Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Çanakkale Zaferi - Açılış Konuşması
Mesaj: #1


Çanakkale Zaferi - Açılış Konuşması
http://www.aruz.com/belge/yazdir.asp?id=303]

Şanlı tarihimizdeki kahramanlık destanlarından biri de Çanakkale Zaferidir. Bu zaferin milletimizin tarihinde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu büyük olay, âdetâ bu gün meydana gelmiş gibi hafızamızda taze ve canlıdır.

Çanakkale Zaferi, Birinci Dünya Savaşında kahraman askerlerimizin, cihanı hayrete düşüren bir îman ve kahramanlık destanıdır. Bu zafer, milletimizin, iman ve azminin, metanet ve gücünün açık bir göstergesidir.

Çanakkale Zaferi; ırkları, renkleri ve dilleri değişik çeşitli milletlerden oluşan; düşman ordularının Müslüman milletimizi yok etmek amacıyla karadan, denizden ve havadan üzerimize saldıran bir iman-küfür mücadelesidir.


Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa,
Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa,
Cehennem olsa gelen bağrımızda söndürürüz,
Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz.

diyerek bütün gücüyle düşmana karşı koyan milletimizin destanıdır.

Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Çanakkale’deki askerimizin manevi gücünü şöyle anlatıyor:


“Karşılıklı siperler arası sekiz metre, yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekiler, hiçbiri kurtulamayarak kâmilen şehit düşüyor. İkinci siperdekiler onların yerine geçiyor. Fakat ne kadar gıpta edilecek itidal ve tevekkül ki, ölenleri görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, hiçbir tereddüt bile göstermiyor, sarsılmak yok!... Okuma bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şahadet getirerek yürüyorlar. Bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren, şâyân-ı hayret bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebesini kazandıran, bu yüksek ruhtur.”

Çanakkale Zaferi, vatanı , bayrağı, milleti, dini ve devleti için canını Allah yolunda feda eden, böylece Allah rızasına eren şehitlerin destanıdır.

Çanakkale Zaferi, anaların biricik evladını, şefkat ve muhabbetle bağrına basıp;

Oğul, seni yetiştirdim, hizmet eyle vatana
Ak sütümü helal etmem saldırmazsan düşmana

diyerek cepheye uğurladığı; oğulun da anasının elini öperek;

Hakkını helal et şefkatli ana
Canım feda olsun kutsal vatana

diyerek karşılık verdiği, cefâkâr analar ile yiğit ve kahraman Mehmetçiklerin destanıdır.


Değerli Misafirler, Sevgili Öğrenciler,


Milli şairimiz Mehmet Âkif'in, Çanakkale şehitleri için yazdığı destansı şiirden bazı bölümler okuyarak hutbemi tamamlamak istiyorum.


"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor!
Bir hilal uğruna yâ Rab, ne güneşler batıyor!

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker,
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı, değer,

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhîdi,
Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi,

Ey şehit oğlu şehit! İsteme benden makber,
Sana ağuşunu açmış, duruyor Peygamber."


Bu duygu ve düşüncelerle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlık diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.

Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
Mesaj: #2


Çanakkale Zaferi Yazı-II
http://www.aruz.com/belge/yazdir.asp?id=305]

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Sevgili Öğrenciler,

Bugün 18 Mart2017 . Çanakkale'de yazılan vatan destanının 90. yıldönümü. Kutlu olsun.

Çanakkale Savaşları, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü, bir çağdaş, demokratik, laik, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda önemli bir aşamadır. Bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin temelleri Çanakkale Zaferi ile atılmıştır.

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Sevgili Öğrenciler,

19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında, politik gelişmelerini tamamlayan Avrupa devletleri arasında tırmanan rekabet, yayılmacı arayışlara dönüşmüştü. Avrupalı Devletler büyük bir ham madde krizine girdiklerinden, yeni pazarlara ve hammadde kaynaklarına sahip olmak için emperyalist politikalar izlemeye başlamıştı. Bu politikalar sonucunda I. Dünya Savaşı patladı ve insanlık, tarihin görmediği, yaşamadığı acılarla tanıştı.

Giderek zayıflamakta olan Osmanlı İmparatorluğu' nun elinde bulunan Orta Doğu bölgesinin zengin petrol yatakları, Avrupalı devletlerin dikkatini çekmekteydi. Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına girmesiyle birlikte, İttifak kuvvetleri Osmanlı Devletine karşı şiddetli bir saldırıya geçti.

Birinci Dünya Savaşında açılan cepheler içinde kuşkusuz Çanakkale en önemli yeri teşkil etmektedir. Başlangıçta Çanakkale'nin kısa zamanda ele geçirileceğini düşünen ittifak kuvvetleri, zaman ilerledikçe hiç ummadık bir savunmayla karşılaştılar. Kahraman Türk askerinin, bütün yoksulluk ve yoksunluklara rağmen cansiparene şekilde savaşması, ve Mustafa Kemal'in dehası ittfak devletlerinin hiç ummadıkları bir bozguna uğrattı;Ruh maddeyi, toprak tabyalar çelik kaleleri yendi; Çanakkale geçilemedi.

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Sevgili Öğrenciler,

18 Mart 1915’de düşmanın püskürtülmesi ile sonlanan Çanakkale Savaşları’nın sonuçları hem kendi tarihimiz, hem de dünya tarihi açısından önemli sonuçlar doğurmuştur. Boğazlar’dan yardım alamayan Çarlık Rusya iç çelişkilerine yenik düşmüş ve tarihe karışmıştır. Böylelikle Bolşevik devrimi başarılı olmuş, tarihin akışı değişmiştir.

Çanakkale zaferinin bir diğer önemli sonucu ise, diğer sömürge durumundaki ülkelere örnek olması ve onların da bağımsızlık mücadelesine girişmelerine yol açmasıdır. Emperyalizme karşı girişilen bağımsızlık ve özgürlük savaşımlarında, Çanakkale zaferi örnek oluşturan, cesaret verici bir emsal olarak kabul edilmiştir.

Çanakkale Savaşları, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcına neden olmasından dolayıdır ki Türk tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Tüm yoksulluk ve yoksunluklara karşı “Çanakkale geçilmez” sözünün gerçeğe dönüşmesi, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’na kalkışmasında önemli bir işlev görmüştür.

Çanakkale’de bozguna uğrayan İttifak Devletleri, Kurtuluş Savaşı’na direkt olarak müdahale edememişlerdir; Çanakkale zaferi Lozan’da pazarlık gücümüzü artırmıştır. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Çanakkale zaferinden aldığı güçle, milli mücadelenin başına geçerek, ulusu etrafına toplamıştır.

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Sevgili Öğrenciler,

Tarihi gidişe böylesine ağırlığını koyan Çanakkale Savaşları’nın başlangıcında, ittifak devletlerinin niyeti, Anadolu topraklarını sömürgeleştirmekti.

Bugün içinde yaşadığımız dönemde Türkiye' de, yine bazı guçler, birtakım hayaller peşinde olsalar dahi, hiçbir güç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet varolmasını engelleyemeyecektir. Çünkü, Türkiye Cumhuriyetinin uniter devlet olma şeklindeki tarihi tercihi ve ulusal anlaşmamız, Türkiyenin her köşesinden her yaşta, her cinste, her kökenden insanımızla kazanılan İstiklal Savaşımız sırasında oluşmuştur.

Etnik köken ve mezhep ayrılıklarını ön plana çıkaranlar, din duygularını sömürenler, ülke içinde karmaşayı hedefleyenler, bu emellerine ulaşamayacaklardır. Çünkü, büyük Türk Milleti en zor şartlarda dahi, kendine yönelik içten ve dıştan gelen saldırılara göğüs germiş, Atatürk'ün etrafında birleşmiştir. İşte bu yüzden, Atatürk ilke ve inkılâpları, ulusumuzun güvencesi ve garantisidir.

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Sevgili Öğrenciler,

Sözlerimi bitirirken, Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında canlarını hiçe sayarak vatan uğruna şehit olanları bugün yine rahmetle anıyor,hepinize saygılar sunuyorum.

Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
Mesaj: #3


Türk'ün Şanlı Tarihi -

Yazı - Seviye: Lise

http://www.aruz.com/belge/yazdir.asp?id=306]

"Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak.
Neler yapmış bu millet en yakın tarihe bir sor, bak."

Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan, hiç bir milletin esareti altına girmemiş ve girmeyecektir. Türk milleti var oldukça bu eşsiz vatan, sonsuza dek bizim olacaktır.
Şanlı tarihimize şöyle bir baktığımızda, Türk milleti var olduğundan beri vatansız ve bayraksız yaşamamıştır. Vatan sevgisi ve hürriyet aşkı, Türk Milletinin karakterini oluşturur. Bu millet, bu değerler uğruna, bir tarih boyunca savaşmıştır. En önemlisi de yenilmez gücünü ve eşsiz imanını bütün dünyaya 1915'te en sert bir şekilde, Çanakkale'de göstermiştir.
Koskaca bir dünyaya Türk'ün gücünü işte, bu topraklarda gösterdik. Her alanda gelişmiş ve ilerlemiş Avrupa'yı, imkansız ve çaresiz haldeyken bile işte, bu topraklarda perişan ettik. Dünyanın çeşitli yerlerinden gayesizce ve bilinçsizce savaşmaya gelen binlerce insana, insanlığı ve mertliği burada gösterdik. Koskaca Avrupa'yı yenilmez iman gücümezle bir anda yok ettik. Böylece, Türk'ün şanlı tarihine, tarihimizin en büyük savaşlarından, Çanakkale Savaşlarını da katmış olduk.
Türk tarihinin en kanlı savaşlarından biri olan bu savaş, gücümüzü son bir defa dünyaya kanıtlamıştır. Büyük komutan ve eşsiz bir insan olan M. Kemal'i, milletimize kazandırmıştır. Bağımsızlık savaşımızın başlamasında odak noktayı oluşturmuştur.
Her adım atışımızda içimizi coşkun duygularla kaplayan bu yer, koynunda barındırdığı yüz binlerce şehitleriyle, Türk'ün ve dünyanın göz bebeğidir. Bunca başarılara imza atan Çanakkale, kalbimize eşsiz bir yere sahiptir.
Kuvvetli bir iman ile, aşılamayacak hiç bir engel yoktur. Bizde var olan bu coşkun vatan ve millet sevgisi, dünya durdukça bizimle birlikte yaşayacaktır. Milli duygularımızı bir kez daha uyandıran bu savaş, tarihimize en güzel şekilde geçmiştir. Bu savaş milli tarihimizin, en önemli kısmını oluşturur.

Hatice Avcı
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
Mesaj: #4


Şanlı Tarihimizinden Altın

Bir Sayfa - Yazı

http://www.aruz.com/belge/yazdir.asp?id=307]

Çanakkale Zaferi... Şanlı tarihimizde bir altın devir...

Tarihin en kanlı savaşlarından biri olan ve yaklaşık dokuz ay süren bir amansız mücadelenin iman ve azimle kazanılmış zaferi...

Doğum tarihi 18 Mart 1915 olan bu büyük zafer kolay elde edilmedi. Bayrağımızın Çanakkale Kalesi'nde bir dalgalanışını görebilmek için yine pek çok şehit verildi, vatan yoluna canlar serildi.

Çanakkale Savaşları, büyük bir zaferin temeli, Türk tarihinin alın yazısını değiştiren bir kahramanlık destanıdır.

Birinci Dünya Savaşı'nda itilaf Devletleri'nin amacı, Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'u ele geçirmek ve böylece ortakları Rusya'ya gerekli askeri yardımı gönderebilmekti. İşte bu yüzden İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin 18 Mart 1915 'te genel bir saldırıyla boğazı geçmesi tasarlandı. Ama bu, vatan için kanlarını son damlasına kadar vermeye hazır olan Mehmetçiklerimiz olduktan sonra kolay değildi.
18 Mart günü İngiliz ve Fransız gemilerinden oluşan donanma Boğaz'da gözüktü. Boğaz'ı geçme girişiminde bulundu. Fakat Yüzbaşı Hakkı Bey komutasındaki Nusrat Mayın Gemisi'nin 7-8 Mart gecesi Boğaza döşediği mayınlar planlarını alt üst etti.
Düşman gemilerinin pek çoğu bir yandan mayınlara çarpmaları, bir yandan da Türk topçularının isabetli atışlarıyla battı, diğerleri de harap bir hale geldi.
18 Mart saldırısı, Çanakkale Boğazı'nın karadan yardım görmedikçe geçilemeyeceğini çok kesin bir şekilde gösterdi.

Çanakkale Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin çarpıştığı on cepheden sadece biriydi fakat Türk bayrağının sonsuza dek bu vatan üzerinde dalgalanacağını göstermeye yetti.
Türk ordusu bu cephede toplu, mermili sayıca kendilerinin iki katı fakat yürekçe kendilerininkinin yarısına bile sahip olmayan düşmanı iman ve azimle yenmesini bilmiştir.

Çanakkale Savaşları yaklaşık dokuz ay sürdü. Savaşlar iki taraf için de büyük kayıplara sebep oldu. Türklerin kaybı ikiyüz elli bin, itilaf devlerinin de bir o kadardı.

Bu mücadelenin sonunda 250.000 Türk askerinin canına mal olan Çanakkale Zaferi elde edildi.

Çanakkale Zaferi, Mustafa Kemal'in " Size ben taarruz etmretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar gelebilir." emriyle bütünleşen Türk askerinin eseridir.
Çanakkale Zaferi, vatan ve bağımsızlık için atan kalplerde 1914 yılında başlayan bir yangının ferahlığıdır.

Çanakkale Zaferi, milli birlik ve beraberliğin, en büyük gücü bile nasıl devirdiğinin en güzel kanıtıdır.

Ve Çanakkale Zaferi, Türk milletinin en büyük gururudur.

Bu büyük zaferi anlatabilmek o kadar zor ki... kelimeler yetersiz, sayfalar az geliyor. Belki de bu kadar çok şey yazmaktansa, yazdığım ufacık bir şiirle bunu anlatabilmek daha kolay ve daha anlamlı. Çünkü bu zafer büyüktür, bu zafer gururumuzdur. Bu zafer şanlı tarihimizden bir altın sayfadır.

TARİHİMİZİN MEDAR-I İFTİHARI Donuk mavi gözlerini çevirdi Boğaz'a. Gökyüzü kurşundu, bulutlar yağmur yüklü... Derin derin düşündü: Uğruna bu kadar can verilen bu vatan, Bundan sonra düşman eline mi kalacaktı?

Ertesi sabah... 18 Mart sabahı, düşmanın ölüm tarihi oldu. Mayınlar düşmana fırsat vermedi. Deniz azdı, deniz köpürdü zaferimizden. Düşman gemileri bir bir serin sulara gömüldü.

Yükselen top sesleri muharebe için değil, Altın zaferimizi kutlamak içindi. Millit coşkulu, millet gözüyaşlı fakat sevinçten bu kez. Mehmetçik gösterdi ki gözü dönmüş düşmana; "Çanakkale geçilmez!"

Ayfer Gülsoy
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Uluslararası Irk Ayırımı İle Mücadele Günü (21 Mart) Programı, Şiirleri, Yazıları, Konuşması volkan 1 693 02-01-2011 02:31 AM
Son Mesaj: volkan
  Şehitler Günü - 18 Mart (Çanakkale Deniz Zaferi) Programı, Şiirleri, Yazıları ve Konuşmaları volkan 1 596 02-01-2011 02:27 AM
Son Mesaj: volkan
  18 Mart Çanakkale Zaferi doküman HarunBarış 4 2,596 03-06-2008 08:48 PM
Son Mesaj: eyasminc
  18 Mart Çanakkale Zaferi İle ilgili şiirler onur 18 14,428 02-19-2008 07:19 PM
Son Mesaj: onur

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir