve Erasmus Fakülte/Bölüm /Yüksekokul Koordinatörü ile birlikte misafir olunan üniversitede hangi dersleri alacağını belirlemek zorundadır.http://www.Turkforum.Net Alınacak olan derslerle toplam 30 ECTS'yi tamamlamak zorundasınız. Alınacak derslerin ve bununla birlikte öğrenim sözleşmesinin Fakülte Yönetim Kurulları tarafından onaylanması, öğrencinin döndükten sonra ders kabulleri ile karşılaşabileceği zorlukları önlemek açısından bir garanti olabilmektedir. Öğrenim sözleşmesi öğrenci, Erasmus Fakülte/Bölüm /Yüksekokul Koordinatörü ve Kurum Koordinatörü tarafından imzalandıktan sonra misafir olunan üniversitenin Erasmus Koordinatörü tarafından onaylanıp imzalanması gerekmektedir . Ancak üçlü onay alan öğrenim sözleşmeleri geçerli sayılmaktadır. Aksi takdirde üniversite seçilen dersleri kabul etmek ile yükümlü değildir.


Hazırlanan "Öğrenim Anlaşmasında/Sözleşmesinde" bulunan derslerin açılmaması veya program çakışması nedeniyle belirlenen dersleri alamama durumunda �Öğrenim Anlaşmasının/Sözleşmesinin� yenilenmesi gerekmektedir. Bu durumda "Öğrenim Anlaşmasının/Sözleşmesinin� sadece çıkarılan ve eklenen dersleri gösteren sayfasının hazırlanması ve her iki üniversitenin koordinatörleri tarafından imzalanması ve mühürlenmesi gerekmektedir. Öğrencinin yurtdışında bulunduğu süre içerisinde bu değişikliklerin takip edilmesi öğrencinin sorumluluğundadır. "Öğrenim Anlaşmasında/Sözleşmesinde" yapılacak tüm değişiklikler koordinatörün bilgisi dahilinde bir ay içersinde yapılmalıdır.http://www.Turkforum.Net

Seçilen Erasmus Öğrencisinin değişim öncesi İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu'na teslim etmesi gerektiği evraklar


Vize alındıktan sonra üniversite ile Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi hazırlanmalı, imzalanmalı ve Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu'na teslim edilmeli.

Öğrenciler İçin İstenen Bilgiler Formu üzerindeki açıklamalar doğrultusunda doldurarak Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu'na teslim edilmeli.


Ancak bu evraklar teslim edildikten sonra hibenin %80'i alınabilinir
İmages
Turkforum.net


Yol parası için bir hibe verilmeyecektir.


Gidilen kurumda herhangi bir öğrenim ücreti (harç, kayıt, sınav, kütüphane vb.) ödenmeyecek buna karşın İstanbul Üniversitesi'nde yükümlü olunan harç gibi ödemeleri yerine getirme zorunluluğu vardır. Öğrencinin almakta olduğu diğer burslar (devlet bursları, üniversiteden alınan başarı bursları, vs.) değişim süresince devam edecektir.

Erasmus Öğrencisinin değişim sonrası yapması gereken işlemler


Öğrenci aşağıdaki belgeleri en kısa sürede tamamlayarak Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu'na getirmelidir:


• Not Çizelgesi (Transcript of Records): Yurtdışında yapılan eğitimin tamamlanması ve misafir kurumda okunan dersleri ve notlarını gösteren bu belge bazen doğrudan verilebilir veya misafir olunan üniversite tarafından doğrudan Fakülte/Bölüm/Yüksekokul Koordinatörüne, Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu'na gönderilebilir. Gelen "Transcript of Records"ın hem dersleri ve ECTS kredilerini, hem de ECTS notlarını göstermesi gerekmektedir.


Erasmus Öğrenci Faaliyet Raporu


Öğrenim Anlaşması/Sözleşmesi (Learning Agreement)


Katılım Belgesi (Certificate of Attendance)


Bu evraklar eksiksiz olarak teslim edildiğinde hibenin geriye kalan %20'lik pay öğrenciye ödenecektir.


Kaynak: Istanbul Uni.
İlginizi Çekebilecek Diğer Konular:
Diploma Eki (Diploma Supplement-DS) Nedir? Ne Sağlar?

Boğaziçi Üniversitesi-Socrates/Erasmus Programı İçin Öğrenci Grubu

erasmus suresi hibesiz uzatma??

sokrates programı??

Bilkent Üniversitesi-Socrates/Erasmus Programı İçin Öğrenci Grubu

Erasmus'a katılım hızla artıyor

Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Socrates/Erasmus Programı İçin Öğrenci Grubu

Kadir Has Üniversitesi-Socrates/Erasmus Programı İçin Öğrenci Grubu

İstanbul Üniversitesi-Socrates/Erasmus Programı İçin Tüm Bilgiler

Deniz Harp Okulu

ben eğitiyorum...çok mutluyum...
İmages
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  <span style='color: #FF0000'>Erasmus Programı ve Bologna Süreci</span> egitiyorum 1 632 01-31-2011 10:13 PM
Son Mesaj: egitiyorum
  Değişim öğrencisi olarak seçilmek için ne gibi özelliklere sahip olmam gerekiyor? egitiyorum 1 368 01-31-2011 10:12 PM
Son Mesaj: egitiyorum
  İTÜ-Socrates/Erasmus Programı İçin Tüm Bilgiler egitiyorum 1 874 01-31-2011 10:09 PM
Son Mesaj: egitiyorum
  Ege Üniversitesi-Socrates/Erasmus Programı İçin Tüm Bilgiler egitiyorum 1 773 01-31-2011 10:09 PM
Son Mesaj: egitiyorum
  Çukurova Üniversitesi-Socrates/Erasmus Programı İçin Tüm Bilgiler egitiyorum 1 662 01-31-2011 10:08 PM
Son Mesaj: egitiyorum

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir