Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Biyoloji Zümre
Mesaj: #1
ATATÜRK LİSESİ

2007-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

I. DÖNEM BİYOLOJİ VE SAĞLIK BİLGİSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

1. Sedat AKBULUT (ZÜMRE BAŞKANI)

2. Havva GENÇ (Biyoloji öğretmeni)

3. Arzu TAN (Biyoloji öğretmeni )

TOPLANTI YERİ: Öğretmenler odası

TOPLANTI TARİHİ: 18.09.2017 Saat : 14:00

GÜNDEM MADDELERİ:

1. Yoklama yapılması

2. Yazman Seçimi

3. Zümre başkanının açılış konuşması

4.Milli Eğitim Temel Kanunu’ nun okunması, Milli Eğitim Temel Kanunundan Milli Eğitimin genel amaçlarının incelenmesi ve 2093 S.T.D.,den zümre toplantılarının yapılma esaslarının incelenmesi.

5.2017 -2017 Eğitim -Öğretim Yılının biyoloji zümresi olarak değerlendirmesinin yapılması

6. Biyoloji ve Sağlık Bilgisi derslerinin müfredat programlarının incelenmesi.

7. Derslere ait yıllık planlar yapılırken dikkat edilecek hususlar ve eğitim öğretimin planlı yürütülmesine ait 2485,2469,2551,2560 S.T.D. DE yayınlanan yönetmeliklerin okunması.

8. Atatürk İlke ve İnkılaplarının Atatürkçülük konularının ders programlarına aktarılması.

9. Dersin / okulun amacı ve öğrencilere kazandırılmak istenen davranışlar

10. Öğretim metotlarının tespiti ve ders işlenirken dikkate alınması gereken ana maddeler.

11. Yapılacak yazılı ve sözlü yoklamalar ve ortak seviye belirleme sınavları ile ölçme ve değerlendirmede dikkatae alınacak hususlar.

12. Başarıyı arttırmak için uygulanacak yöntem ve teknikler

13. 2017 – 2017 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde yer alan özel günlerde yapılacak ders içi ve ders dışı faaliyetler.

14. Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği.

15. Ödev verme ve ödev konularının tespiti

16. Deney,gezi-gözlem esaslarının belirlenmesi

17.Laboratuarda yapılacak çalışmalar ve laboratuardan yeterince faydalanma, laboratuar kullanma programının çıkarılması

18. Dilek ve temenniler,kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1. Yoklama yapılması:

Zümre başkanı SEDAT AKBULUT sağlık ve başarı temennisiyle toplantıyı açtı. Yapılan yoklama da tüm biyoloji öğretmenlerin toplantıya katıldığı tespit edildi.. Yoklama çizelgesi imzalanarak toplantıya başlandı.

2. Yazman Seçimi:

Zümre yazmanlığına biyoloji öğretmeni Arzu TAN seçildi.

3. Zümre başkanının açılış konuşması:

Zümre Başkanı SEDAT AKBULUT söz aldı :

2006-2017 Eğitim Öğretim Yılını geride bırakmış bulunmaktayız. Öncelikle2017 -2017 Eğitim Öğretim Yılının hepimize hayırlı olmasını dilerim. Geçtiğimiz yıl lise son sınıf öğrencilerimiz ÖSS sınavında % 10 oranında başarılı oldular. Bir kısım öğrencilerimiz de yüksek puanlı okullar tercih ettiklerinden dolayı kazanamadılar. Bu şanssızlıkların dışında başarılı bir yıl geçirdiğimizi söyleyemeyiz. Pek çok sebepten dolayı gerek Türkiye genelinde ve gerekse okulumuzda BİYOLOJİ sorularının ÖSS de yapılma oranı düşüktür. Okulumuz olarak öğrencilerimizin biyoloji netlerini yükseltmek ve ÖSS başarısını artırmak için elimizden geleni yapmalıyız. Öğrencilerimize branşlarımıza yönelik test tekniklerini kavratmalıyız. Ders saati dışındaki zamanlarda da öğrencilerimizin çözemediği sorularını çözmeliyiz.

Lise son öğrencilerine derslerde örnekleri bol miktarda test çözerek test tekniklerinin kavratılması bu sorunu çözmede faydalı olacaktır.

4. Biyoloji zümre başkanı SEDAT AKBULUT tarafından 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu okudu ve kurul tarafından incelendi;

Türk Milli Eğitim Sistemini düzenleyen genel esaslar, Türk Milli Eğitiminin amaçları ve Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri açıklandı.

Bazı maddeler üzerinde önemle duruldu. Bu maddeler:

III.Madde : Milli Eğitimin temel amacı

IV.Madde : Genellik ve eşitlik

X.Madde : Atatürk İlke ve İnkılapları ve Atatürk Milliyetçiliği

XLIII.Madde:Öğretmenlik

ayrıca 2093 S.T.D. incelenerek zümre toplantıları yapılma esasları okunarak gözden geçirildi.

5.2017 -2006Eğitim – Öğretim Yılının biyoloji zümresi olarak değerlendirmesinin yapılması

2017 – 2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda tüm sınıflarda konuların yıllık planlara uygun olarak tamamlandığı ve yapılan zümre toplantılarında belirlenen laboratuar çalışmalarının yapıldığı görüldü. Bu pratik çalışmaların öğrenmeyi daha kolay hale getirdiği ve ders başarısını arttırdığı saptandı.

Öğrencilerin genel olarak ders başarılarının iyi olduğu görüldü. Öğrencilerin bilgilerini takviye etmek için ek dersler verildiği ve konuların başında o konuyla ilgili geçmiş bilgilerin tekrar edildiği belirtildi.

9.sınıflarda biyoloji dersinde başarılı olan öğrencilerin % si = 65

9.sınıflarda sağlık bilgisi dersinde başarılı olan öğrencilerin % si=95

10. sınıflarda biyoloji dersinde başarılı olan öğrencilerin % si=90

11. sınıflarda biyoloji dersinde başarılı olan öğrencilerin % si=85

YD 10. sınıflarda biyoloji dersinde başarılı olan öğrencilerin % si=100

YD 11. sınıflarda biyoloji dersinde başarılı olan öğrencilerin % si=95

Öss sınavında son sınıf öğrencilerimiz alınan istatistiki sonuçlara göre ;

Sayısal sınıflarda;

Sayısal 1 alanında ortalama net sayısı : toplam 7 sorudan 4 net ortalaması

Sayısal 2 alanında ortalama net saysısı: toplam 7 sorudan 3 net ortalaması

Elde etmişlerdir.

Öss sonuçlarında başarı yeterli olarak görülmediğinden bu konu üzerinde çalışmaların arttırlması ve zümre toplantısnda bu konuya yönelik alınan kararların ciddi bir şekilde uygulanması gerektiği önemle vurgulandı.

6. 2485 S.T.D. de yer alan biyoloji lise1, lise2, lise3 programı okunarak incelendi .

9. ve 10. sınıflardaki biyoloji dersinde talim ve terbiye kurulunun 23/12/1997 tarih ve 169 sayı ile kabul edilen öğretim programından:

9. SINIFLARDA

-2000,li yılların bilimi biyoloji

-Canlıların Temel Bileşenleri

-Canlılığn Temel Birimi Hücre

-Canlılığın Çeşitliliği ve Sınıflandırma

10. SINIFLARDA

-Bir Bilim olarak Biyoloji

-Ekoloji , Dünya Ortamı ve Canlılar

-Canlılarda Davranış

-Hayatın Başlangıcı ile ilgili görüşler

-Üreme

-Gelişme Büyüme

11. SINIFLARDA

-Dokular

-Denetleyici ve Düzenleyici sistemler

-Destek ve Hareket sistemleri

-Sindirim sistemleri

-Taşıma ve Dolaşım sistemleri

-Solunum sistemleri

-Boşaltım sistemleri

Biyoloji dersi işlenirken öğrencilerin:

a)Bilim ve bilimsel olarak özelliklerini kavratmak

b)Canlılar alemindeki çeşitliliği kavrayabilmesi ve insandaki özellikler detaylı olarak kavratmak

c) Canlılarla ilgili kavramları , bağlantı kurarak kavraması yapı özellik ve fonksiyonlarını kavratmak

d)Bilimsel olaylar arasında ilişki kurdurmak

e)Ders araç-gereçlerini amacına uygun kullandırmak

f)Bağımsız olarak deney düzenleyip uygulatmak ve sonuçlarını bilimsel olarak yorumlamak ve deney planı yapmak

g)Toplum ve ailesine zararlı olabilecek kalıtsal hastalıkların tedbirlerini zamanında almak gibi esaslara uyulmasına karar verildi.

Sağlık Bilgisi dersinde Talim Terbiye Kurulunun 19/12/1996 tarih ve261 sayılı kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.2469 S.T.D. de yayınlanan Sağlık Bilgisi dersi müfredat programı okunup incelendi.Konuları aşağıdaki gibidir:

-Sağlık Kavramı

-Sağlıklı Hayatın Temeli

-Büyüme Gelişme Ruh Sağlığı

-Sağlığa Zararlı Alışkanlıklar

-Aile Hayatı

-Bulaşıcı Hastalıklarla ilgili Temel İlkeler

-Kazalar ve İlkyardım

7. Yıllık planlar yapılırken 2485, 2469, 2551, 2560 S.T.D. incelendi. Eğitim –öğretimin planlı yürütülmesi kararlaştırıldı.Yıllık plan ve ders planı örneği gözden geçirildi

Yıllık ve ders planları hazırlanırken dikkat edilecek hususlar:

I- Yıllık planlar hazırlanırken dikkat edilecek hususlar:

a- Konular tüm eğitim öğretim yılına eşit olarak dağıtılacak,

b- Her konuya ayrılacak ders saati açık olarak belirtilecek,

c- Konulara uygun olarak Atatürk İlke ve İnkılâpları yıllık planlara yazılarak derslere yansıtılacak,

d- Yöntem ve teknikler ayrıntılı olarak yazılacak (uygulama, inceleme, gözlem, sözlü anlatım, soru – cevap, tümevarım, tümdengelim, illüstrasyon, demonstrasyon, kıyas, grup tartışması vb.)

e- Mevcut araç – gereçler göz önünde bulundurularak yapılabilecek deneyler belirlenecek,

f- Sınav haftaları yıllık planlara yazılacak,

g- Fotosentez konusunda fizik, organik ve inorganik maddeler konusunda kimya, önemli gün ve haftalarla ilgili olarak tarih, kalıtım konusunda matematik, ekoloji konusunda coğrafya, göz ve kulak konularında fizik zümreleriyle işbirliği yapılacak,

II- Ders planları hazırlanırken dikkat edilecek hususlar:

a- Günlük planın uygulanacağı; sınıf,süre, tarih belirtilecek,

b- Hedefler net olarak belirtilecek,

c- Konunun özeti yazılacak,

d- Önceki konularla ve güncel olaylarla bağlantı noktaları belirtilecek,

e- Konuyu pekiştirecek örnek sorular yazılacak,

f- Şekil ve grafikler çizilecek,

g- Günlük planın değerlendirilmesi yapılacak, bu bağlamda özellikle ayrılan süre içerisinde günlük planın uygulanıp uygulanamadığı, uygulandı ise ne kadar sürede bitirildiği belirtilecek.

h- Ders anlatımında uygulanacak yöntem ve teknikler belirtilecek

8. 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yer alan Atatürk İlke ve İnkılâpları ile ilgili hususlar biyoloji zümre başkanı SEDAT AKBULUT tarafından okundu.

Biyoloji öğretmeni Havva GENÇ Atatürk İnkılâplarının hedeflerini ayrıntılı olarak açıkladı. Bunlardan özellikle Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak, demokrasinin Türkiye’de yerleşmesini sağlamak, Türkiye’de milli egemenlik ilkesini yerleştirmek ve Atatürk İlkelerinin yerleşmesi için zemin hazırlamak hedefleri üzerinde durdu ve şöyle devam etti :”Türkiye Cumhuriyeti’ni idare edecek nesillerin vasıfları çizilmelidir. Öğrencilerin de görüşleri alınarak katılımları sağlanmalıdır. Atatürk ilke ve inkılaplarının işlenmesinde önemli gün ve haftalarla paralellik sağlanmalıdır. Örneğin Cumhuriyet Bayramının olduğu hafta içinde mutlaka Cumhuriyetçilik ilkesi üzerinde durulmalı ve Atatürk’ün ifadeleri ile Cumhuriyetçilik tanımlanmalıdır.

Bunun dışında bazı konularla ilgili Atatürk’ün sözleri mutlaka aktarılmalıdır”.

Konuların ilgisine göre ; yeri geldikçe:

a)Atatürk ün Bilim ve Teknik için sınır yoktur özdeyişi

b)Atatürk ün Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.özdeyişi,

c)Atatürk ün Hakiki rehberimiz ilim ve fen olacaktır şeklindeki sözleri

Atatürkçü düşünce sisteminde yer alan ;

a)Akılcı bilimci davranışın önemi

b)Dayanışmanın Milli birlik ve Beraberlik yönünden önemi

c)Akılcılığın gerçekçilik ve yapıcılıkla ilişkisi

d)Akılcılığın sorumlulukla ilişkisi

açıklamalarında bulunup üzerinde durulacaktır.

9. Biyoloji öğretmeni:Arzu TAN tarafından Genel liselerinin yönetmeliği okunarak bu yönetmeliğe uygun öğrenciler yetiştirilmesi doğrultusunda;

a)Türkçeyi düzgün kullanarak , öğrencilere örnek olmak,

b)Derslere yardımcı kaynak kitaplar getirilerek öğrencilerin çok yönlü düşünmelerine örnek olmak

c)Kılık –kıyafette her zaman düzgün görünümlü olmak hususlarına uyulması kararlaştırıldı.

Biyoloji ve Sağlık Bilgisi dersinin genel amaç ve ilkeleri şu şekilde belirlendi:

Biyoloji/ Genel AMACI: Bilim toplumunu oluşturacak bireylerin karşılaştıkları problemlere bilimsel yaklaşmak çözüm bulma alışkanlığının kazandırılması.

İlkeler:

a)Canlıların yapısını kavrama

b)Çevreyi tanıma,koruma ve çevrenin insan hayatındaki önemini kavrama

c)Ülkemizin biyolojik zenginliklerini tanıyarak çevre bilinci ile kaynakları doğru kullanma

d)Sağlıklı yaşama bilinci kazanma

e)Hayatı boyunca karşılaştığı sorunların çözümüne bilimsel yöntemle yaklaşma ve bilimsel düşünme

f)Türkiye’nin karşılaştığı sorunlara çözüm önerilerinde bulunma

g)Edindiği bilgilerin günlük hayatla bağlantısını kurma

Sağlık Bilgisi: Salık eğitimi davranış değişikliğini amaçlar . Sağlığı geliştirmeye yönelik olarak :

-Bireylerin gönüllü uyumu ile birlikte davranmaya yatkınlığını arttırmayı planlar

-Etkin bir sağlık eğitimi , düşünce ve kavramada değişiklik yapmayı , davranış ve yaşam birliği değişikliğini amaçlar.

-Bireysel olarak ve toplum sağlığını olumlu yönde geliştirmek için bilinmesi ve yapılması gerekenleri bilgi, tutum ve davranış haline getirmeyi ilke edinir.

10. Ders işlenirken anlatım, soru cevap , tartışma demonstrasyon, deney gözlem, beyin fırtınası, gibi tekniklerin uygulanmasına ve konulara uygun olarak etkinlikler düzenlenerek derslerin yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilecektir:

-Öğrenciler bilimsel çalışmalara yönlendirilerek, deney sonuçları sınıfta tartışılacak

-Derslerin başında bir önceki konunun tekrarı yapılacak

-Bölüm başında ve bölüm sonunda kavram yanılgısını önlemek için kavram ağı ve kavram haritaları oluşturularak kavramların pekiştirilmeleri sağlanacak.

-Sürekli gelişen biyoloji bilimindeki ( Bilim – Teknik Dergisinde) yer alan gelişmeler incelenecek.

-Öğrencilere deney yaptırılarak, deney sonuçları deftere yazılacak,ilgili şekiller çizilerek ,deney planı yapılacak.

-Konuların özelliğine göre bilgisayar, tepegöz, CD, ler ,konuyla ilgili maket ve levhalar ile ders işlenecek.

-Öğretmen merkezli değil öğrenci merkezli öğrenme ön plana çıkarılacaktır.

-Her ünite tamamlandığında , ünite ile ilgili test soruları gerek CD den , gerekse test kaynaklarından sınıfta birlikte çözülecek öğrencilerin derse katılımı ve verdiği cevapların değerlendirilmesine karar verildi

Ders işlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar.

A) Dersin başında yoklama yapılması ve sınıf defterinin yıllık plana uygun olarak ayrıntılı şekilde doldurulması

B) Ders planların mutlaka hazırlanması

C) Derslerin yıllık ve ders planlarına uygun olarak işlenmesi

D) Dersin başında bir önceki dersin kısaca tekrarının yapılması

E) Ders işlenirken öğrencilere sık sık konu ile ilgili sorular sorularak derse ilginin arttırılması

F) Ders başında öğrencilere konuya hazırlık soruları sorulması

G) Tahtanın düzenli olarak kullanılması.

H) Konuyla ilgili güncel örneklerin verilmesi

İ) Derslerin mümkün olduğunca deneylerle desteklenmesi

J) Konularla ilgili olarak özellikle son sınıflarda sınavlarda çıkmış soruların ve diğer test sorularının çözülmesi

K) Ders bitimine 10 dakika kala anlatılan dersin kısaca tekrar edilmesi

L) Anlatılan konu ile ilgili önemli kısımların kısa notlar şeklinde yazdırılması

M) Gelecek derste anlatılacak konuların araştırma olarak verilmesi

11. Biyoloji derslerinde 9.VE 10 SINIFLAR için 2 yazılı yoklama 11.sınıflar için 3 yazılı yoklama, sağlık bilgisi dersi için dönemde 2 yazılı , Sözlü yoklamaların bir dönemde en az bir defa yapılması, sözlü yoklama için ders saatinin tamamının ayrılmaması ve öğrenciye aldığı sözlü notunun hemen söyleneceği belirtildi. Ayrıca lise 1. sınıfların 1.dönem ve 2 .dönem 2. yazılıları ve lise 2.sınıfların 2.dönem 2.yazılılarının ortak yapılmasına karar verildi.Yazılı sınavlara girmeyen öğrencilerin sınav bitiminde idareye bildirilmesi, eğer geçerli mazereti varsa sınav hakkı tanınmasına karar verildi.

***Ders öğretmenlerinin sınav sonuçlarını soru analizi yaparak dersin işlenildiği sınıflarda hangi konuyla alakalı sorularda başarısızlığın olduğunu tespit ederek gerekli takviye ve pekiştirmeleri yapmasına karar verildi.***

• Sınav sorularının öğrencilerin başarısını ölçecek özellikte olmasına,

• Soruların kısa ve anlaşılır olmasına,

• Normal klasik sınavlarda soru sayısının 8-10 adet, kısa cevaplı sorularda ise 10-20 arasında olmasına,çoktan seçmeli testlerin muhakkak uygulanarak öğrencilerin öss ye yönelik alıştırma yapmalarına imkan sağlamalarına,

• Soruların işlenen konuların tamamını kapsaması ve homojen dağılmasına,

• Değerlendirmede cevap anahtarlarının ayrıntılı bir şekilde önceden hazırlanmasına,

• Her soruya tam puan verilerek puanlamanın ayrıntılı olarak yapılmasına,

• Sınav tarihlerinin en az bir hafta önceden duyurularak sınıf defterine işlenmesine,

• Sınavların öğrencilerin tatillerden dolayı eve gitmelerini önlemek amacıyla tatile yakın zamanda yapılmasına,

• Sınav sorularının sınavdan sonraki ilk derste cevaplanarak çoğunluğun yanlış yaptığı soruların belirlenmesi ve bu sorularla ilgili konuların tekrar edilmesine,

Öğrencilerin derse olan ilgilerinin ve dersteki faaliyetlerinin arttırılması için olumlu yönde sözlü notu verilmesine karar verildi.

12. Öğrencilerin başarılarını arttırmak için;

a)Öğrencilere planlı çalışma alışkanlığı kazandırılacak

b)Öğrencileri derse adapte edebilmek için, bir önceki yılın konularını özetleyici nitelikte açıklamalar yapılacak.

c)Özel görüşmeler yapılarak, başarısız öğrencilerin başarısızlık nedenleri tespit edilecek

d)Derse hazırlıklı gelmeleri sağlanacak

e)Öğrenciye disiplinli ve planlı çalışma alışkanlığı kazandırmak amacı ile günlük ödevler verilecek.

f)ÖSS ye hazırlık test soruları getirilerek sınıfta çözülecek.

g)Derslerde her konunun günlük hayatla bağlantısı kurularak konuların akılda kalma olasılığı yükseltilecek.

13. Eğitim öğretim yılı içinde yer alan özel günler aşağıdaki şekilde tespit edilerek bu günlerin anlam ve öneminin derslerde belirtilmesine, bu günlerin yıllık planda yer aldığı şekilde sınıf defterlerine işlenmesine ve öğrencilere bilgi verilmesine karar verildi. Bu konu ile ilgili olarak tarih zümresi ile işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

29 kim Cumhuriyet Bayramı

30 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

14. Edebiyat öğretmenleri ile her konuda, güzel konuşma ve yazma alışkanlığının kazandırılması amacıyla işbirliği yapılacak.

-Kimya dersi öğretmeni ile 9. sınıflarda inorganik ve organik bileşikler ve kimyasal bağlar konularında,

-Sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda, sağlık ocağı doktorlarından ;

-Ağız ve diş sağlığı konusunda, ilçemizdeki diş hekimlerinden,

-Sağlık dersi konularında, doğal afetlerin ruh sağlığına etkileri konusu işlenirken, Sivil savunma ilçe müdürlüğünden

-Kimya dersi öğretmeni ile10. sınıflarda kemik doku ,polarlaşma,besinlerin sindirimi

-TC inkılap tarihi dersi öğretmeni ile milli bayramlarımızın haftalarında bunların önemi konusunda bilgi vermesi için

-Fizik dersi öğretmeni ile yd11.sınıflarda fotosentez konusunda

-Matematik dersi öğretmeni ile yd11. sınıflarda kalıtım konusunda olasılık hesaplamalarında

-Coğrafya öğretmeni ile 10. sınıflarda Ekoloji-Dünya ortamı ve canlılar konularında işbirliği yapılacaktır.

15. Öğrencilere verilecek yıllık ödevlerin araştırmaya ve fen bilimleri derslerini sevdirmeye yönelik konuları kapsaması kararlaştırıldı. 2104 sayılı tebliğler dergisinde belirtilen esaslara uygun olacak şekilde öğrencilere yıllık ödevlerin aşağıdaki konulardan seçilerek verilmesine karar verildi:

a)Öğrenciye farklı konuda ve istediği doğrultuda ödev verilecek

b)Ödev takibinde aylık kontroller esas alınacak

c)Ödevler 8 sayfadan az 15 sayfadan fazla olmayacak

d)Ödevler el yazısı ve mürekkepli kalem ile yazılacak,

e)Şekil grafik ve resimler kitaplardan alıntı olabilecek

f)Ödev alan öğrencilere ödev konuları verildiği tarih bir tutanak olarak verilecektir.

g)Ödev sonunda en az 1 sayfa konu hakkında öğrencinin düşünceleri ve yaptığı çalışmalar yazılmış halde bulunacak.

BİYOLOJİ

Lise 1. Sınıflar:

• Biyolojinin önemi ve geleceği

• Biyoloji bilimindeki gelişmelerin insanlığa katkıları

• Dengeli beslenmede vitaminlerin ve minerallerin önemi

• DNA modelinin yapılması

• Virus modeli

• Ülkemizdeki şifalı bitkiler

• Ülkemizin biyolojik zenginlikleri

Lise 2. Sınıflar(NORMAL 4. YILLIK LİSE 2. SINIFLAR İÇİN)

• Erkekte ve kadında kısırlığın nedenleri ve tedavisi

• Tüp bebek olayını açıklayınız

• Doku ve organ nakli nasıl olur

• Kanserin nedenleri ve tedavisi

• Biyoteknolojinin uygulama alanlarını açıklayınız

• Ülkemizin biyolojik zenginlikleri

Lise 3. SınıflarSad NORMAL 4. YILLIK LİSE 3. SINIFLAR İÇİN)

• Biyoloji bilimine katkıda bulunan Türk bilim adamlarının kısaca hayat hikayeleri ve biyoloji bilimine katkıları

• Türkiye’de biyolojik önem taşıyan milli parklar ve özellikleri

• Sınıftaki öğrencilerin kan gruplarının belirlenmesi

• İnsanda hormonal bozuklukların sebepleri ve tedavisi

• AİDS hastalığının bulaşma yolları, belirtileri ve tedavisi

• Sinir sisteminin yapısı ve özellikleri

• Bitkilerdeki hormonal mekanizmanın gelişme üzerine etkisi

• Dış dünya ile duyu organlarımız arasındaki sınırlar

Lise 3. Sınıflar: (YDA SINIFLARI İÇİN)

• Erkekte ve kadında kısırlığın nedenleri ve tedavisi

• Tüp bebek olayını açıklayınız

• Doku ve organ nakli nasıl olur

• Kanserin nedenleri ve tedavisi

• Genetik mühendisliğinin uygulama alanları

• Genetik kopyalama olayını açıklayınız

• Biyoteknolojinin uygulama alanlarını açıklayınız

• Gen klonlaması

• Genetik ıslah

• Gıda sanayii ve sağlığa etkileri

SAĞLIK BİLGİSİ:

• Sigaranın insan sağlığına verdiği zararlar

• Alkolün insan sağlığına verdiği zararlar

• Çevremizde görülen salgın hastalıklar

• Bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları

• Kazalarda ilkyardım uygulamaları

• Halk arasında kültürel olarak yerleşmiş olan sağlığa zararlı davranışlar.

Ödevler Ekim ayının 4. haftası verilecek ,Nisan ayının 3. haftası toplanacaktır

Ödev değerlendirme kriterleri şu şekildedir:

1-Zamanında teslim edip etmediği:10 puan

2-Planlı çalışma alışkanlığı kazanıp- kazanmadığı:15 puan

3-Dil kuralları yönünden ifade yeteneği:5 puan

4-Düzen, tertip temizlik:5 puan

5-Konuyu yeterince işlemiş mi:40 puan

6-Araştırma becerisi:15 puan

7-Araç-gereç, kaynak kullanımı:10 puan

Toplam : 100 puan

16. a)Deneyler, öğretmen rehberliğinde öğrenciler görevlendirilerek yapılacak

b)Öğrenciler , deneylerde mutlaka deney planı yaparak planlı olma alışkanlığı kazanacak

c)Laboratuar çalışmalarında öğrenciler derse hazırlıklı gelecek

d)Deneyler sonunda öğrencilerin bilgileri, sorular sorularak beyin fırtınası yöntemi ile test edilecek

e)Birlikte öğrenme tekniği ile öğrencilerin grup çalışmalarına katılmaları ve aktif olmaları sağlanacaktır

17. Eğitim öğretim döneminde laboratuarda yapılacak çalışmalarla ilgili olarak biyoloji zümre başkanı SEDAT AKBULUT söz aldı:

Laboratuarımız modern bir laboratuar olduğundan pratik çalışmalar için son derece uygundur. Pratik çalışmalarımızın geçen yıl olduğu gibi artarak devam etmesi gerekmektedir. Bu, öğrencilerin ders başarısını arttıracaktır. Laboratuar faaliyetlerinin rapor olarak öğrenciler tarafından tutulması gerekmektedir. Bu şekilde tutulan raporlar gelecek yıllara kaynak teşkil edecektir. Bildiğiniz gibi sadece işitme duyusuna hitap eden bir öğretme metodunun öğrenmeye katkısı %20 dir. Eğer görme duyusu da uyarılırsa öğrenmeye katkısı %80 olur. Yine bir Çin atasözünde denilir ki: “ Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim.” Bu yüzden laboratuardan yeterince faydalanmamız gerekir. Özellikle lise birinci ve ikinci sınıflarda işlenilen konulara uygun olarak yapılabilecek çok sayıda deney bulunmaktadır. Burada şu noktaya da değinmek istiyorum. Deney malzemelerinin öğrenciler aracılığı ile önceden hazırlanması ve deneylerin önceden yapılarak sonuçlarının gözlenmesi, deneylerin daha verimli geçmesini sağlayacaktır. Eğer deney malzemeleri önceden hazırlanmazsa dersin yarısı bu iş için harcanacağından verimli bir laboratuar çalışması olamayacaktır.

Gündem maddesi üzerine söz alan biyoloji öğretmeni Havva GENÇ özetle: Ders programların belirlemesiyle birlikte laboratuar kullanım planını hazırlayalım ve laboratuar derslerimizin çakışmasını önleyelim. Bu yıl laboratuar çalışmalarına elimizden geldiği kadar daha fazla ağırlık verelim.

KARAR: Labaratuar malzeme ihtiyaçlarının belirlenerek zamanında idareye verilmesi

Derslerde labaratuar kullanımına ve demostrasyon tekniğine ağırlık verilmesi

Gezi ve gözlem çalışmaları:

Aşağıdaki konular işlenirken okul bahçesinde gözlem yapılması kararlaştırıldı:

• Fotosentez

• Bitkisel dokular

• Ekoloji

• Bitkilerin çeşitliliği

• Hayvanların çeşitliliği

• Bitkilerde üreme

KARAR: Gezi ve gözlemlere önem verilmesi

18. Biyoloji öğretmeni Sedat AKBULUT Yeni eğitim ve öğretim yılının sağlık ve esenlik içerisinde hepimize hayırlı olmasını ve başarılarla geçmesini diliyorum dedi.

KARARLAR:

1. Gezi ve gözlemlere önem verilmesi

2. Labaratuar malzeme ihtiyaçlarının belirlenerek zamanında idareye verilmesi

3. Labaratuar kullanım proğramının çıkarılması

4. Derslerde labaratuar kullanımına ve demostrasyon tekniğine ağırlık verilmesi

5. Lise 3. sınıf öğrencilerine konu testleri yapılarak test tekniğinin kavratılması

6. Yıllık ve ders planlarıın hassasiyetle yapılarak uygulanması, 2551 sayılı tebliğler dergisindeki esaslara hassasiyet gösterilmesi.

7. Atatürkçülük konularının derslerde düzenli bir şekilde ve tarih zümresi ile işbirliği içerisinde hassasiyetle üzerinde durulması.

8. Yıllık ödev konularının dersimizi öğrencilerimize sevdirebilecek nitelikte olması ve zümrede belirlenen ödev konularının verilmesi.

9. Proje ve olimpiyat çalışmalarında ise lise 1. Sınıflardaki başarılı öğrencilerin yönlendirilmesi ve takibi verimli olacaktır.

10. ÖSS’de soru çıkan konuların daha özenle anlatılması ve ve ÖSS’de soru çıkan konular hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi kararlaştırıldı.

11. Yeni sistemin öğrencilere anlatılması ve öğrencilerin yeni sistemdeki değişikliklere uygun ders çalışmaları sağlanmalıdır.

Zümre Öğretmenleri

Sedat Akbulut Havva Genç Arzu Tan

Zümre Başkanı Biyoloji Öğretmeni Biyoloji Öğretmeni

18.09.2007

Şeref ACAR

Okul Müdürü
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve cevapları harunadmin 2 13,242 04-11-2011 11:49 PM
Son Mesaj: salsa11
  Biyoloji Çalışma Soruları egitiyorum 1 2,574 08-30-2010 12:53 AM
Son Mesaj: egitiyorum
  Biyoloji Tarihi egitiyorum 1 1,048 08-30-2010 12:53 AM
Son Mesaj: egitiyorum
  10.Sınıf Biyoloji Soru Cevaplar egitiyorum 1 2,777 08-30-2010 12:53 AM
Son Mesaj: egitiyorum
  Biyoloji Sözlüğü egitiyorum 1 866 08-30-2010 12:53 AM
Son Mesaj: egitiyorum

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir