Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
7. sınıf Pasifik Yayınları Türkçe yıllık plan
Mesaj: #1
MERKEZ ÇİFTLİK İLKÖĞRETİM OKULU2017 -2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ
7. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
TEMALARTARİHLERSÜREMETİNLERKAZANIMLAR
ARA DİSİPLİN KAZANIM-LARIETKİNLİKERSERBEST OKUMA VE TEMA SONU DEĞ
OKUMADİNLEMEKONUŞMAYAZMADİL BİLGİSİ
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER17-21 EYLÜL
5 S.İSTİKLAL MARŞI-Sesini ve beden dilini etkii kullanabilme
-Akıcı okuma
-Sözcükleri doğru telaffuz edebilme
-Sözün ezgisine dikkat ederek okuyabilme-Şiir dilinin farklılığını ortaya koyma
-Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade etme
-Metni ezberleme-Standart Türkçe ile konuşma
-Tekrara düşmeden konuşma
-Sesini ve bedenini etkili kullanma
-Kendi konuşmasını değerlendirme-Düzgün, okunaklı ve işlek bitişik eğik yazıyı kullanma
-Yazma kurallarını uygulama
-Duygu, düşünce,izlenim ve hayallerini yazarak ifade etme
-Şiir veya öykü defteri tutma
-Kendi yazdıklarını değerlendirme-Fiilerin anlam özelliklerini kavrayabilme
-Kip ve çekimli fiil kavramını kavrayabilme
24-28 EYL
10
S.ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN IŞIĞI AL-TINDA ÇOCUĞUN EĞİTİM HAKKI-Okuma yöntem ve tekniklerini kullanma
-Metindeki anahtar sözcükleri belirleme
-Metnin anafikrini belirleme
-Okuduklarını kendi cümleleriyle özetleme-Konuşmacının sözünü kesmeden sabırla ve saygıyla dinleme
-Dinlediklerini içerik yönünden değerlendirme
-Dinlediklerini dil ve anlatım yönünden değerlendirme
-Yaşına ve düzeyine uygun sanat ve bilim etkinliklerine katılma-Konuşmaya uygun ifadelerle başlama
-Konuşma sırasında uygun hitaplar kullanma
-Konuşmayı uygun ifadelerle bitirme
-Hazırlıklı konuşma yapma
-Yazım ve noktalama kurallarını uygulama
-Bildirme yazıları yazma
-Yazdıklarından arşiv oluşturma
-Fiillerin anlam özelliklerini kavramaGirişimcilik,
-Haklarına sahip çıkabilme
-įçinde bulunduğu durumu her yönüyle değerlendirerek fikrini belirtme1-8. Etkinlikler
1-5 EKİ
8-12 EKİM
5
S.HİROŞİMALMASAHİ Nİİ-Okuma kurallarını uygulayabilme
-Okuduğu metni çözümleyebilme
-Okuduklarından hareketle sözlük oluşturma
-Okuma alışkanlığı kazanma-Başkalarını rahatsız etmeden dinleme
-Dinleme yöntem ve tekniklerini kullanma
-Dinlediği kişiyi sesini ve bedenini etkili kullanma yönünden değerlendirme-Karşıdakinin anlayabileceği hızda ve akıcı konuşma
-Konuşmasında neden-sonuç ve amaç-sonuç ilişkileri kurma-Yazdıkları arasında neden-sonuç ilişkisi kurma
-Yazdıkları arasında amaç-sonuç ilişkisi kurma
-Yazma yöntem ve tekniklerini kullanma-Kip ve çekimli fiili kavrama1-12. Etkinlikler
15-19 EKİM
5
S.HAYAL ÇOCUK-Okuma kurallarını uygulayabilme
-Metnin türünü ve planını kavrayabilme
-Okuduklarını kendi günlük yaşamıyla karşılaştırma
-İçerik başlık ilişkisini açıklama
-Söz varlığını zenginleştirme-Dinlenenle ilgili soru sormak veya görüş bildirmek için uygun zamanda söz alma
-Başkalarını rahatsız etmeden dinleme-Yabancı dilden alınmış, dillimize henüz yerleşmemiş sözcüklerin yerine Türkçe’lerini kullanma
-Ses ve nefesi ayarlayarak konuşma
-Vurgu, tonlama ve duraklamalara uygun konuşma-Kağıt, sayfa düzenine dikkat ederek yazma
-Standart Türkçe ile yazma
-olay ve bilgileri sıraya koyarak yazma
-Bildirme yazıları yazma-Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt etmeHaklarının ihlal edildiği durum-larda yetkili kurumlara başvurmanın bir vatandaşlık görevi olduğu-nu kavrama1-13. Etkinlikler
22-26 EKİM
10
S.HARİTADA BİR NOKTA-Metnin konu,ana düşünce ve yardımcı düşüncelerini belirleme
-Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirleme
-Metindeki sorunlara farklı çözümler üretme-Dinleme kurallarını uygulayabilme
-Dinlediği metnin anahtar sözcüklerini belirleme
-Dinledikleriyle ilgili sorular oluşturma
-Dinlediklerini özetleme
-Sözcükler arasındaki anlam ilişkilerini kavrama
Anlamca ilişkili sözcüklere örnek verme-Konuşma sırasında nezaket kurallarına uyma
-Konuşmada amaç-sonuç ve neden-sonuç ilişkisi kurma
-Sorulan sorulara açık, yeterli ve doğru vevaplar verme
-Konuşmada yeni öğrendiği kavram, deyim ve atasözlerini kullanma-Kağıt düzeni, noktalama ve yazım kurallarına dikkat etme
-Yazacakları için bir taslak oluşturma
-Ana ve yardımcı fikirleri belirleme
-Uygun düşünceyi geliştirme yollarından yararlanma
-Düşünce yazıları yazma-Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini kavrama1-7. Etkinlikler1 Ders Saati TSD ye ayrılacaktır.
30 EKİ- 2 KASIM
MERKEZ ÇİFTLİK İLKÖĞRETİM OKULU2017 -2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ
7. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
TEMALARTARİHLERSÜREMETİNLERKAZANIMLAR
ATATÜRKÇÜ-LÜK
KAZANIMLARIETKİNLİK-LERSERBEST OKUMA VE TEMA SONU DEĞ
OKUMADİNLEMEKONUŞMAYAZMADİL BİLGİSİ
ATATÜRKÇÜLÜK5-9 KASIM

10
S.


ATATÜRK’Ü TANIMAK-Akıcı biçimde okuma
-Sözcükleri doğru telaffuz etme
-Metnin konusunu belirleme
-Metnin ana ve yardımcı düşüncelerini bulma
-Okuduklarını kendi cümleleriyle özetleme
-Okuma planı yapma
-Farklı türde metinler okuma-Kimseyi rahatsız etmeden sabır ve saygıyla dinleme
-Dinleyip izlediklerini dil ve anlatım yönünden değerlendirme-Türkçe’nin kurallarına uygun cümleler kurma
-Anlaşılır bir hızda ve akıcı konuşma
-Tekrara düşmeden konuşma
-Sorulan sorulara açık, yeterli ve doğru cevaplar verme
-Anlamadıklarını, merak ettiklerini sorma
-Kendini sözlü olarak ifade edebilme-Yazdıklarından arşiv oluşturma
-Kağıt ve sayfa düzenine uyma
-Yazım ve noktalama kurallarına uyma
-Yazacaklarının taslağını hazırlama
-Bir ana düşünce ve yardımcı düşünceler etrafında yazma
-Planlı yazma becerisini geliştirebilme- Dilek kiplerinin kullanım özelliklerini kavrayabilme-Atatürk’ün fikir hayatını anlama
-Aatatürk’ün fikir hayatında kültürümüzün etkisini kavrama
-Atatürk’ün insan sevgisini açıklama
-Sanatın barışa olan etkilerini belirtme
-Akıl ve bilimin önemini kavrama1-6 . Etkinlikler
12-16 KASIM
19-23 KASIM
5
S.ATATÜRK’ÜN TÜRK DİLİNE VERDİĞİ ÖNEM-Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları bulma
-Metindeki sorunlara farklı çözüm yolları üretme
-Metnin başlığıyla içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyma
-Kütüphaneden yararlanma-Başkalarını rahatsız etmeden sabır ve saygıyla dinleme
-Dinleyip izledikleriniiçerik, dil ve anlatım yönünden değerlendirme-Konuşmaya uygun ifadelerle başlama
-Bulunduğu ortama uygun bir konuşma tutumu geliştirme
-Sesini ve bedenini etkili bir biçimde kullanabilme
-Hazırlıklı konuşmalar yapabilme
-Kendi konuşmasını değerlendirebilme-Yazdıklarından arşiv oluşturma
-Kağıt ve sayfa düzenine uyma
-Yazdığı yazıyı görsel materyallerle destekleme
-Dipnot, kaynakça, özet ve içindekiler kısımlarını uygun biçimdedüüzenleme-Fiillerin olumlu, olumsuz, soru ve olumsuz soru çekimlerini uygulayabilme-Türkçenin yaşayan ve zengin bir dil olduğunu nedenleriyle belirtme
-Atatürk’ün Türk diline verdiği önemi kavrama
-Atatürk’ün konuyla ilgili çalışmalarını anlatma1-7. . Etkinlikler
26-30 KAS

8
S.ATATÜRK’Ü ALTINLA SATIN ALMAK İSTEYEN MAREŞAL
-Sözcükler arasındaki anlam ilişkilerini kavrama
Anlamca ilişkili sözcüklere örnek verme
-Okuduklarıyla ilgili duygu düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşma
-Okuduklarını özetleme
-Metnin yazarı/şairi hakkında bilgi edinme- - --Konuşmaya uygun ifadelerle başlama
-Uygun hitap sözleri kullanma
-Olay ve bilgileri sıraya koyarak anlatma
-Canlandırmalarda sesini varlık ve kahramanları çağrıştıracak şekilde kullanma-Yazma kurallarını uygulayabilme
-Yazma yöntem ve tekniklerini kullanabilme
-Yazıyı ana fikir etrafında oluşturma
-Yazıyı yardımcı fikirlerle destekleme
-Atasözü, deyim, özdeyişlerden yararlanma
-Düşünce yazıları yazma-Zarfları kavrayabilme
-Zarfları uygulayabilme-Atatürk’ün kişilik özelliklerini kavrama
-Atatürk’ün milli ahlak konusundaki düşüncelerini kavrama
-Milli ahlak ve milli birlik arasındaki ilişkiyi açıklama1-6 . Etkinlikler
3-7 ARALIK
10-14 ARALIK
7
S.MUHSİN ERTUĞRUL-Okuma alışkanlığı kazanma
-Konuşmacının sözünü kesmeden sabırla ve saygıyla dinleme
-Dinlediklerini içerik yönünden değerlendirme
-Dinlediklerini dil ve anlatım yönünden değerlendirme
-Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapma
-Dinlediklerindeki örtülü anlamları bulma
-Dinlediklerindeki bağlamdan hareketle sözcüğün anlamını çıkarma-Anlaşılabilir bir hızda ve akıcı konuşma
-Sözlerle jest ve mimiklerin uyumuna dikkat etme
--Yazma kurallarını uygulayabilme
-Yazma yöntem ve tekniklerini kullanabilme
-Yazdığı metnin türüne uygun bir giriş yapma
-Konuya uygun kısa, çarpıcı başlık bulma
-Olay yazıları yazma-Sözcükleri cümle içinde farklı görevlerde kullanma-Atatütürk’ün sanata verdiği önemi kavrama
-Atatürk’ün çağdaş Türk tiyatrosunu geliştirmek için yaptığı çalışmaları ve sanatçılara verdiği değeri açıklama1-8 . Etkinlikler1 Ders Saati TSD ye ayrılacaktırMERKEZ ÇİFTLİK İLKÖĞRETİM OKULU2017 -2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ
7. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
TEMALARTARİHLERSÜREMETİNLERKAZANIMLARARADİSİP-LİN KAZA-NIMLARIETKİNLİK-LERSERBEST OKUMA VE TEMA SONU DEĞ
OKUMADİNLEMEKONUŞMAYAZMADİL BİLGİSİ
DOĞA VE EVREN17- 28 ARALIK10
S.RENKLER-Sesini ve beden dilini etkili kullanabilme
-Akıcı biçimde okuyabilme
-Sözcükleri doğru telaffuz etme
-Sözün ezgisine dikkat ederek okuma
-Metindeki anahtar kelimeleri belirleme
-Anlamı metin içindeki bağlamdan çıkarma
-Öznel ve nesnel yargıları ayırt etme
-Şiir dilinin farklılığını ayırt etme-Dinlediği/izlediği kişiyi sesini ve beden dilini etkili kullanma yönünden değerlendirebilme
-Şiir, hikaye ve masal dinletilerine katılma-Standart Türkçe il konuşma
-Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurma
-Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını seçme
-Anlatımı zenginleştirecek atasözü,deyim ve söz sanatlarından yararlanma-Şiir yazma
-Şiir defteri tutma
-Beğendiği sözleri, şiirleri ve metinleri derleme
-Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanma-Basit, türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam özelliklerini kavrama1-9. Etkinlikler
31 ARA-11 OCAK

10
SYUKARIDA NE VAR NE YOK?-Okuma yöntem ve tekniklerini kullanma
-Metindeki söz sanatlarının anlatıma katkısını kavrama
-Metinle ilgili görsel öğeleri yorumlama
-Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyma
-Konuşanın sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinleme
-Başkalarını rahatsız etmeden dinleme

-Yapmacıktan, taklit ve özentiden uzak bir sesle konuşma
-Konuşma metni hazırlama
-Konuşma öncesinde konuyla ilgili açıklama yapma
-İlgiyi dağıtacak gereksiz ayrıntılardan kaçınma
-Kendi konuşmasını değerlendirme-Olay ve bilgileri sıraya koyarak anlatma
-Yazım ve noktalama kurallarına uygun yazma
-Bildirme yazıları yazma
-Farklı yapı özelliklerindeki fiilleri anlam özelliklerini dikkate alarak kullanma1-8. Etkinlikler
14-18 OCAK

5
S.HAMILTON ADASI-Metnin planını kavrama
-Metinle ilgili soruları yanıtlama
-Metinle ilgili sorular oluşturma
-Okudğu metnin türüyle ilgili özellikleri kavrama
-Farklı türlerde metinler okuma-Dinlenenle ilgili soru sormak görüş bildirmek için uygun zamanda söz isteme-Anlaşılır bir hızda ve akıcı konuşma
-Konuşma sırasında nezaket kurallarına uyma
-Tekrara düşmeden konuşma
-Konuşmayı bir ana düşünce etrafında planlama-Kağıt ve sayfa düzenine uygun yazma
-Standart Türkçe ile yazma
-Olay yazıları yazma-Cümlede zaman kavramını belirleyen/ destekleyen zarfları bulma-Heyelan sırasında kapalı ve açık alanlarda yapılacakları açıklama1-8 Etkinlikler
21-25 OCAK

5
S.ÇEVRE DOSTU BİR BİLİMCİ-Süreli yayınları takip etme
-Okuduklarıyla ilgili duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşma-Dinlediklerine ilişkin soru sorma
-Sorulanları yanıtlama
-Görsel unsurlarla dinledikleri arasında ilişki kurma
-Dinlediklerinde bulunan olay, yer, zaman, kişileri belirleme
-Dinlediklerinde neden-sonuç ve amaç-sonuç ilişkisi bulma-Konuşmada neden-sonuç ve amaç-sonuç ilişkilerine yer verme
-Konuşurken sesini ve nefesini ayarlama
-Konuşurken gereksiz sesler çıkarmama-Tekrara düşmeden yazma
-Yazma konusu hakkında araştırma yapma
-Yazacaklarının taslağını oluşturma
-Yazma konusuna uygun bir giriş bulma
-Dipnot, kaynakça, içindekiler gibi kısımları uygun şekilde düzenleme-Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasının nasıl gerçekleştiğini kavrama1-9. Etkinlikler1 Ders Saati TSD ye ayrılacaktır.MERKEZ ÇİFTLİK İLKÖĞRETİM OKULU2017 -2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ
7. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
TEMALARTARİHLERSÜREMETİNLERKAZANIMLARARADİSİP-LİN KAZA-NIMLARIETKİNLİK-LERSERBEST OKUMA VE TEMA SONU DEĞ
OKUMADİNLEMEKONUŞMAYAZMADİL BİLGİSİ
DUYGULAR VE HAYALLER11-15 ŞUBAT
5
S.ÇOCUKLUK-Okuma kurallarını uygulama
-Şiir diline uygun okuma
-Okuduklarındaki örtülü anlamları bulma
-Metindeki söz sanatlarının anlatıma katkısını fark etme
-Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyma-Başkalarını rahatsız etmeden sabır ve saygıyla dinleme
-Uygun zamanda söz alma
-Dinlenen/izlenen kişiyi ses ve beden dili kullanımı yönünden değerlendirme
-Şiir, hikaye ve masal dinletilerine katılma-Standart Türkçe ile konuşma
-Konuşmada neden-sonuç ilişkisine yer verme
-Duygu, düşünce, hayal ve izlenimleri sözel olarak ifade etme-Şiir yazma
-Şiir defteri tutma
-Beğenilen sözleri ve metinleri derleme-Fiil kiplerini farklı zaman ve anlamları ifade edecek şekilde kullanma1-9. Etkinlikler
18-29 ŞUBAT
10
S.NEŞE-Metnin konusunu belirleme
-Okunanlarda geçen nesnel ve öznel yargıları ayırt etme
-Metne ilişkin sorulara yanıt verme
-Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark etme
-Okuma planı yapma
- - --İşitilebilir bir sesle konuşma
-Sözcükleri doğru telaffuz etme
-Okumada vurgu, tonlama ve duraklamaya dikkat etme
-Canlandırmada sesi varlık ve kahramanları çağrıştıracak şekilde kullanma-Kağıt ve sayfa düzenine uygun yazma
-Standart Türkçe ile yazma
-Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurma
-Noktalam ve yazım açısından yazdıklarını değerlendirme
-Yazdıklarından arşiv oluşturma
-Düşünce yazıları yazma-İsim türünden sözcüklerin de kip ve kişi açısından çekimlendiğini kavrama1-7.Etkinlikler
3-7 MART

5
S.DOSTLUĞUN DEĞERİ-Metnin bağlamından hareketle sözcüğün ya da sözün anlamını bulma
-Metnin ana düşüncesini ortaya koyma
-Metni kendi cümleleriyle aslına uygun olarak özetleme

- - --Olay ve bilgileri sıraya koyarak anlatma-Olay ve bilgileri sıraya koyarak anlatma
-Bildirme yazıları yazma
-Yazma konusunda araştırma yapma
-Bir ana düşünce etrafında yazılacakları planlama
-Yazılanları görsellerle destekleme
-Yazma yarışmalarına katılma-İsimlerin kip eki almasında ek fiilin rolünü kavrama1-9. Etkinlikler
10-21 MART
10
S.DEDEMİN PİLİ BİTMESİN-Farklı türlerde metinler okuma-Dinleme yöntem ve tekniklerini kullanma
-Dinledikleriyle ilgili soru sorma
-Dinlediği metnin konu ve ana düşüncesini belirleme
-Dinlenen metindeki olay, yer, zaman, kişilere ait bilgileri not alma
-Yerine koyma(empati) geliştirebilm
-Bulunulan ortama göre konuşma tutumu geliştirme
-Anlaşılabilir bir hızda ve akıcı konuşma
-Konuşmaya uygun ifadelerle son verme-Düzgün, okunaklı ve işlek bitişik eğik yazı kullanma
-Şiir yazma
-Yazdıklarından arşiv oluşturma


-İsimlerin ek fiil aracılığıyla hangi kiplerde çekimlendiğini kavrama1-9. Etkinlikler1 Ders Saati TSD ye ayrılacaktır
MERKEZ ÇİFTLİK İLKÖĞRETİM OKULU2017 -2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ
7. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
TEMALARTARİHLERSÜREMETİNLERKAZANIMLARARADİSİP-LİN KAZA-NIMLARIETKİNLİK-LERSERBEST OKUMA VE TEMA SONU DEĞ
OKUMADİNLEMEKONUŞMAYAZMADİL BİLGİSİ
ALIŞKANLIKLAR24-28 MART

5
S.ALIŞKANLIK-Metindeki anahtar sözcükleri belirleme
-Konuyu ve ana düşünceyi bulma
-Metindeki neden-sonuç ve amaç-sonuç ilişkilerini bulma
-Metnin türünü ve planını kavrama
-Metni içerik , dil ve anlatım yönünden değerlendirme
-Sözcük dağarcığını zenginleştirme
-Metnin yazarı hakkında bilgi edinme
- - --Duygu,düşünce, hayal ve izlenimleri sözel ifade etme
-Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri kullanma
-Konuşmayı belirlenen sürede ve teşekkür cümleleriyle sonlandırma
-Yazı taslağı oluşturma
-Konuya uygun düşünceyi geliştirme yollarından yararlanma
-Konuyla ilgili kısa dikkat çekici başlık bulma
-Düşünce yazıları yazma
-İlgi alanına göre yazma
-Okul dergisi için yazılar hazırlama-Ek fiili işlevine uygun olarak kullanma1-9. Etkinlikler
31MART- 4 NİSAN
5
S.MEHMET OKUR-Akıcı biçimde okuma
-Doğru telaffuz etme
-Sözün ezgisine dikkat etme
-Metindeki ipuçlarından hareketle metne yönelik tahminlerde bulunma
-Metindekileri günlük yaşamıyla karşılaştırma
-Sözcükler arasındaki anlam ilişkisini kavrama-Başkalarını rahatsız etmeden dinleme
-Dinlediği kişiyi konuşma açısından değerlendirme-Konuşmaya uygun ifadelerle başlama
-Konuşmada uygun hitap sözleri kullanma-Bildirme yazıları yazma
-Yazdığı metni görsel materyallerle destekleme
-Yazdıklarından arşiv oluşturma-Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların oluşmasında ek fiilin işlevini kavrama-Türk sporcularının olimpiyatlar-daki başarılarının nedenlerini açıklama

1-12. Etkinlikler
7-18 NİSAN
10
S.BALIKÇI-Okuma kurallarını uygulama
-Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirleme
-Olay,yer,zaman,kişileri belirleme
-Metinle ilgili soruları yanıtlar
-Metinle ilgili sorular oluşturma-Başkalarını rahatsız etmeden dinleme
-Konuşma sırasında ses ve nefesi ayarlama
-Sözcükleri doğru telaffuz etme
-Gereksiz sesler çıkarmaktan kaçınma
-Dinleyiciyle göz teması kurma
-Sözlerle jest ve mimiklerin uyumuna dikkat etme-Olay yazıları yazma
-Yazdıklarını değerlendirme
-Tekrara düşmeden yazma-Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrama1-10. Etkinlikler
21 NİSAN- 2 MAYIS

10
S.…(HASAN ALİ YÜCEL
-Okuduğu kitaplardan kitaplık oluşturma

-Dinlenenlerin bağlamından yola çıkarak sözcüğün anlamını çıkarma
-Dinlenenlerin konusunu bulma
-Metindeki anahtar sözcükleri bulma
-Ana düşünce ve yardımcı düşünceleri belirleme
-Dinlediklerini özetleme
-Dinlediği metne farklı başlıklar bulma-Duygu,düşünce, hayal ve izlenimleri sözel ifade etme
-Düşünce yazıları yazma
-Yazma konusuyla ilgili araştırma yapma-Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıları özelliklerine uygun biçimde kullanma1-7. Etkinlikler1 Ders Saati TSD ye ayrılacaktır

MERKEZ ÇİFTLİK İLKÖĞRETİM OKULU2017 -2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ
7. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
TEMALARTARİHLERSÜREMETİNLERKAZANIMLARARADİSİP-LİN KAZA-NIMLARIETKİNLİK-LERSERBEST OKUMA VE TEMA SONU DEĞ
OKUMADİNLEMEKONUŞMAYAZMADİL BİLGİSİ
MİLLİ KÜLTÜR5-16 MAYIS

10
S.MİLLİ KÜLTÜRÜN ÖNEMİ-Akıcı biçimde okuma
-Sözcükleri doğru telaffuz etme
-Vurgu,tonlama ve duraklamalara uyma
-Metindeki anahtar sözcükleri belirleme
-Metnin konusunu ve ana düşüncesini bulma
-Söz varlığını zenginleştirme
- - --Standart Türkçe ile konuşma
-Konuşmada neden-sonuç ilişkisine yer verme
-Duygu, düşünce, hayal ve izlenimleri sözel olarak ifade etme-Kağıt ve sayfa düzenine dikkat etme
-Elektronik ortamdaki yazışmalarda biçimle ilgili kuralları uygulama
-Yazma yöntem ve tekniklerini kullanma
-Bildirme yazıları yazma
-Kendi yazdıklarını değerlendirme
-Kendini yazılı ifade etme alışkanlığı kazanma-Basit, türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam özelliklerini kavrama
-Farklı yapı özelliklerindeki fiileri anlam özelliklerini dikkate alarak kullanma1-13. Etkinlikler
19-23 MAYIS
5
S.ÇEKOSLAVAKYA TÜRKLERİ-Okuma yöntem ve tekniklerini kullanma
-Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirleme
-Metne ilişkin sorulara yanıt verme
-Metnin türünü ve planını kavrama
-Metnin başlığı ve içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyma
- - --İşitilebilir bir sesle konuşma
-Sözcükleri doğru telaffuz etme
-Okumada vurgu, tonlama ve duraklamaya dikkat etme
-Canlandırmada sesi varlık ve kahramanları çağrıştıracak şekilde kullanma-Yazma konusu hakkında araştırma yapma
-Yazı taslağı hazırlama
-Yazılı metni görsel unsurlarla destekleme
-Yazdıklarından arşiv oluşturma-Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini kavrama
-Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasının nasıl gerçekleştiğini kavrama1-8. Etkinlikler
26-30 MAYIS
5
S.NAZAR BONCUĞU-Olay, yer, zaman ve kişiye ait unsurları belirleme
-Okunanlardaki örtülü anlamı bulma
-Metne ilişkin karşılaştırmalar yapma
-Metnin yazarı hakkında bilgi edinme
- - --Bulunulan ortama göre konuşma tutumu geliştirme
-Anlaşılabilir bir hızda ve akıcı konuşma
-Konuşmaya uygun ifadelerle son verme-Düzgün, okunaklı ve işlek bitişik eğik yazı kullanma
-Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatma
-Yazılı anlatımda neden-sonuç ilişkilerine yer verme
-Yazma yarışmalarına katılma-Sözcükleri cümle içinde farklı görevde kullanma
1-10. Etkinlikler
2-13 HAZİRAN

10
S.HAVADABULUT YOK-Okuma alışkanlığı kazanma-Dinleme yöntem ve tekniklerini kullanma
-Konuşmacının sözünü kesmeden sabırla ve saygıyla dinleme
-Dinlediklerini içerik yönünden değerlendirme
-Dinlediklerini dil ve anlatım yönünden değerlendirme
-Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapma
-Dinlediklerindeki örtülü anlamları bulma
-Dinlediklerindeki bağlamdan hareketle sözcüğün anlamını çıkarma-Anlaşılabilir bir hızda ve akıcı konuşma
-Sözlerle jest ve mimiklerin uyumuna dikkat etme
-Yazma yöntem ve tekniklerini kullanma
-Olay yazıları yazma-Fiilerin anlam özelliklerini kavrama1-8. Etkinlikler1 Ders Saati TSD ye ayrılacaktır


Türkçe Öğretmeni Okul Müdürü


Edited by: muratyanar

dün dünde kalmıştır gelecek daha gelmemiştir hali yaşa...
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Türkçe paylaşım... abayraktar 1 1,282 06-08-2011 10:56 PM
Son Mesaj: hasan2505230
  Türkçe'de Ses Uyumlari egitiyorum 1 1,094 08-30-2010 01:32 AM
Son Mesaj: egitiyorum
  6.7.8. Sınıf Türkçe performans görevi listesi 2 harunadmin 0 6,953 02-18-2010 12:39 AM
Son Mesaj: harunadmin
  6.7.8. Sınıf Türkçe performans görevi listesi harunadmin 0 2,477 02-18-2010 12:38 AM
Son Mesaj: harunadmin
  2017-2017 7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları harunadmin 0 1,079 02-12-2010 04:20 PM
Son Mesaj: harunadmin

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir